14 Mayıs 2016 Birinci Grup Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Birinci Grup
1.

Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

Gizli
Şifreli
Ayrıntılı ve uzun
Kısa, öz ve anlaşılır
2.

İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

Sinir sistemi
Dolaşım sistemi
Sindirim sistemi
Solunum sistemi
3.

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?

Solunum sayısının değerlendirilmesi
Hoşgörülü ve nazik davranılması
Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi
Cilt renginin değerlendirilmesi
4.

"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
5.

I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
6.

Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

Kalp çalıştığında
112´ye haber verildiğinde
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
7.

Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
8.

Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

Bacağında kanama olanlarda
El bileğinde açık kırık olanlarda
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
9.

Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

Kanamanın durdurulması
Yara yerinin değerlendirilmesi
Yara üzerinin pamukla kapatılması
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
10.

Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
Kazazedenin sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
2
Birinci Grup
11.

I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Kırık
Çıkık
Yanık
Donuk
12.

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

Şok
Hâlsizlik
Koma
Kansızlık
13.

Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

İtfaiyeci yöntemi
Rentek manevrası
Sürükleme yöntemi
Heimlich manevrası
14.

Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?

Alkol ve madde bağımlılığı
Uzun yolculuklar ve yorgunluk
Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması
15.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?

Jandarma Genel Komutanlığı
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
Milli Eğitim Bakanlığı
16.

Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

Okul geçidi
Yaya geçidi
Rampalı geçit
Hemzemin geçit
17.

Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.
Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.
Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
18.

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?

Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
Yaya figürlü yeşil ışık
Kırmızı oklu ışık
3
Birinci Grup
19.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

Hızını artırmalı
Geriye dönmeli
Hızını azaltmalı
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
20.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Açılan köprüyü
Sağdan ana yola girişi
Soldan ana yola girişi
Sağa tehlikeli virajı
21.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Yaya giremez.
Bisiklet giremez.
At arabası giremez.
Motorlu taşıt giremez.
22.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

23.

Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

Otomobili süren otobüse
Motorsuz aracı süren motorlu araca
Motorlu aracı süren motorsuz araca
Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre
24.

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
25.

Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?

0,20
0,30
0,40
0,50
26.

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Hızını artırmalı
U dönüşü yapmalı
1 numaralı araca yol vermeli
1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
27.

Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?

Otobüs
Kamyon
Motosiklet
Otomobil
4
Birinci Grup
28.

Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

15
20
25
30
29.

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini
30.

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I, II ve III
31.

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?

20
30
40
50
32.

Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Hızlanarak yoluna devam etmeli
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
33.

I. İtfaiye araçları
II. Organ ve doku nakil araçları
III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları

Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

I - II - III - IV
I - II - IV - III
II - I - IV - III
II - III - I - IV
34.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

Karşılaşmalarda
Öndeki araç yakından izlenirken
Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken
5
Birinci Grup
35.

I. Yaya yollarında sürülmesi yasaktır.
II. Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerleri taşınabilir.

Yukarıda bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin güvenli kullanımıyla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

I. doğru, II. yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış
36.

2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

Araç
Yaya
Sürücü
Yolcu
37.

Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

Arka bagajında
Torpido gözünde
Arka camın önünde
Sürücünün hemen yanında
38.

• Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
39.

İkamet adresini değiştiren araç sahipleri, bu değişikliği kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

30
40
50
60
40.

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

Uluslararası yol
Devlet yolu
Demir yolu
Otoyol
41.

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

ABS
Start-Stop
Hava yastığı
Hafızalı koltuk
42.

Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

Amortisör
Helezon yay
Fren balatası
Kavrama (Debriyaj)
43.

Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

Ani olarak gaz verilmesi
Yan aynaların kontrol edilmesi
Sol sinyal lambalarının yakılması
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
44.

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Motor devri düşürülür.
Motor devri yükseltilir.
Motor hemen durdurulur.
Motor rölantide çalıştırılır.
6
Birinci Grup
45.

Motora yağ nereden konulur?

Karter tapasından
Radyatör kapağından
Yağ çubuğu deliğinden
Supap (Külbütör) kapağından
46.

Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

Motorun soğuk çalışmasına
Motorun hararet yapmasına
Fren hidroliğinin azalmasına
Bijon somunlarının gevşemesine
47.

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

Araca binileceği zaman
Altı ayda bir
Haftada bir
Günde bir
48.

Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

Korna
Yağ lambası
Şarj lambası
Park lambası
49.

Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

50.

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.
Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.
7
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)