12 Temmuz 2014 Yeni Müfredat Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Yeni Müfredat
1.

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.

Buna göre ilk önce müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

Ölmüş olan
Ağır kanamalı olan
Birinci derecede yanığı olan
Ayak bileğinde burkulma olan
2.

Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

Boşaltım sistemini
Dolaşım sistemini
Hareket sistemini
Sindirim sistemini
3.

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?

Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
Solunumun değerlendirilmesini
Kanamanın durdurulmasını
4.

Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?

Yüzünün sararmasından
Nabız sayısının azalmasından
Vücut sıcaklığının azalmasından
Göğüs kafesinin yükselmesinden
5.

I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I, II ve III
6.

Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Kasık iç kısmı
Kolun üst kısmı
Bacak dış kısmı
Karnın ön üst kısmı
7.

Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Şok durumu
Beyin kanaması
Ayak bölgesinden yılan sokması
Akciğer zedelenmesi ve kanaması
8.

Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
Burun üzerine ve enseye buz konulması
Yüzün soğuk su ile yıkanması
9.

Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?

Yüzün yaralanması
El bileğinin burkulması
Köprücük kemiğinin kırılması
Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi
10.

Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

Şoka girmiş olan
Omurga kırığı olan
Kol kemiği kırık olan
Kalça kemiği kırık olan
2
Yeni Müfredat
11.

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması
Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi
Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
12.

" Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?

Kalp krizi
Yüksek ateş
Görme bozukluğu
Ayak bileğinde burkulma
13.

Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kaslarına vermesi
İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması
14.

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
Trafik kazalarına neden olabilecek riskli davranışlar kazandırmak
Bireye, aile yapısına ve diğer insanlara zarar vermek
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
15.

I- Yer işaretlemeleri
II- Trafik işaret levhaları
III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri

Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
16.

Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

Banket
Yaya yolu
Yaya geçidi
Bisiklet yolu
17.

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Geç işareti
Dur işareti
Yavaşlatma işareti
Hızlandırma işareti
18.

Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

Oklu ışık sarı yandığında
Oklu ışık yeşil yandığında
Oklu ışık kırmızı yandığında
Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında
19.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Hızını artırması
Sert fren yapması
Vitesi boşa alması
Uygun vitesle inmesi
3
Yeni Müfredat
20.

Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?

21.

Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

22.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Otobüs yolunu
Otobüslerin park yerini
Otobüsün giremeyeceğini
Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu
23.

Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

24.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

Bisiklet yolu
Motosiklet yolu
Bisiklet giremez
Motorlu bisiklet yolu
25.

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

Bankette
Orta şeritte
En sağ şeritte
En sol şeritte
26.

Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Hızını azaltması
Hız sınırını aşması
Önündeki aracı geçmesi
Takip mesafesini azaltması
27.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

Otomobil
Motosiklet
Telikeli madde taşıyan taşıt
Lastik tekerlekli traktör
4
Yeni Müfredat
28.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

1 numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştığı
1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı
2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştığı
3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyrettiği
29.

Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?

Sağa ve sola dar
Sağa ve sola geniş
Sağa dar, sola geniş
Sağa geniş, sola dar
30.

Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Otobüs
Traktör
Otomobil
İş makinesi
31.

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

Hız sınırlamasına
Trafik yasaklarına
Çevreyi rahatsız etmemeye
Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
32.

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

Minibüs, kamyona
Kamyon, minibüse
Hızı fazla olan, diğerine
Yolcu sayısı fazla olan, diğerine
33.

Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

100
120
150
200
34.

Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Dönüş ışıklarının
Sis veya park ışıklarının
Uzağı gösteren ışıkların
Yakını gösteren ışıkların
35.

Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?

Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek
Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak
Denetimlerde problem yaşamamak
Ceza almaktan çekinmek
36.

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

Sürücü belgesi
Araç tescil belgesi
Araç imalat belgesi
Servis bakım belgesi
5
Yeni Müfredat
37.

Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmakta olduğu
Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği
38.

Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

Bisiklet
Motosiklet
Lastik tekerlekli Traktör
Tehlikeli madde taşıyan araç
39.

E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini süremez?

Otobüs
Kamyon
Minibüs
Motosiklet
40.

Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?

Aracının eski parçalarını çevreye atması
Aracının bakımını zamanında yaptırması
Aracını gereksiz yere çalışır hâlde tutması
Aracında ucuz ve kalitesiz yakıt kullanması
41.

Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır?

Şaft
Amortisör
Vites kutusu
Diferansiyel
42.

Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?

Buji
Flaşör
Distribütör
Kontak anahtarı
43.

Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

44.

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?

Yağ filtresi
Hava filtresi
Yakıt filtresi
Polen filtresi
45.

Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

Jantın eğilmesi
Fren hidroliğinin azalması
Sürüş konforunun azalması
Bijon somunlarının gevşemesi
46.

Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?

Rot ayarı
Far ayarı
Supap ayarı
Rölanti ayarı
47.

Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

Plakaların ortasında
Plakaların en altında
Plakaların 1 cm altında
Plakaların 1 cm üzerinde
6
Yeni Müfredat
48.

Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?

Yağ
Asit
Antifriz
Saf su
49.

Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?

Motor devri yükseltilir.
Motor devri düşürülür.
Araç sürülmeye devam edilir.
Araç durdurulur ve motor stop edilir.
50.

Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?

Far ayarının bozulması
Hava filtresinin kirli olması
Fren balatalarının aşınması
Vantilatör kayışının sıkı olması
7
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)