12 Temmuz 2014 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

Dirsek
Omurga
Kafatası
El bileği
2.

Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

Sürücünün isteği
Mevsim ve yol durumu
Sürücü ve yolcuların sağlık durumları
Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısı
3.

Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "Bak-Dinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

Bak
Dinle
Hisset
Dinle - Hisset
4.

Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Yan yatış
Yarı oturuş
Sırtüstü yatış
Yüzüstü yatış
5.

Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

Kol bölgesinde olan kanamalarda
Yüz bölgesinde olan kanamalarda
Karın bölgesinde olan kanamalarda
Bacak bölgesinde olan kanamalarda
6.

Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

10 - 20
40 - 50
60 - 100
100 - 120
7.

Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

8.

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
9.

Egzoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollardan hangisi ile olur?

Sindirim yolu
Solunum yolu
Dolaşım yolu
Boşaltım yolu
10.

Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz?

Kalça kemiğinde
Bacak kemiğinde
Ön kol kemiğinde
Köprücük kemiğinde
2
İlk Yardım
11.

Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?

Araçların hasar durumu
Yaralıların eğitim durumu
Olay yerinin tam adresi
Yaralı sayısı
12.

Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

Kaburga kemiğinde kırık olan
Kalça kemiğinde kırık olan
Omurgasında kırık olan
Bilinci yerinde olmayan
13.

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

Mide delinmesi
Dalak yırtılması
Şiddetli baş yaralanması
Göğüs zedelenmesi
3
Trafik
1.

Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

Şerit
Kara yolu
Geçiş yolu
Bağlantı yolu
2.

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

Durmadan dikkatli geçmeli
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
3.

Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi "daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı" anlamındadır?

4.

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

5.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Ehli hayvanlar giremez.
Ehli hayvanlar geçebilir.
Vahşi hayvanlar giremez.
Vahşi hayvanlar geçebilir.
6.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Tünel yaklaşımı
Sola mecburi yön
Dönel kavşak yaklaşımı
Sola tehlikeli devamlı viraj
7.

Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

Otobüs
Motosiklet
Kamyon
Otomobil
8.

Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

9.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Yaya geçidi
Bisiklet yolu
Taralı alana girilmez
Yavaşlama uyarı çizgileri
4
Trafik
10.

Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?

45
35
25
20
11.

Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

12.

Aksine bir durum yoksa, saatte 100 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

20
30
40
50
13.

Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

1 numaralı aracın sola dönüş yapması
3 numaralı aracın sola dönüş yapması
2 numaralı aracın sağa dönüş yapması
1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi
14.

Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

Takip mesafesine
Kavşaklarda ilk geçiş hakkına
Farların kullanılacağı yer ve hâllere
Geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol verilmesi kuralına
15.

Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?

Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli
2 numaralı aracın geç işaretini beklemeli
İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli
2 numaralı araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
5
Trafik
16.

Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
17.

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

Dönüş ışıklarını yakarak
Birkaç defa korna çalarak
Birkaç defa selektör yaparak
Acil uyarı ışıklarını yakarak
18.

Aşağıdakilerden hangisi, trafik işaret levhalarıyla belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücünün uyacağı kurallardan biri değildir?

Aracın hızını artırmak
Aracın hızını azaltmak
İlk geçiş hakkını yayalara vermek
Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymak
19.

Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.
20.

Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

Sürülecek araç başkasına aitse
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
21.

Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Korkutmadan uyarması
Ses tonunun sabit olması
Uyarı amacı dışında kullanılması
Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması
6
Motor
1.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Rot
Fren
Motor
Diferansiyel
2.

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

Hava yastığı (Airbag)
Otomatik hız kontrol
Hafızalı koltuk
ABS fren
3.

Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Karbüratör
Emme supabı
Emme manifoldu
Egzoz manifoldu
4.

Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

Asit
Saf su
Alkol
Antifriz
5.

Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

Akü şarj ikaz ışığı
Yağ basıncı ikaz ışığı
Isıtma bujisi ikaz ışığı
El freni çekili ikaz ışığı
6.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi veren parça hangisidir?

Alternatör
Marş motoru
Distribütör
Şarj dinamosu
7.

Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

8.

Motorun soğutma sisteminde kullanılan termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli bir sıcaklıkta kalmasını sağlar?

Fren hidroliğinin
Diferansiyel yağının
Vites kutusu yağının
Motor soğutma suyunun
7
Motor
9.

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Alternatörde
Fan motorunda
Marş motorunda
Far ampüllerinde
10.

Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Motordaki yağ seviyesi
Ateşleme sistemindeki ilgili buji
Sigorta panelindeki ilgili sigorta
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi
11.

Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?

Sis lambaları
Park lambaları
Sinyal lambaları
Geri vites lambaları
12.

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

13.

Aşağıdakilerden hangisi, motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

Amortisör
Helezon yay
Fren balatası
Kavrama (Debriyaj)
14.

Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

Araç bir tarafa çeker.
Fren pedalı sertleşir.
Fren hidroliği azalır.
Frenlerden ses gelir.
15.

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?

Rot ayarının iyi olması
Fren pedal boşluğunun az olması
Fren hidrolik seviyesinin yüksek olması
Balataların ve fren sisteminin aşırı ısınması
16.

Aşağıdakilerden hangisi rot ayarının bozuk olmasına bağlı olarak meydana gelir?

Arka lastiklerin ortadan aşınması
Ön lastiklerin içten veya dıştan aşınması
Direksiyon kovanının eğilmesi
Direksiyon milinin eğilmesi
8
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)