14 Haziran 2014 A2 Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
Kurtarıcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
Hızlı, sakin ve telaşa kapılmadan yapılmalıdır.
Kurtarıcı önce kendini emniyete almalıdır.
2.

Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

Kalp
Mide
Yutak
Akciğer
3.

İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

Aracın modeline
Yaralıların cinsiyetlerine
Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
4.

Aşağıdakilerden hangisi solunum durması sonucunda gerçekleşir?

Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
Kanın kalbe gelme hızının artması
Kandaki oksijen oranının düşmesi
Vücut sıcaklığının yükselmesi
5.

• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Trafik kazalarının azaltılması
Temel yaşam desteğinin sağlanması
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
6.

Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, hastaya aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Oturuş pozisyonu
Baş-çene pozisyonu
Yüzüstü yatış pozisyonu
Sırtüstü yatış pozisyonu
7.

Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Karnın ön üst kısmı
Dizin ön üst kısmı
Bacak dış kısmı
Kasık iç kısmı
8.

Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

Kalbi duran
Kalbi düzensiz çalışan
Solunum sayısı azalan
Solunumu düzensiz olan
9.

Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.
Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
10.

Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan kazazede hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğildikten sonra
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
2
İlk Yardım
11.

Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
12.

Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

Kırık
Çıkık
İncinme
Burkulma
13.

Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

Ölmüş olan
Ayağında çıkık olan
Solunum zorluğu çeken
Birinci derece yanığı olan
14.

Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli
Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı
Sıcak içecekler verilmeli
Sıcak duş yaptırılmalı
15.

I- A2 sınıfı
II- B sınıfı (hususi araç)
III- F sınıfı
IV- G sınıfı

Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, yukarıda verilen sürücü belgelerinden hangileri ile araç kullanabilir?

I ve II
I ve III
II ve III
III ve IV
3
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)