14 Haziran 2014 Yeni Müfredat Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Yeni Müfredat
1.

Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

Hastanede
Olay yerinde
Ambulans içinde
Sağlık merkezinde
2.

Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

Sinir sistemi
Sindirim sistemi
Boşaltım sistemi
Solunum sistemi
3.

Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?

Nabız
Solunum
Vücut ısısı
Kan şekeri
4.

Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
5.

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?

Suda boğulma
Birinci derece yanıklar
Zehirli gazların solunması
Solunum yolunun tıkanması
6.

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?

Kalp masajı
Atelle tespit
Köprü tekniği
Rentek manevrası
7.

Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

1-2 dakika
5-10 dakika
15-20 dakika
30-40 dakika
8.

Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

Yaraya merhem sürmek
Yaraya pamuk koyarak sarmak
Kanama varsa şoka karşı önlem almak
Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
9.

Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

Felç
Saç dökülmesi
Bulantı ve kusma
Bedensel aktivitede artma
10.

Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Üşümeyi engellemek
Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek
Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek
Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek
11.

Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?

Kırık
Çıkık
İncinme
Burkulma
12.

Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

Sadece kol eklemlerinde
Sadece bacak eklemlerinde
Hareketli eklem bölgelerinde
Hareketsiz eklem bölgelerinde
2
Yeni Müfredat
13.

Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?

Sara
Koma
Bayılma
Halsizlik
14.

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Başkalarının hakkını istismar etmemek
Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşmak
Kızgın biçimde kornaya basmak
Kendi kendine kurallar koymak
15.

Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.

Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

Sindirim sistemi
Dolaşım sistemi
Solunum sistemi
Merkezi sinir sistemi
16.

Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

Şoför
Sürücü
İşleten
Araç sahibi
17.

Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Yolda bakım çalışması olduğunu
İleride hemzemin geçit bulunduğunu
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
18.

Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

Trafiği düzenlemek
Araçların muayenesini yapmak
Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek
19.

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Banketten gitmeli
Takip mesafesini artırmalı
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli
20.

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Yolun daralmakta olduğunu
200 m ileride köprü olduğunu
200 m ileride kavşak olduğunu
200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
21.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Yolun tek yönlü olduğunu
Yolun iki taraftan daraldığını
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
3
Yeni Müfredat
22.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

23.

Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

Özürlü sürücü yolu
Özürlü taşıtı giremez
Özürlü sürücüler çıkabilir
Özürlü sürücüler için park yeri
24.

Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir.
Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.
Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
25.

I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri

Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?

Yalnız I
I ve II
I ve III
I, II ve III
26.

Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

1
2
3
4
27.

Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?

25
35
45
55
28.

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?

Kamyon
Otobüs
Otomobil
Motosiklet
4
Yeni Müfredat
29.

Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
30.

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

2 - 1 - 3
2 - 3 - 1
3 - 1 - 2
3 - 2 - 1
31.

Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Hızı fazla olan az olana
Şeridi daralmış olan diğerine
Lastik tekerlekli traktör, kamyonete
Kamyonet, Lastik tekerlekli traktöre
32.

Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Yavaşlaması
Vites küçültmesi
Uygun hızla seyretmesi
Yolcu indirip bindirmesi
33.

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?

Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması
34.

Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir?

1
2
3
4
35.

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
Sürücülerin dikkatinin artırılması
Kazaların önlenmesi
5
Yeni Müfredat
36.

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?

Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
Kazaya karışan araçların yerini değiştirmek
Kaza yerindeki iz ve delilleri yok etmek
Olay yerinden uzaklaşmak
37.

Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Sadece para cezası verilir.
Araçları trafikten men edilir.
Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir.
3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
38.

I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri

Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

I ve II
I, II ve III
II, III ve IV
I, II, III ve IV
39.

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

Sürücü belgesi
Araç imalat belgesi
Parça garanti belgesi
Kasko sigorta poliçesi
40.

Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

Batı
Doğu
Kuzey
Güney
41.

Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.
42.

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

Dizel motor
Marş motoru
Benzinli motor
Buhar makinesi
43.

Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

Ani olarak gaz verilmesi
Yan aynaların kontrol edilmesi
Sol sinyal lambalarının yakılması
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
44.

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

Şarj sisteminin çalışmadığını
Yağ basıncının çok düştüğünü
Lastikte basınç kaybı olduğunu
Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini
45.

Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?

Depodaki yakıtın bitmesi
Supap ayarının bozulması
Hava filtresinin kirli olması
Yakıt pompasının ayarsız olması
6
Yeni Müfredat
46.

Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Şarj sistemi
Yağlama sistemi
Marş sistemi
Ateşleme sistemi
47.

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?

Buji
Ampul
Sigorta
Enjektör
48.

Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Aracın motorunu çalıştırabilmek
Aracın hareket etmesini engellemek
Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
49.

Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Önemsenmez, devam edilir.
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
50.

Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Düşük kaliteli yakıt kullanmak
Devamlı düşük vites ile gitmek
Devamlı büyük vites ile gitmek
Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
7
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)