13 Şubat 2016 Birinci Grup Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Birinci Grup
1.

Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

İtfaiye
Ambulans
Polis imdat
Jandarma imdat
2.

I. Güvenli bir müdahalenin sağlanması
II. Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
III. Kazazedeye hangi ilacın verileceğinin tespit edilmesi

Verilenlerden hangileri kazazedenin değerlendirilmesinin amaçlarındandır?

I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
3.

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?

Adı ve soyadının öğrenilmesi
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
Solunum sayısının değerlendirilmesi
4.

Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
5.

Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin (2) - Bebek (1)
Yetişkin (3) - Bebek (2)
Yetişkin (5) - Bebek (4)
Yetişkin (7) - Bebek (6)
6.

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

Kanamanın durdurulması için
Dolaşımın değerlendirilmesi için
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
7.

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

Böbrek
Akciğer
Bağırsak
Karaciğer
8.

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Şok
Havale
Epilepsi
Bayılma
9.

Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Başı sıcak su ile yıkanır.
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
2
Birinci Grup
10.

Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

11.

I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
12.

Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

Sesli dürtülere tepki vermek
İdrar kaçırmak
Yutkunmak
Öksürmek
13.

Sürükleme yöntemleri;

I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Yalnız I doğru
Yalnız II doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış
14.

I. Hoşgörülü olunması
II. Bencillikten uzak durulması
III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
15.

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

Tali yol
Geçiş yolu
Bağlantı yolu
Bölünmüş yol
16.

Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

Minibüs
Tramvay
Kamyonet
Arazi taşıtı
3
Birinci Grup
17.

Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilmesi
Yerlerinin değiştirilmesi veya ortadan kaldırılması
Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
Giderilen zarar karşılıkları ve masraflarının sorumlulara ödetilmesi
18.

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

19.

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?

Geri dönmesini
Motoru durdurmasını
Harekete hazırlanmasını
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
20.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Kavşağa 50 m kaldığını
Asgari (en az) hız sınırını
Azami (en yüksek) hız sınırını
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
21.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Kasisli yola girileceğini
Yolda çalışma olduğunu
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
22.

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Kavşağa
Köprüye
Tali yola
Demir yoluna
23.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Mopet yolunu
Bisiklet yolunu
Mopetin giremeyeceğini
Motosikletin giremeyeceğini
24.

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

25.

Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
Hız azaltmak için frene basılması
Ters yönden yola girilmesi
4
Birinci Grup
26.

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

50
70
80
90
27.

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

35
50
70
140
28.

Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Hızın azaltılması
Öndeki aracın geçilmesi
Takip mesafesi kuralına uyulması
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
29.

Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Dönüş lambalarıyla "geç" işareti vermeli
Önündeki aracı geçmeye çalışmalı
Bulunduğu şeridi izlemeli
Hızını artırmalı
30.

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
31.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

At arabası
Motosiklet
Kamyonet
Otomobil
32.

"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

asli kusur
tali kusur
yol kusuru
kusuru paylaştırma
5
Birinci Grup
33.

Park etmede aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

Acil uyarı ışıklarının yakılması
Aracın kapılarının açık tutulması
Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
Aracın park yerindeki görevliye teslim edilmesi
34.

Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Araç dengesinin korunması
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
35.

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Geçme yaparken sinyal verilmesi
36.

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

Kasko sigortası
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Zorunlu deprem sigortası
Hırsızlık sigortası
37.

I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
38.

Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Sürücüsüne hapis cezası verilir.
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
39.

Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?

Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmaktan kaçınmaları
40.

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

Otoyol
Demir yolu
Devlet yolu
Uluslararası yol
41.

Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

Emme susturucusu
Egzoz susturucusu
Emme manifoldu
Egzoz supabı
42.

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

Dizel motor
Marş motoru
Elektrik motoru
Benzinli motor
43.

Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

Yağlama sistemi
Şarj sistemi
Ateşleme sistemi
Soğutma sistemi
6
Birinci Grup
44.

Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

Fren pedalının
Far ampulünün
Marş motorunun
Silecek motorunun
45.

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
Motor kaputunun tam kapanmadığını
46.

Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

Bantlanır.
Yapıştırılır.
Değiştirilir.
İple sarılır.
47.

Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

Buji
Soket
Ampul
Sigorta
48.

Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

Saf su
Antifriz
Motor yağı
Fren hidroliği
49.

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

Motor yağ basıncı ikaz ışığı
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
50.

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
7
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)