12 Ocak 2014 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?

Trafik
Girişim
Yöntem
İlk yardım
2.

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

Hücre
Organ
Sistem
Destek doku
3.

Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Tıbbi yardım istenmesi
Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
4.

Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?

Trafik işaretçilerinin dinlenmesi
Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi
Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi
5.

"Holger-Nielsen" (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

Omurga yaralanmalarında
Kapalı göğüs yaralanmalarında
Boylamasına karın yaralanmalarında
Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında
6.

I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları

Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
7.

Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

40
60
80
100
8.

Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Yarası sarılarak uyutulur.
Kanama yoksa önemsenmez.
Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır.
9.

Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?

Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
Yakıcı maddeyle temas şekli
10.

Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

Sert bir zemine sırtüstü yatırmak
Dik oturur şekilde pozisyon vermek
Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak
2
İlk Yardım
11.

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
Bulantı ve kusmanın olması
Vücut sıcaklığının artması
12.

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

Açık karın yarası olan
Bilinci yerinde olmayan
Ayak kemiğinde kırık olan
Solunum yolu zehirlenmesi olan
13.

Bir kişinin asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark ediliyor.

Bilinci yerinde olan bu kişiye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

Kusturmak
Bol su içirmek
Açık havaya çıkarmak
Sarımsaklı yoğurt yedirmek
3
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)