14 Haziran 2014 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
Kurtarıcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
Hızlı, sakin ve telaşa kapılmadan yapılmalıdır.
Kurtarıcı önce kendini emniyete almalıdır.
2.

İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

Aracın modeline
Yaralıların cinsiyetlerine
Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
3.

Aşağıdakilerden hangisi solunum durması sonucunda gerçekleşir?

Vücut sıcaklığının yükselmesi
Kandaki oksijen oranının düşmesi
Kanın kalbe gelme hızının artması
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
4.

• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
Temel yaşam desteğinin sağlanması
Trafik kazalarının azaltılması
5.

Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, hastaya aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Oturuş pozisyonu
Baş-çene pozisyonu
Yüzüstü yatış pozisyonu
Sırtüstü yatış pozisyonu
6.

Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Bacak dış kısmı
Kasık iç kısmı
Dizin ön üst kısmı
Karnın ön üst kısmı
7.

Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

Kalbi duran
Kalbi düzensiz çalışan
Solunum sayısı azalan
Solunumu düzensiz olan
8.

Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.
Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
9.

Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan kazazede hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğildikten sonra
10.

Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

Sıcak duş yaptırılmalı
Sıcak içecekler verilmeli
Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı
Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli
2
İlk Yardım
11.

Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
12.

Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

Kırık
Çıkık
İncinme
Burkulma
13.

Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

Ölmüş olan
Ayağında çıkık olan
Solunum zorluğu çeken
Birinci derece yanığı olan
3
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)