12 Ocak 2014 A2 Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?

Trafik
Girişim
Yöntem
İlk yardım
2.

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

Hücre
Organ
Sistem
Destek doku
3.

Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Tıbbi yardım istenmesi
Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
4.

Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?

Trafik işaretçilerinin dinlenmesi
Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi
Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi
5.

"Holger-Nielsen" (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

Omurga yaralanmalarında
Kapalı göğüs yaralanmalarında
Boylamasına karın yaralanmalarında
Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında
6.

I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları

Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
7.

Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
2
İlk Yardım
8.

Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

40
60
80
100
9.

Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Yarası sarılarak uyutulur.
Kanama yoksa önemsenmez.
Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır.
10.

Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?

Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
Yakıcı maddeyle temas şekli
11.

Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

Sert bir zemine sırtüstü yatırmak
Dik oturur şekilde pozisyon vermek
Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak
12.

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Vücut sıcaklığının artması
Bulantı ve kusmanın olması
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
13.

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

Açık karın yarası olan
Bilinci yerinde olmayan
Ayak kemiğinde kırık olan
Solunum yolu zehirlenmesi olan
14.

Bir kişinin asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark ediliyor.

Bilinci yerinde olan bu kişiye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

Kusturmak
Bol su içirmek
Açık havaya çıkarmak
Sarımsaklı yoğurt yedirmek
3
İlk Yardım
15.

Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Şehir içi ve dışı trafikte mecburi
Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlı
Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburi
Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlı
4
Trafik
1.

Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

Durma
Duraklama
Bekleme
Park etme
2.

Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır?

Yavaş ve dikkatli geçilir.
Durulur, yol kontrol edildikten sonra geçilir.
Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçilir.
Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girilmez.
3.

Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

1 ve 3
2 ve 3
2 ve 4
3 ve 4
4.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Taşıt yolunun soldan daralacağını
Taşıt yolunun sağdan daralacağını
Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
5.

Taşıt yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücüye neyi bildirir?

Yolun daralmakta olduğunu
200 m ileride köprü olduğunu
200 m ileride kavşak olduğunu
200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
6.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Yolda çalışma olduğunu
Girişi olmayan yola yaklaşıldığını
Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını
Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını
5
Trafik
7.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

U dönüşü yapmayı
Sola dönmeyi
Geri gitmeyi
Park etmeyi
8.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

9.

Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?

Geçiş mesafesi
Takip mesafesi
Görüş mesafesi
İntikal mesafesi
10.

Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

70
80
90
100
11.

Şekildeki motosiklet sürücüsünün önündeki taşıtı geçmesi yasaktır.

Bu durumu sürücüye bildiren aşağıdakilerden hangisidir?

Devamlı yol çizgisi
Diğer taşıt sürücüsü
Takip mesafesi kuralı
Hız kontrolü yapan uyarı cihazları
12.

Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağından geçilebilir?

Trafik zorunluluğu nedeniyle bekleyen araçların
Çıkış eğimli yollardaki araçların
Konvoy oluşturmuş araçların
Yavaş seyreden araçların
6
Trafik
13.

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Geniş bir kavisle dönmeli

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
14.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Traktör
Otomobil
Kamyonet
Motosiklet
15.

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Hızını artırıp kavşağa girmeli
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
1 numaralı aracın dönüşünü beklemeli
Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli
16.

Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

Banket
Yaya yolu
Bisiklet yolu
Yaya geçidi
7
Trafik
17.

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
Park yerlerine giriş ve çıkışlarda
Şerit değiştirmelerde
18.

Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?

Park lambası ve sis ışıkları
Park lambası ve ilk yardım çantası
Park lambası ve yangın söndürücü
Okul taşıtı yazısı ve DUR ışıklı işareti
19.

I- Motosiklet
II- Motorlu bisiklet
III- Lastik tekerlekli traktör

A2 sınıfı sürücü belgesi ile yukarıdaki taşıtlardan hangileri sürülebilir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
20.

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?

Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
8
Motor
1.

Aşağıdakilerden hangisi egzozdan atılan zehirli gazlardandır?

Azot
Oksijen
Su buharı
Karbonmonoksit
2.

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?

Rot
Aks
Piston
Şaft
3.

Buji ile ateşlemeli motorlarda emme zamanında silindirlere ne alınır?

Antifriz
Hidrolik yağı
Soğutma suyu
Yakıt-hava karışımı
4.

Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır?

Bujinin
Akünün
Marş motorunun
Fren lambasının
5.

Motosiklette yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Eskimiş bujiler değiştirilmeli
Motor yüksek devirde çalıştırılmalı
Lastiklerin hava basıncı düşürülmeli
Fren hidrolik seviyesi kontrol edilmeli
6.

Motosikletin aşırı nemli ve tozlu ortamlarda kullanılması durumunda aşağıdaki parçalardan hangisinin bakımı daha sık yapılmalıdır?

Gaz kolu
Hava filtresi
Emme manifoldu
Kilometre sayacı
7.

Doğru bir rölanti devri ayarlaması için motor hangi durumda olmalıdır?

Ilık
Soğuk
Oda sıcaklığında
Normal çalışma sıcaklığında
8.

Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

Motor yağı
Araç lastiği
Fren hidroliği
Akü elektroliti
9
Motor
9.

Motosikletin sinyal lambaları çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalı olabilir?

Flaşör
Karbüratör
Buji kablosu
Endüksiyon bobini
10.

Vitese geçirirken motosiklet silkeler veya motor devrine göre gerekli hızlanma sağlanamazsa hangi ayar gereklidir?

Far ayarı
Korna ayarı
Debriyaj ayarı
Balans ayarı
10
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)