12 Aralık 2015 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

Yakınları geldikten sonra
Hiçbir müdahale yapılmadan önce
Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
Hayati tehlikesine karşı önlem alındıktan sonra
2.

Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?

Gazlı bez
Oksijenli su
Kâğıt mendil
Ağrı kesici ilaç
3.

Aşağıdakilerden hangisi, bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?

Çenenin kasılması
Vücudun kasılması
Dilin geriye kaçması
Baş-çene pozisyonu verilmesi
4.

"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede, boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
5.

Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

Toplardamar kanamaları
Bacak bölgesi kanamaları
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
Kanın, koyu renkli ve yayılarak aktığı kanamalar
6.

Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli, geçici, tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir?

Şok
Koma
Bayılma
Kansızlık
7.

Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

Kalbi duran
Kalbi düzensiz çalışan
Solunum sayısı azalan
Solunumu düzensiz olan
8.

Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
9.

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
Üzerine bastırılarak yürütülür.
Oturtularak atelle tespit edilir.
10.

Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Şişliği azaltmak için buz tatbik edilmesi
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
Burkulma bacaktaysa kalp seviyesinden aşağıda tutulması
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
2
İlk Yardım
11.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
İlk yardım yapıldıysa nasıl bir uygulama yapıldığının anlatılması
Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
12.

Donma vakalarında kazazedeye, ilk yardım uygulaması olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Elektrikli battaniyeye sararak ısıtmak
Önce ılık sonra sıcak ortama almak
Donan bölgeyi ovarak masaj yapmak
Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırmak
13.

Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

Otobüslerde
Minibüslerde
Otomobillerde
Motosikletlerde
3
Trafik
1.

Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.
2.

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
Durmadan dikkatli geçmeli
3.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Geç
Hızlan
Yavaşla
Sağa yanaş ve dur
4.

Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?

5.

Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

Virajlı
Kaygan
Eğimli
Kasisli
6.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Ehli hayvanlar giremez.
Ehli hayvanlar geçebilir.
Vahşi hayvanlar giremez.
Vahşi hayvanlar geçebilir.
7.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklamaktadır?

U dönüşünü
Park etmeyi
Sola dönüşü
Sağa dönüşü
8.

Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

9.

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Yüklerin bağlanması
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
4
Trafik
10.

I. Şerit değiştirmelerde
II. Sağa ve sola dönüşlerde
III. Bir aracın geçilmesi esnasında

Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
11.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

2 numaralı aracın hızını artırması
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması
3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
12.

Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

10
20
30
40
13.

Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

Aynı
Yarısı kadar
10 km/saat daha az
10 km/saat daha fazla
14.

Şekildeki 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

1 numaralı araca yol vermeli
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
15.

Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

1 - 3 - 4 - 2
3 - 1 - 4 - 2
3 - 4 - 1 - 2
4 - 1 - 3 - 2
5
Trafik
16.

Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi, çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?

Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
Araçlarının bakımını zamanında yaptırmaları
Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
17.

Aşağıdakilerin hangisinde, 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

18.

Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?

2
3
4
6
19.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Acil uyarı ışıklarının
Uzağı gösteren ışıkların
Park ışıklarının
Sis ışıklarının
20.

Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli
Uzağı gösteren ışıkları açık tutmalı
Aracın kapılarını açık tutmalı
Aracın vitesini boşa almalı
21.

Trafik kazalarında olay yerine ışıklı işaret veya yansıtıcı koymanın amacı nedir?

Yardım istemek
Çok sayıda yaralının olduğunu bildirmek
Diğer sürücülerin dikkatini çekerek uyarmak
Kazanın sadece maddi hasarlı olduğunu bildirmek
6
Motor
1.

Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?

Marş sistemi
Yakıt sistemi
Direksiyon sistemi
Ateşleme sistemi
2.

Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?

Cam suyu antifrizi
Akü elektroliti
Fren hidroliği
Motor yağı
3.

Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandığında; motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir?

Enjektör
Marş motoru
Egzoz manifoldu
Silindir kapak contası
4.

Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?

Hidrolik yağı
Sadece hava
Sadece yakıt
Yakıt-hava karışımı
5.

Hangisi, silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?

Distribütör
Buji
Ateşleme bobini
Kontak anahtarı
6.

Nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Motora yağ eklenir.
Far ampulleri değiştirilir.
Arka cam rezistansı çalıştırılır.
Buji kabloları ve bobin kurutulur.
7.

Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?

Karbüratör
Hava filtresi
Emme supabı
Emme manifoldu
8.

Marş yapıldığında, marş motoru çalışmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Akünün boşalması
Depodaki yakıtın bitmesi
Termostatın arızalanması
Bujilere akımın gelmemesi
9.

Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

Aracın düz zeminde olmasına
Aracın yan tarafına eğik olmasına
Aracın ön tarafının kalkık olmasına
Aracın arka tarafının kalkık olmasına
10.

Motorun çalışma sıcaklığını öngörülen sıcaklık sahası içinde tutarak piston, silindir, silindir kapağı gibi parçalarda malzeme zararları oluşmasını önleyen sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Şarj sistemi
Yakıt sistemi
Soğutma sistemi
Göstergeler sistemi
11.

Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

Fren hidroliği göstergesi
Hararet göstergesi
Yakıt göstergesi
Şarj göstergesi
12.

Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?

Amortisör
Direksiyon
Diferansiyel
Kilometre sayacı
7
Motor
13.

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Alternatörün şarj etmediğini
Emniyet kemerinin takılmadığını
Motor yağ basıncının düştüğünü
Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini
14.

Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir.
Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir.
Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.
Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.
15.

I. Aracın hızını düşürmek
II. Aracın durma mesafesini artırmak
III. Aracı güvenli bir şekilde durdurmak

Yukarıdakilerden hangileri fren sisteminin görevlerindendir?

Yalnız I
I ve II
I ve III
I, II ve III
16.

Aşağıdakilerden hangisi aracın süspansiyon sisteminde yer alır?

Şaft
Amortisör
Debriyaj
Diferansiyel
8
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)