13 Şubat 2016 İkinci Grup Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İkinci Grup
1.

Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

İtfaiye
Ambulans
Polis imdat
Jandarma imdat
2.

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?

Adı ve soyadının öğrenilmesi
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
Solunum sayısının değerlendirilmesi
3.

Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
4.

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

Kanamanın durdurulması için
Dolaşımın değerlendirilmesi için
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
5.

Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin (2) - Bebek (1)
Yetişkin (3) - Bebek (2)
Yetişkin (5) - Bebek (4)
Yetişkin (7) - Bebek (6)
6.

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

Böbrek
Akciğer
Bağırsak
Karaciğer
7.

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Şok
Havale
Epilepsi
Bayılma
8.

Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Başı sıcak su ile yıkanır.
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
9.

Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

Öksürmek
Yutkunmak
İdrar kaçırmak
Sesli dürtülere tepki vermek
2
İkinci Grup
10.

Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

11.

I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
12.

Sürükleme yöntemleri;

I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Yalnız I doğru
Yalnız II doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış
13.

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

Tali yol
Geçiş yolu
Bağlantı yolu
Bölünmüş yol
14.

Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

Minibüs
Tramvay
Kamyonet
Arazi taşıtı
15.

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

16.

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?

Geri dönmesini
Motoru durdurmasını
Harekete hazırlanmasını
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
3
İkinci Grup
17.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Kavşağa 50 m kaldığını
Asgari (en az) hız sınırını
Azami (en yüksek) hız sınırını
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
18.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Kasisli yola girileceğini
Yolda çalışma olduğunu
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
19.

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Kavşağa
Köprüye
Tali yola
Demir yoluna
20.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Mopet yolunu
Bisiklet yolunu
Mopetin giremeyeceğini
Motosikletin giremeyeceğini
21.

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

22.

Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
Hız azaltmak için frene basılması
Ters yönden yola girilmesi
23.

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

50
70
80
90
24.

Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Hızın azaltılması
Öndeki aracın geçilmesi
Takip mesafesi kuralına uyulması
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
25.

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

35
50
70
140
4
İkinci Grup
26.

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
27.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Otomobil
Kamyonet
Motosiklet
At arabası
28.

"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

asli kusur
tali kusur
yol kusuru
kusuru paylaştırma
29.

Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Araç dengesinin korunması
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
30.

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Geçme yaparken sinyal verilmesi
31.

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

Kasko sigortası
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Zorunlu deprem sigortası
Hırsızlık sigortası
32.

Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Sürücüsüne hapis cezası verilir.
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
33.

I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
5
İkinci Grup
34.

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Aracın hızı
Yolun eğimi
Lastiklerin durumu
Yolun genişliği
35.

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

Otoyol
Demir yolu
Devlet yolu
Uluslararası yol
36.

Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

Emme susturucusu
Egzoz susturucusu
Emme manifoldu
Egzoz supabı
37.

Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

Fren pedalının
Far ampulünün
Marş motorunun
Silecek motorunun
38.

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
Motor kaputunun tam kapanmadığını
39.

Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

Yağlama sistemi
Şarj sistemi
Ateşleme sistemi
Soğutma sistemi
40.

Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

Bantlanır.
Yapıştırılır.
Değiştirilir.
İple sarılır.
41.

Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

Buji
Soket
Ampul
Sigorta
42.

Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

Saf su
Antifriz
Motor yağı
Fren hidroliği
43.

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

Motor yağ basıncı ikaz ışığı
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
44.

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Araç üstü tavan bagajı kullanılması
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
6
İkinci Grup
45.

Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

Mizaç
Beden dili
Trafik adabı
Konuşma üslubu
46.

Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
47.

Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

Öfke
Sabır
İnatlaşma
Aşırı tepki
48.

Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

Korkutmak veya şaşırtmak
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
49.

I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
50.

• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

Ülke ekonomisini
Kasko sigortasının önemini
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
7
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)