16 Mart 2013 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

Yaralıları belirlemek
Yaralıları araçtan çıkarmak
Kazayı yetkililere haber vermek
Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
2.

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

Hücre
Organ
Sistem
Destek Doku
3.

Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

Hızlı ve aceleci davranmaya
Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
Kaza yapan araca hasar verilmemesine
Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
4.

Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?

Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
Kaç yaralı olduğuna bakılması
5.

I- Ağızdan buruna
II- Silvester (Göğüsten bastırma)
III- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)

Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, yukarıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
6.

Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?

Burun kanamaları
Atardamar kanamaları
Kılcal damar kanamaları
Toplardamar kanamaları
2
İlk Yardım
7.

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Şok durumu
Beyin kanaması
Ayak bölgesinden yılan sokması
Akciğer zedelenmesi ve kanaması
8.

Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
9.

Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Başı sıcak su ile yıkanır.
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
10.

Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?

Yakıcı maddeyle temas şekli
Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
11.

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
Bulantı ve kusmanın olması
Vücut sıcaklığının artması
12.

Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

Sert bir zemine sırtüstü yatırmak
Dik oturur şekilde pozisyon vermek
Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak
3
İlk Yardım
13.

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

Açık karın yarası olan
Bilinci yerinde olmayan
Ayak kemiğinde kırık olan
Solunum yolu zehirlenmesi olan
14.

Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

Bilinci yerinde olmayan hastanın kusturulmaması
Zehirlenmenin neden kaynaklandığının belirlenmesi
Besin zehirlenmesi 2 saati geçmiş ise hastanın hemen kusturulması
Çamaşır suyu zehirlenmelerinde hastanın kesinlikle kusturulmaması ve bol su içirilmesi
15.

Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Şehir içi ve dışı trafikte mecburi
Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlı
Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburi
Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlı
4
Trafik
1.

İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

Yerlerinin değiştirilmesi
Üzerlerine yazı yazılması
Görülmelerinin engellenmesi
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
2.

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Durmadan, dikkatli geçmeli
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli
3.

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Dur işareti
Dönüş işareti
Yavaşlatma işareti
Hızlandırma işareti
4.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Kaygan yola yaklaşıldığını
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
5.

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Yolda çalışma olduğunu
Yolda gizli buzlanma olabileceğini
Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını
Düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını
6.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

5
Trafik
7.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

8.

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

9.

Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Diğer şeride geçemez.
Önündeki aracı geçebilir.
Takip mesafesini azaltabilir.
Sol şeritte sürekli seyredebilir.
10.

Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadırlar?

Trafik görevlisine
Işıklı trafik işaret cihazına
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
11.

Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?

80
90
110
120
12.

110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

65
60
55
50
13.

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

Şerit değiştirmelerde
Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
Bir aracın geçilmesi esnasında
6
Trafik
14.

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
15.

Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

Yaya
Traktör
Otomobil
Motosiklet
16.

Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

1 numaralı aracın sola dönüş yapması
3 numaralı aracın sola dönüş yapması
2 numaralı aracın sağa dönüş yapması
1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi
17.

Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?

Olduğu yerde hemen durmalı
Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli
Işıklı trafik işaretine uymalı
Geriye dönerek beklemeli
18.

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

Birkaç defa selektör yaparak
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Birkaç defa korna çalarak
Dönüş ışıklarını yakarak
7
Trafik
19.

Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?

1
1,5
2
2,5
20.

Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?

Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun hızla geçmeli
Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
İnmiş bariyer varsa geçide girmeli
21.

Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?

Motosiklet
İş makinesi
Hususi otomobil
Lastik tekerlekli traktör
22.

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

Sahibinin değişmesi hâlinde
Motorun bakımdan geçirilmesi hâlinde
Sürücüsü veya işleticisinin değişmesi hâlinde
Kazaya karışması sonucunda yetkili görevli tarafından gerekli görülmesi hâlinde
23.

Ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?

Yolu trafiğe açmaları
İlk yardım önlemlerini almaları
Araçların yerlerini değiştirmeleri
Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri
24.

Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak
8
Trafik
25.

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

Çevre
Çevre hakkı
Çevre koruma
Çevre düzeni
9
Motor
1.

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

ABS fren
Hafızalı koltuk
Otomatik hız kontrol
Hava yastığı (Airbag)
2.

Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Karbüratör
Emme supabı
Egzoz manifoldu
Emme manifoldu
3.

Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?

Hidrolik yağı
Sadece hava
Sadece yakıt
Yakıt-hava karışımı
4.

Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?

Buji
Distribütör
Ateşleme bobini
Kontak anahtarı
5.

Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında ilk önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

Şarj kablosunu
Marş kablosunu
Eksi (-) kutup kablosunu
Artı (+) kutup kablosunu
6.

Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?

Far ayarının bozulması
Hava filtresinin kirli olması
Fren balatalarının aşınması
Vantilatör kayışının sıkı olması
7.

Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

Isıtma bujisi ikaz ışığı
El freni çekili ikaz ışığı
Yağ basıncı ikaz ışığı
Akü şarj ikaz ışığı
10
Motor
8.

Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?

Aküyü şarj etmek
Araca ilk hareketi vermek
Motora ilk hareketi vermek
Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
9.

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?

10.

Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

Şarj göstergesi
Yakıt göstergesi
Hararet göstergesi
Fren hidroliği göstergesi
11.

I- Termostatın arızalanması
II- Devridaim pompasının arızalanması
III- Radyatör üzerinde bulunan fan müşiri nin arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I,II ve III
12.

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

11
Motor
13.

Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Aracın sola döneceğini
Aracın sağa döneceğini
Araçta frenleme yapıldığını
Aracın geri gelmekte olduğunu
14.

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

15.

Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Kavramanın tam ayırmaması
Gaz pedalına tam basılmaması
Fren pedalına tam basılmaması
Lastik hava basıncının düşük olması
16.

Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

Direksiyonun titremesi
Sürüş konforunun artması
Motor yakıtına yağ karışması
Fren disk yüzeyinin çabuk soğuması
17.

Araç çalıştırılıp hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Jikle çekilidir.
El freni çekilidir.
Motor yağı eksiktir.
Lastik hava basıncı fazladır.
18.

Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

Balataların ıslanması
Motor yağının kirlenmesi
Araç lastiklerinin yeni olması
Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması
19.

Aşağıdakilerden hangisinin aşınması direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?

Pistonların
Krank milinin
Rot başlarının
Vites kutusunun
12
Motor
20.

Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?

Şaft
Direksiyon
Vites kutusu
Helezon yaylar
13
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)