13 Nisan 2013 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

I- Koruma
II- Bildirme
III- Kurtarma

Verilenlerden hangileri "kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi" işlemini kapsar

Yalnız I
Yalnız II
II ve III
I, II ve III
2.

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

Pazı kemiği
Kaval kemiği
Kaburga kemiği
Uyluk kemiği
3.

Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

Hiç zaman kaybetmeden, hemen
Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
Aracın kontak anahtarı kapatıldıktan sonra
Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
4.

Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışmas
Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışmas
5.

"Holger-Nielsen" (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

Omurga yaralanmalarında
Kapalı göğüs yaralanmalarında
Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında
Boylamasına karın yaralanmalarında
6.

Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Şok pozisyonu verilmesi
Ağızdan bol sıvı verilmesi
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
2
İlk Yardım
7.

Kanama olan bölgeye turnike uygulaken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Eklem bölgesi olmasına
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
8.

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

Şok
Hâlsizlik
Koma
Zehirlenme
9.

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

Saç dökülmesi
Bedensel aktivitede artma
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
10.

Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

Tıbbi birimleri haberdar etmek
Kazazedenin bilincini açık tutmaya çalışmak
Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak
11.

Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?

Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak
Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
Yeni kırıkların oluşmasını engellemek
12.

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?

Bilincini kaybeden
Açık karın yarası olan
Solunum zorluğu olan
Ayak bileğinde çıkık olan
3
İlk Yardım
13.

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
14.

I- Yanıklar
II- Kas krampları ve kırıklar
III- Kalp ve solunum durması

Yukarıda verilenlerden hangileri elektrik çarpması sonucu oluşabilir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
15.

Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
4
Trafik
1.

I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
2.

Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?

Yolda bakım çalışması olduğunu
İleride hemzemin geçit bulunduğunu
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
3.

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?

4.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Aracının hızını artırması
Aracının hızını azaltması
Öndeki aracı geçmemesi
İlk geçiş hakkını yayalara vermesi
5.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Kaygan yola yaklaşıldığını
Sağa dönmenin yasaklandığını
Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını
Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini
6.

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

5
Trafik
7.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Traktörün geçebileceğini
Traktörün giremeyeceğini
Traktörlerin park edebileceğini
Sadece traktörün girebileceğini
8.

Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

9.

Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

Özürlü sürücü yolu
Özürlü taşıtı giremez
Özürlü sürücüler çıkabilir
Özürlü sürücüler için park yeri
10.

Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Sola dönüş yapması
Sağa dönüş yapması
Aynı yönde seyretmesi
Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması
11.

Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

80
90
100
110
12.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

Otomobil
Motosiklet
Lastik tekerlekli traktör
Telikeli madde taşıyan taşıt
6
Trafik
13.

Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Hızını artırmalı
Bulunduğu şeridi izlemeli
Önündeki aracı geçmeye çalışmalı
Dönüş lambalarıyla "geç" işareti vermeli
14.

Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?

Bir gözcü bulundurmalı
Akan trafiği durdurmalı
Geri manevradan vazgeçmeli
Aşağıya inip bir süre beklemeli
15.

Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

1 - 2 - 3
1 - 3 - 2
3 - 1 - 2
3 - 2 - 1
16.

Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

15
20
30
50
17.

Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

Takip mesafesine
Kavşaklarda ilk geçiş hakkına
Farların kullanılacağı yer ve hâllere
Geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol verilmesi kuralına
18.

Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Dönüş ışıklarının
Sis veya park ışıklarının
Uzağı gösteren ışıkların
Yakını gösteren ışıkların
7
Trafik
19.

Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak
Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek
Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek
Kamyon ile kamyoneti çekmek
20.

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Sağa sinyal vermesi
Yayaların geçişini beklemesi
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
21.

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Yüklerin bağlanması
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
22.

B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor.

Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?

23.

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

5
4
3
2
8
Trafik
24.

Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Aracına el koyma
Hafif hapis cezası
Trafikten men etme
Para cezası ve ceza puanı
25.

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?

Araç bakımlarının sürelerinde yapılması
Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
9
Motor
1.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Rot
Fren
Motor
Diferansiyel
2.

Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Yakıt seviyesi kontrol edilir.
Önemsenmez, devam edilir.
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.
3.

Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?

Buji
Flaşör
Enjektör
Regülatör
4.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Karter
Külbütör kapağı
Egzoz manifoldu
Emme manifoldu
5.

Akü sülfürik asit içerdiğinden, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir.

Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

Tiner ile yıkamak
Bol su ile yıkamak
Antifriz ile yıkamak
Fren hidroliği ile yıkamak
6.

Dizel motorlarda kullanılan ısıtma bujilerinin görevi nedir?

Soğuk havalarda silindir içindeki havayı ısıtmak
Motor soğutma suyunun sıcaklığını ölçmek
Motora giren havayı temizlemek
Ateşleme yapmak
10
Motor
7.

Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

Bujilerin yeni olması
Yakıt borularının uzun olması
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
8.

Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?

Konjektör
Marş motoru
Alternatör
Şarj dinamosu
9.

Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?

Motor devri yükseltilir.
Motor devri düşürülür.
Araç sürülmeye devam edilir.
Araç durdurulur ve motor stop edilir.
10.

Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenmenin oluşması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

Motorun fazla ısınmasına
Motor gücünün artmasına
Fren hidroliğinin azalmasına
Bijon somunlarının gevşemesine
11.

Motorun soğutma sisteminde kullanılan termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli bir sıcaklıkta kalmasını sağlar?

Fren hidroliğinin
Diferansiyel yağının
Vites kutusu yağının
Motor soğutma suyunun
12.

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Fan motorunda
Alternatörde
Marş motorunda
Far ampüllerinde
13.

Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?

Fan motoru
Far anahtarı
Sigorta kutusu
Yakıt göstergesi
11
Motor
14.

Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?

Mavi
Yeşil
Beyaz
Kırmızı
15.

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

16.

Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

Kavrama (Debriyaj)
Fren balatası
Helezon yay
Amortisör
17.

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

Günde bir
Haftada bir
Altı ayda bir
Araca binileceği zaman
18.

Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?

Debriyajın kaçırması
Fren balatalarının yeni olması
Fren hidrolik sisteminde sızıntı olması
Fren lambalarının yanmaması
19.

I- Tam gazdan kaçınmak
II- Ani hızlanmalardan kaçınmak
III- Aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak

"Motor Alıştırma Periyodu" olarak adlandırılan rodaj döneminde, yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
12
Motor
20.

Aşağıdakilerden hangisi rot ayarının bozuk olmasına bağlı olarak meydana gelir?

Ön lastiklerin içten veya dıştan aşınması
Arka lastiklerin ortadan aşınması
Direksiyon kovanının eğilmesi
Direksiyon milinin eğilmesi
13
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)