14 Haziran 2014 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
Kurtarıcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
Hızlı, sakin ve telaşa kapılmadan yapılmalıdır.
Kurtarıcı önce kendini emniyete almalıdır.
2.

İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

Aracın modeline
Yaralıların cinsiyetlerine
Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
3.

Aşağıdakilerden hangisi solunum durması sonucunda gerçekleşir?

Vücut sıcaklığının yükselmesi
Kandaki oksijen oranının düşmesi
Kanın kalbe gelme hızının artması
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
4.

• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
Temel yaşam desteğinin sağlanması
Trafik kazalarının azaltılması
5.

Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, hastaya aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Oturuş pozisyonu
Baş-çene pozisyonu
Yüzüstü yatış pozisyonu
Sırtüstü yatış pozisyonu
6.

Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Bacak dış kısmı
Kasık iç kısmı
Dizin ön üst kısmı
Karnın ön üst kısmı
7.

Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

Kalbi duran
Kalbi düzensiz çalışan
Solunum sayısı azalan
Solunumu düzensiz olan
8.

Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.
Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
9.

Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan kazazede hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğildikten sonra
10.

Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

Sıcak duş yaptırılmalı
Sıcak içecekler verilmeli
Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı
Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli
2
İlk Yardım
11.

Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
12.

Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

Kırık
Çıkık
İncinme
Burkulma
13.

Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

Ölmüş olan
Ayağında çıkık olan
Solunum zorluğu çeken
Birinci derece yanığı olan
3
Trafik
1.

Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

Durma
Bekleme
Duraklama
Park etme
2.

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Geri dönmesini
Motoru durdurmasını
Harekete hazırlanmasını
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
3.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Geç
Hızlan
Yavaşla
Sağa yanaş ve dur
4.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Dönel kavşağa
Kontrolsüz kavşağa
Demir yolu geçidine
Ana yol-tali yol kavşağına
5.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?





6.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

Geri gitmeyi
Sola dönmeyi
U dönüşü yapmayı
Ada etrafında dönmeyi
7.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?





8.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Yaya geçidi
Sağa tehlikeli viraj
Taralı alana girilmez.
Taralı alan içine park edilebilir.
9.

Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.

Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
4
Trafik
10.

Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girmek
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmek
Sağa ve sola dönüş kurallarına uymak
11.

Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

10
20
30
40
12.

Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

1 numaralı araç
2 numaralı araç
Hızı az olan araç
Hızı fazla olan araç
13.

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

50
70
80
90
14.

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?

I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
15.

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?

Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması
Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
5
Trafik
16.

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

U dönüşü yapmalı
1 numaralı araca yol vermeli
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
17.

Servis freni bozuk araçların şekildeki gibi ''çeki demiri'' ile çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?

15
20
25
30
18.

Görevli kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işaretleri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

Yayalara
Otomobillere
Okul taşıtlarına
Kamp taşıtlarına
19.

Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır:

• Kusurlu far
• Kusurlu rot
• Kusurlu fren
• Kusurlu direksiyon

Bu kusurlara bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi
Motor yağının zamanında değiştirilmesi
Araç bakımının zamanında yapılması
Araç yakıtının zamanında alınması
20.

Aşağıdaki araçlardan hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?

Çekici
Otobüs
Otomobil
Kamyonet
21.

Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

Kazalara karşı güvenliğin artırılması
Temiz olmayan yakıt kullanılması
Trafik yoğunluğunun azaltılması
Gürültü kirliliğinin azaltılması
6
Motor
1.

Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

Egzoz supabı
Egzoz manifoldu
Katalitik konvertör
Egzoz susturucusu
2.

Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?

Buji
Distribütör
Ateşleme bobini
Kontak anahtarı
3.

Kışın akünün donmaması için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Akünün yarım şarjlı olmasına dikkat edilir.
Akünün tam şarjlı olmasına dikkat edilir.
Akünün içerisine antifriz konur.
Akünün içerisine saf su konur.
4.

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?





5.

Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?

Motorin
Antifriz
Su buharı
Hidrolik yağı
6.

Hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir?

Akü
Buji
Distribütör
Endüksiyon bobini
7.

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?

Hava filtresi
Yağ filtresi
Yakıt filtresi
Polen filtresi
8.

Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

Bantlanır.
Yapıştırılır.
İple sarılır.
Değiştirilir.
9.

Motor soğutma suyu sıcaklığı 90 °C 'yi geçtiği hâlde fanın çalışmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Debriyajın kaçırması
Bujilerin arızalanması
Fan müşirinin arızalanması
Endüksiyon bobininin arızalanması
10.

Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?

Sarı
Yeşil
Siyah
Kırmızı
11.

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?





7
Motor
12.

Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir?

Araç hızının fazla olması
Avans ayarının bozuk olması
Direksiyon kutusunun arızalı olması
Debriyaj balatasının aşınmış olması
13.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?

Aks
Şaft
Volan
Kavrama
14.

Motor kompresyon freninin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Taşıtı yavaşlatır.
Taşıtı hızlandırır.
Araç bir tarafa çeker.
Frenleme çok zayıflar.
15.

Direksiyon simidinin hareketi, hangi parça aracılığıyla direksiyon dişli kutusuna iletilir?

Volan
Akslar
Direksiyon mili
Tekerlekler
16.

Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Uzun yolda aynı hızla gidilmeli
Sürekli sert ve ani fren yapılmalı
Motor soğukken çok çabuk hızlanılmalı
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılmalı
8
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)