12 Aralık 2015 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

Yakınları geldikten sonra
Hiçbir müdahale yapılmadan önce
Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
Hayati tehlikesine karşı önlem alındıktan sonra
2.

Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?

Gazlı bez
Oksijenli su
Kâğıt mendil
Ağrı kesici ilaç
3.

Aşağıdakilerden hangisi, bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?

Çenenin kasılması
Vücudun kasılması
Dilin geriye kaçması
Baş-çene pozisyonu verilmesi
4.

"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede, boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
5.

Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

Toplardamar kanamaları
Bacak bölgesi kanamaları
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
Kanın, koyu renkli ve yayılarak aktığı kanamalar
6.

Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli, geçici, tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir?

Şok
Koma
Bayılma
Kansızlık
7.

Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

Kalbi duran
Kalbi düzensiz çalışan
Solunum sayısı azalan
Solunumu düzensiz olan
8.

Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
9.

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
Üzerine bastırılarak yürütülür.
Oturtularak atelle tespit edilir.
10.

Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Şişliği azaltmak için buz tatbik edilmesi
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
Burkulma bacaktaysa kalp seviyesinden aşağıda tutulması
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
2
İlk Yardım
11.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
İlk yardım yapıldıysa nasıl bir uygulama yapıldığının anlatılması
Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
12.

Donma vakalarında kazazedeye, ilk yardım uygulaması olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Elektrikli battaniyeye sararak ısıtmak
Önce ılık sonra sıcak ortama almak
Donan bölgeyi ovarak masaj yapmak
Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırmak
13.

Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

Otobüslerde
Minibüslerde
Otomobillerde
Motosikletlerde
3
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)