12 Temmuz 2014 A2 Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden biri değildir?

Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
Eski ve yetersiz araçların kullanılması
Kaldırımların yetersiz olması
Yolun bakımsız olması
2.

Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

Dirsek
Omurga
Kafatası
El bileği
3.

Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

Sürücünün isteği
Mevsim ve yol durumu
Sürücü ve yolcuların sağlık durumları
Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısı
4.

Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "Bak-Dinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

Bak
Dinle
Hisset
Dinle - Hisset
5.

Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Yan yatış
Yarı oturuş
Sırtüstü yatış
Yüzüstü yatış
6.

Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

Kol bölgesinde olan kanamalarda
Yüz bölgesinde olan kanamalarda
Karın bölgesinde olan kanamalarda
Bacak bölgesinde olan kanamalarda
7.

Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

8.

Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

10 - 20
40 - 50
60 - 100
100 - 120
9.

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
10.

Egzoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollardan hangisi ile olur?

Sindirim yolu
Solunum yolu
Dolaşım yolu
Boşaltım yolu
2
İlk Yardım
11.

Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz?

Kalça kemiğinde
Bacak kemiğinde
Ön kol kemiğinde
Köprücük kemiğinde
12.

Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?

Araçların hasar durumu
Yaralıların eğitim durumu
Olay yerinin tam adresi
Yaralı sayısı
13.

Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

Kaburga kemiğinde kırık olan
Kalça kemiğinde kırık olan
Omurgasında kırık olan
Bilinci yerinde olmayan
14.

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

Mide delinmesi
Dalak yırtılması
Şiddetli baş yaralanması
Göğüs zedelenmesi
15.

Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?

G sınıfı
A1 ve A2 sınıfı
C, D ve E sınıfı
B sınıfı (hususi araç)
3
Trafik
1.

Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

Gabari
Geçiş hakkı
Geçiş üstünlüğü
Geçiş kolaylığı
2.

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

Durup beklemeli
Durmadan geçmeli
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
3.

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Hızlandırma işareti
Yavaşlatma işareti
Geç işareti
Dur işareti
4.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Dönel kavşağı
Kontrolsüz kavşağı
Demir yolu geçidini
Ana yol-tali yol kavşağını
5.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Hızını artırması
Hızını azaltması
Yolu kontrol etmesi
O bölgeden dikkatli geçmesi
6.

Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işarettir?

7.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Geçme yasağı sonunu
Yolun tek yönlü olduğunu
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
8.

Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

9.

Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

Özürlü sürücü yolu
Özürlü taşıtı giremez
Özürlü sürücüler için park yeri
Özürlü sürücüler çıkabilir
4
Trafik
10.

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Hızlanarak yoluna devam etmeli
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
11.

Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?

Azami hız sınırını aşmışsa
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
12.

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

2 - 1 - 3
2 - 3 - 1
3 - 1 - 2
3 - 2 - 1
13.

Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?

Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
14.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi
4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
15.

Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

1 - 3 - 4 - 2
3 - 1 - 4 - 2
3 - 4 - 1 - 2
4 - 1 - 3 - 2
5
Trafik
16.

Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

Yavaşlamaları
Hızlarını artırmaları
Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
17.

Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işaretinin yandığını gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

Aracını durdurmalı
Diğer sürücüleri uyarmalı
Dikkatli ve yavaş geçmeli
Hızını artırarak uzaklaşmalı
18.

Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazasına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
19.

Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
Bir meslek sahibi olmak
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
20.

Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan biri değildir?

Dikkatin dağılması
İş veriminin artması
Ruh sağlığının bozulması
Beden sağlığının bozulması
6
Motor
1.

Aşağıdakilerden hangisi, yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

Lastik hava basınçlarının az olması
Rölanti ayarının bozuk olması
Frenlerin ayarsız olması
Aşırı hız yapılması
2.

İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

Isı enerjisini
Hidrolik enerjiyi
Nükleer enerjiyi
Elektrik enerjisini
3.

Hava soğutmalı benzinli motorda aşağıdaki parçalardan hangisi yoktur?

Buji
Piston
Radyatör
Silindir kapağı
4.

Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?

Karbüratör
Hava filtresi
Emme supabı
Emme manifoldu
5.

Benzinli motorlarda kullanılan buji, hangi sistemin elemanıdır?

Ateşleme sisteminin
Soğutma sisteminin
Aydınlatma sisteminin
Süspansiyon sisteminin
6.

Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Yağlamayı sağlamak
Vites kutusunu çalıştırmak
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
Aydınlatma sistemini ve özel alıcıları çalıştırmak
7.

Yakıt sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?

Buji ayarı
Platin ayarı
Rölanti ayarı
Debriyaj ayarı
8.

Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi
Motorun normal çalışmasını sürdürmesi
Motorun çabuk soğuması
Motor gücünün artması
9.

Hüzme değiştirme anahtarının şekildeki konumda olması, motosiklet farının hangi hüzmede olduğunu gösterir?

Sis
Kısa
Uzun
Sinyal
10.

Motosikletle seyrederken sürekli yarım debriyaj yapılması hâlinde aşağıdakilerden hangisi olur?

Motosiklet daha hızlı gider.
Hız göstergesi arızalanır.
Debriyaj balatası aşınır.
Vites kutusu aşınır.
7
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)