14 Haziran 2014 A2 Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
Kurtarıcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
Hızlı, sakin ve telaşa kapılmadan yapılmalıdır.
Kurtarıcı önce kendini emniyete almalıdır.
2.

Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

Kalp
Mide
Yutak
Akciğer
3.

İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

Aracın modeline
Yaralıların cinsiyetlerine
Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
4.

Aşağıdakilerden hangisi solunum durması sonucunda gerçekleşir?

Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
Kanın kalbe gelme hızının artması
Kandaki oksijen oranının düşmesi
Vücut sıcaklığının yükselmesi
5.

• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Trafik kazalarının azaltılması
Temel yaşam desteğinin sağlanması
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
6.

Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, hastaya aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Oturuş pozisyonu
Baş-çene pozisyonu
Yüzüstü yatış pozisyonu
Sırtüstü yatış pozisyonu
7.

Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Karnın ön üst kısmı
Dizin ön üst kısmı
Bacak dış kısmı
Kasık iç kısmı
8.

Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

Kalbi duran
Kalbi düzensiz çalışan
Solunum sayısı azalan
Solunumu düzensiz olan
9.

Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.
Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
10.

Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan kazazede hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğildikten sonra
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
2
İlk Yardım
11.

Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
12.

Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

Kırık
Çıkık
İncinme
Burkulma
13.

Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

Ölmüş olan
Ayağında çıkık olan
Solunum zorluğu çeken
Birinci derece yanığı olan
14.

Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli
Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı
Sıcak içecekler verilmeli
Sıcak duş yaptırılmalı
15.

I- A2 sınıfı
II- B sınıfı (hususi araç)
III- F sınıfı
IV- G sınıfı

Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, yukarıda verilen sürücü belgelerinden hangileri ile araç kullanabilir?

I ve II
I ve III
II ve III
III ve IV
3
Trafik
1.

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

Tali yol
Geçiş yolu
Bağlantı yolu
Bölünmüş yol
2.

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.

Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Düz gidilebileceğini
Sağa dönülebileceğini
Sola dönülebileceğini
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
3.

Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi "daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı" anlamındadır?

4.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Kaygan yola yaklaşıldığını
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
5.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Aracının hızını azaltması
Öndeki aracı geçmemesi
İlk geçiş hakkını yayalara vermesi
Yayaları ikaz ederek geçmesi
6.

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

7.

Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

4
Trafik
8.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

9.

I- Yaya yolunda sürülmesi
II- İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yanyana sürülmesi
III- Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
IV- Sürülmeleri esnasında elde paket ve benzerinin taşınması

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

Yalnız I
I ve II
II, III ve IV
I, II, III ve IV
10.

Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

Takip mesafesi kadar
Araç uzunluğunun üç katı kadar
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
11.

Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

Aracının etrafını kontrol etmesi
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
12.

Aksine bir işaret bulunmadıkça, motorlu bisikletler için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız saatte kaç kilometredir?

30
40
45
50
13.

Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
Bir aracı geçmekte olan araç geçilmemelidir.
14.

Şekle göre, sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Geçiş hakkını kendi kullanmalı
Hızını artırarak dönüşünü yapmalı
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
15.

Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Geçmeden önce uygun mesafede mutlaka durması
Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
Hızlarını artırarak geçmesi
5
Trafik
16.

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

2 - 1 - 3
2 - 3 -1
3 - 1 - 2
3 - 2 - 1
17.

Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

Önünde
Arkasında
50 metre önünde
Yol tarafındaki yanında
18.

Motosikletin trafiğe çıkabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Koltuk ferdi kaza sigortası
Özel sağlık sigortası
Kasko sigortası
19.

Trafiğe çıkan bir araçta Araç Tescil Belgesi ile birlikte aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması gerekir?

Satış Faturası
Kasko Poliçesi
Motorlu Araç Trafik Belgesi
Servis Bakım Belgesi
20.

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

Kısa mesafeli yerlere yaya olarak gidilmesi
İniş eğilimli yollarda araç motorunun durdurulması
Hususi araç yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması
Yolculuklarda trafiğin yoğun olmadığı saatlerin tercih edilmesi
6
Motor
1.

Motosikletin katetmiş olduğu yolun uzunluğunu sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

Zaman saati
Yakıt göstergesi
Kilometre sayacı
Motor devir saati
2.

Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

Motorin
Benzin
Biyodizel
Gaz yağı
3.

Silindir kapağı aşağıdakilerden hangisinin parçasıdır?

Motorun
Tahrik zincirinin
Vites kutusunun
Yakıt deposunun
4.

Akünün motosiklet üzerinden sökülmesi sırasında ilk önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

Şarj kablosunu
Marş kablosunu
Artı (+) kutup kablosunu
Eksi (-) kutup kablosunu
5.

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır?

Gaz kolu
Far anahtarı
Buji kablosu
Silindir kapağı
6.

Hava filtresi belirli bir zamanda değiştirilmez ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

Zengin
Fakir
Normal
Az yakıtlı
7.

Motosikletin sinyal lambalarından biri yanmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?

Buji
Ampul
Amortisör
Karbüratör
8.

Motosiklette, aşınma durumuna göre aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

Akünün
Jantların
Aynaların
Fren balatalarının
9.

Vites değiştirmede zorluk oluyorsa aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılmalıdır?

Far ayarı
Buji ayarı
Fren ayarı
Debriyaj ayarı
10.

Motosikletin arka tekeri değiştirilirken dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi aşağıdakilerden hangisidir?

Buji ayarı
Ön far ayar
Tahrik zinciri ayarı
Rölanti devri ayarı
7
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)