12 Ocak 2014 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?

Trafik
Girişim
Yöntem
İlk yardım
2.

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

Hücre
Organ
Sistem
Destek doku
3.

Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Tıbbi yardım istenmesi
Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
4.

Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?

Trafik işaretçilerinin dinlenmesi
Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi
Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi
5.

"Holger-Nielsen" (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

Omurga yaralanmalarında
Kapalı göğüs yaralanmalarında
Boylamasına karın yaralanmalarında
Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında
6.

I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları

Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
7.

Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

40
60
80
100
8.

Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Yarası sarılarak uyutulur.
Kanama yoksa önemsenmez.
Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır.
9.

Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?

Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
Yakıcı maddeyle temas şekli
10.

Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

Sert bir zemine sırtüstü yatırmak
Dik oturur şekilde pozisyon vermek
Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak
2
İlk Yardım
11.

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
Bulantı ve kusmanın olması
Vücut sıcaklığının artması
12.

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

Açık karın yarası olan
Bilinci yerinde olmayan
Ayak kemiğinde kırık olan
Solunum yolu zehirlenmesi olan
13.

Bir kişinin asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark ediliyor.

Bilinci yerinde olan bu kişiye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

Kusturmak
Bol su içirmek
Açık havaya çıkarmak
Sarımsaklı yoğurt yedirmek
3
Trafik
1.

Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?

Taşıt
Tren
Ulaşım
Taşıma
2.

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır.

Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Düz gitmeleri
Sağa döneceklerse beklemeleri
Düz gideceklerse beklemeleri
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
3.

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Dur işareti
Dönüş işareti
Yavaşlatma işareti
Hızlandırma işareti
4.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Demir yolu alt geçidine
Demir yolu üst geçidine
Kontrollü demir yolu geçidine
Kontrolsüz demir yolu geçidine
5.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Açılan köprü
Sola tehlikeli viraj
Soldan daralan kaplama
Sola tehlikeli devamlı viraj
6.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını
Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu
7.

Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
8.

Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

4
Trafik
9.

Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Diğer şeride geçemez.
Önündeki aracı geçebilir.
Takip mesafesini azaltabilir.
Sol şeritte sürekli seyredebilir.
10.

Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

80
100
110
120
11.

Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü, şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

5 numaralı aracın geçmesini
4 numaralı aracın yavaşlamasını
1 numaralı aracın sağa geçmesini
2 numaralı aracın şerit değiştirmesini
12.

"88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Fren mesafesini
Duruş mesafesini
Takip mesafesini
İntikal mesafesini
13.

Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

Yaya
Traktör
Otomobil
Motosiklet
14.

Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

Sis ışıkları
Park ışıkları
Yakını gösteren ışıklar
Acil uyarı ışıkları
5
Trafik
15.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

1 - 2 - 3
2 - 1 - 3
3 - 1 - 2
3 - 2 - 1
16.

Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?

Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları
Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
17.

Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?

İnmiş bariyer varsa geçide girmeli
Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun hızla geçmeli
18.

Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

19.

Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

Sahibi değiştiğinde
Sigorta süresi bittiğinde
Tescil belgesi değiştirildiğinde
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
20.

Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

1
2
3
4
21.

Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

Kötü koku yayması
Çirkin görünüm arz etmesi
Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi
Hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması
6
Motor
1.

Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?

Marş sistemi
Yakıt sistemi
Direksiyon sistemi
Ateşleme sistemi
2.

Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

Motorin
Benzin
Antifriz
Gaz yağı
3.

I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü

Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
4.

Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?

Flaşör
Buji
Enjektör
Regülatör
5.

Nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Motora yağ eklenir.
Far ampulleri değiştirilir.
Arka cam rezistansı çalıştırılır.
Buji kabloları ve bobin kurutulur.
6.

Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?

Su filtresi
Yağ filtresi
Hava filtresi
Benzin filtresi
7.

Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?

Motorun zor çalışması
Motorun iyi soğutulamaması
Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi
Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi
8.

Marşa basıldığında marş motoru çalışmaz ve farlar da yanmaz ise, sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Bujilerin arızalanması
Yağ pompasının arızalanması
Akü kutup başlarının gevşemesi
Benzin otomatiğinin arızalanması
9.

Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

Fren balatalarının aşınması
Karter contasının yırtılması
Hava filtresinin kirlenmesi
Rot ayarının bozulması
10.

Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?

Soğutma sistemi
Ateşleme sistemi
Aydınlatma sistemi
Göstergeler sistemi
7
Motor
11.

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Karterdeki yağ miktarını
Depodaki yakıt miktarını
Soğutma suyu sıcaklığını
Radyatördeki su seviyesini
12.

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Alternatörün şarj etmediğini
Emniyet kemerinin takılmadığını
Motor yağ basıncının düştüğünü
Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini
13.

Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.
Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.
Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir.
Herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir.
14.

Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

Kabin
Başlık
Sigorta tablası
Gösterge paneli
15.

Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?

Amortisör
Diferansiyel
Direksiyon
Kilometre sayacı
16.

Aşağıdakilerden hangisi aracın süspansiyon sisteminde yer alır?

Şaft
Debriyaj
Diferansiyel
Amortisör
8
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)