17 Aralık 2016 Birinci Grup Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Birinci Grup
1.

I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
2.

“Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.”

Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

Hareket sistemi
Sindirim sistemi
Dolaşım sistemi
Boşaltım sistemi
3.

• Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

Yaralıyı değerlendirmenin
Trafik kazalarını azaltmanın
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın
4.

Resimde görülen ilk yardım uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

Uzuv kopması varsa
Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse
Çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa
Kanaması durdurulamayan kazazede güç koşullarda bir yere taşınacaksa
5.

I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.
II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.

Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
6.

Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine, sırt üstü yatırılması
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 1 dakika süre ile kontrol edilmesi
Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi
7.

Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamasının özelliğidir?

Açık parlak kırmızı renkte olması
Koyu kırmızı renkli ve yayılarak akması
Kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda olması
Arter kanamalarına göre durdurulmasının daha zor olması
8.

Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

Kesik yaralar
Delici yaralar
Ezikli yaralar
Parçalı yaralar
9.

Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

Baş geride yarı oturuş
Sırtüstü yatış
Dik oturuş
Yan yatış
2
Birinci Grup
10.

Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Yarı oturur pozisyon verilmesi
Fiziksel hareketinin artırılması
Hava yolu açıklığının sağlanması
Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi
11.

Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Kazazedenin yalnız bırakılması
Baş-boyun-gövde ekseninin korunması
Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması
Hava yolu açıklığını sağlamak için komapozisyonu verilmesi
12.

Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

kırık
çıkık
donma
burkulma
13.

Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

İtfaiyeci yöntemi
Rentek manevrası
Heimlich manevrası
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
14.

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Trafik görevlisi
Trafik ışıkları
Yer işaretlemeleri
Trafik levhaları
15.

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
16.

Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

Şerit
Geçiş yolu
Banket
Bağlantı yolu
17.

Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Beklemeli
Sola dönmeli
Doğru gitmeli
Geriye dönmeli
18.

Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?





3
Birinci Grup
19.

• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Baş dik tutulmaya çalışılmalı
Gözler ovuşturulmalı
Yola devam edilmeli
Mola verilmeli
20.

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?





21.

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
Durmadan dikkatli geçmeli
22.

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?





23.

Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

50 metre sonra durmalı
Asgari (en az) 50 km/saat hızla gitmeli
Azami (en fazla) 50 km/saat hızla gitmeli
Öndeki araçla arasında 50 metre mesafe bırakmalı
24.

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

6
7
8
9
25.

Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

50
70
90
110
4
Birinci Grup
26.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol
Taşıt trafiğine kapalı yol
Motosiklet giremez
Taşıt giremez
27.

110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

50
55
60
65
28.

Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Öndeki aracın geç işaretine uymalı
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli
Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
29.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

1
2
3
4
30.

Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Dar bir kavisle dönmeli
Hızını azaltmadan kavşağa girmeli
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Karşıya geçen yayaya yol vermeli
31.

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

Eskort eşliğinde
Seyyar tepe lambası taktırarak
Sesli ve ışıklı işaretler vererek
Araçlarında bir gözcü bulundurarak
32.

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

U dönüşü yapmalı
1 numaralı araca yol vermeli
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
5
Birinci Grup
33.

Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

LPG
Benzin
Motorin
Biyodizel
34.

I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması
II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması
III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
35.

Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

Trafik kazalarının
Trafik işaret levhalarının
Trafikteki görevli sayısının
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların
36.

I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
37.

I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
38.

Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

Kasko poliçesi
Yağ değişim kartı
Araç tescil belgesi
Periyodik bakım kartı
39.

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

Çevre
Çevre hakkı
Çevre düzeni
Çevre koruma
40.

Harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara olan oranına ne denir?

Birim
Kroki
Ölçek
Koordinat
41.

Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

Akünün boşalmasından
Akünün tam şarjlı olmasından
Hava filtresinin kirlenmesinden
Akü kutup başlarının sıkı olmasından
42.

Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?

Şaft
Volan
Kavrama
Amortisör
6
Birinci Grup
43.

Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?

Alarm
Merkezi kilit
Hava yastığı
Hız sabitleyici
44.

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, mavi renkte yanması sürücüye neyi bildirir?

Kısa farların yandığını
Uzun farların yandığını
Cam rezistansının çalıştığını
El freninin çekilmiş olduğunu
45.

Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

Antifriz
Motor yağı
Fren hidroliği
Akü elektroliti
46.

Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?

Yağ
Asit
Saf su
Antifriz
47.

Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

Sürüş konforunu
Trafik kazası riskini
Direksiyon hâkimiyetini
Aracın yol üzerinde tutunmasını
48.

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

Far ayarı
Buji ayarı
Avans ayarı
Rölanti ayarı
49.

Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.

Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Marş motorunda
Soğutma fanında
Motor devir göstergesinde
Akü şarj ikaz ışığının ampülünde
50.

Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Flaşör arızalıdır.
Distribütör arızalıdır.
Fren müşiri arızalıdır.
Geri vites müşiri arızalıdır.
7
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)