12 Aralık 2015 Yeni Müfredat Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Yeni Müfredat
1.

İlk Yardım

I. Yetişmiş sağlık personeline ihtiyaç vardır.
II. Olayın olduğu yerde bulunan malzemeler kullanılır.

Acil Tedavi

I. Herkes tarafından uygulanabilir.
II. Tıbbi araç ve gereçlere ihtiyaç vardır.

İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

I. doğru, II. yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış
2.

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.

Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

Açık karın yarası olan
Bilinci yerinde olmayan
Solunum zorluğu çeken
Ayak bileğinde çıkık olan
3.

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
4.

Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

Öksürmesi engellenir.
Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.
5.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

Koruma
Kurtarma
Bildirme
Tedavi etme
6.

I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
7.

İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Şoka karşı önlem alınması
Ağzından bol sıvı verilmesi
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
8.

Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

30
40
50
60
9.

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

Saç dökülmesi
Bedensel aktivitede artma
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
10.

Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?

Kırık
Çıkık
Donma
Burkulma
2
Yeni Müfredat
11.

Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Batan cismin çıkarılması
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması
12.

Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

Şok pozisyonu
Koma pozisyonu
Alt-çene pozisyonu
Baş-çene pozisyonu
13.

• Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

Rentek manevrası
İtfaiyeci yöntemi
Heimlich manevrası
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
14.

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
15.

Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
16.

Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

Arazi taşıtı
Taşıt katarı
Kamp taşıtı
Umum servis aracı
17.

Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

6 ay hapis cezası verilir.
Trafikten ömür boyu men edilir.
Sürücü belgesi varsa geri alınır.
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
18.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli
Trafiği hızlandırma işareti
Trafiği yavaşlatma işareti
3
Yeni Müfredat
19.

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

Yeşil ışık
Sarı ışık
Kırmızı ışık
Kırmızı oklu ışık
20.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Dönel kavşağa
Açılan köprüye
Ana yol - tali yol kavşağına
Kontrollü demir yolu geçidine
21.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
22.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Azami hız sınırını
Geçme yasağı sonunu
Taşıtın giremeyeceğini
Hız sınırlaması sonunu
23.

Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

24.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
25.

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
26.

Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Bulunduğu şeritte seyretmesi
Geçme sırasında hızını artırması
Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
4
Yeni Müfredat
27.

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

15
35
40
50
28.

70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

25
35
45
55
29.

Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
30.

Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
31.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği
2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
32.

Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

Park etme
İşaretleme
Trafik kazası
Trafikten men
33.

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

1 Eylül - 1 Ocak
1 Ekim - 1 Şubat
1 Kasım - 1 Mart
1 Aralık - 1 Nisan
34.

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Geçme yaparken sinyal verilmesi
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
5
Yeni Müfredat
35.

Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

Kayıp
Hasar
Tahribat
Trafik kazası
36.

I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

I. doğru, II. yanlış
Her ikisi de yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru
37.

Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

7
10
15
30
38.

Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
39.

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

Aşırı hızdan kaçınmak
Korkutmak veya şaşırtmak
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
40.

Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

Stepne
Havalı korna
Güneş gözlüğü
Emniyet kemeri
41.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

Volan
Kavrama
Vites kutusu
Diferansiyel
42.

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası şekildeki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

Emme zamanı
Sıkıştırma zamanı
Ateşleme (İş) zamanı
Egzoz zamanı
43.

Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Motor daha iyi yağlama yapar.
Motor daha yavaş döner.
Marş dişlisi zarar görür.
Motor daha hızlı döner.
44.

Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu
Araç kapılarından birinin açık kaldığını
Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
6
Yeni Müfredat
45.

I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
46.

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

Fren balatalarının aşınması
Isıtma bujilerinin arızalanması
Hararet göstergesinin arızalanması
Radyatör hortumlarının su sızdırması
47.

Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?

Aynı
Daha büyük
Daha küçük
Önemli değildir.
48.

I. Jant kapağı çıkartılır.
II. Kriko ile araç kaldırılır.
III. Bijon somunları sökülür.
IV. Bijon somunları gevşetilir.
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

I - II - III - IV - V
II - III - I - IV - V
III - II - IV - V - I
V - I - IV - II - III
49.

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

Arka sis lambası ikaz ışığı
Hava yastığı ikaz ışığı
Akü şarj ikaz ışığı
ABS fren sistemi ikaz ışığı
50.

Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Frenlerin ayarsız olması
Bujilerin kurum bağlaması
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
Lastiklerin hava basıncının fazla olması
7
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)