13 Nisan 2013 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

I- Koruma
II- Bildirme
III- Kurtarma

Verilenlerden hangileri "kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi" işlemini kapsar

Yalnız I
Yalnız II
II ve III
I, II ve III
2.

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

Pazı kemiği
Kaval kemiği
Kaburga kemiği
Uyluk kemiği
3.

Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

Hiç zaman kaybetmeden, hemen
Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
Aracın kontak anahtarı kapatıldıktan sonra
Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
4.

Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışmas
Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışmas
5.

"Holger-Nielsen" (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

Omurga yaralanmalarında
Kapalı göğüs yaralanmalarında
Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında
Boylamasına karın yaralanmalarında
6.

Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Şok pozisyonu verilmesi
Ağızdan bol sıvı verilmesi
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
2
İlk Yardım
7.

Kanama olan bölgeye turnike uygulaken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Eklem bölgesi olmasına
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
8.

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

Şok
Hâlsizlik
Koma
Zehirlenme
9.

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

Saç dökülmesi
Bedensel aktivitede artma
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
10.

Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

Tıbbi birimleri haberdar etmek
Kazazedenin bilincini açık tutmaya çalışmak
Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak
11.

Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?

Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak
Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
Yeni kırıkların oluşmasını engellemek
12.

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?

Bilincini kaybeden
Açık karın yarası olan
Solunum zorluğu olan
Ayak bileğinde çıkık olan
3
İlk Yardım
13.

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
14.

I- Yanıklar
II- Kas krampları ve kırıklar
III- Kalp ve solunum durması

Yukarıda verilenlerden hangileri elektrik çarpması sonucu oluşabilir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
15.

Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
4
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)