17 Aralık 2016 İkinci Grup Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İkinci Grup
1.

I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
2.

“Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.”

Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

Hareket sistemi
Sindirim sistemi
Dolaşım sistemi
Boşaltım sistemi
3.

• Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

Yaralıyı değerlendirmenin
Trafik kazalarını azaltmanın
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın
4.

Resimde görülen ilk yardım uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

Uzuv kopması varsa
Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse
Çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa
Kanaması durdurulamayan kazazede güç koşullarda bir yere taşınacaksa
5.

I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.
II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.

Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
6.

Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine, sırt üstü yatırılması
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 1 dakika süre ile kontrol edilmesi
Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi
7.

Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Yarı oturur pozisyon verilmesi
Fiziksel hareketinin artırılması
Hava yolu açıklığının sağlanması
Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi
8.

Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

Kesik yaralar
Ezikli yaralar
Delici yaralar
Parçalı yaralar
9.

Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

Baş geride yarı oturuş
Sırtüstü yatış
Dik oturuş
Yan yatış
2
İkinci Grup
10.

Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Kazazedenin yalnız bırakılması
Baş-boyun-gövde ekseninin korunması
Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması
Hava yolu açıklığını sağlamak için komapozisyonu verilmesi
11.

Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

kırık
çıkık
donma
burkulma
12.

Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Heimlich manevrası
Rentek manevrası
İtfaiyeci yöntemi
13.

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Trafik ışıkları
Trafik görevlisi
Trafik levhaları
Yer işaretlemeleri
14.

Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

Şerit
Banket
Geçiş yolu
Bağlantı yolu
15.

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
16.

• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Mola verilmeli
Yola devam edilmeli
Gözler ovuşturulmalı
Baş dik tutulmaya çalışılmalı
17.

Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?

18.

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

3
İkinci Grup
19.

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
Durmadan dikkatli geçmeli
20.

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

21.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Taşıt giremez
Motosiklet giremez
Taşıt trafiğine kapalı yol
Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol
22.

Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

50
70
90
110
23.

Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
Öndeki aracın geç işaretine uymalı
24.

Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

50 metre sonra durmalı
Asgari (en az) 50 km/saat hızla gitmeli
Azami (en fazla) 50 km/saat hızla gitmeli
Öndeki araçla arasında 50 metre mesafe bırakmalı
25.

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

6
7
8
9
4
İkinci Grup
26.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

1
2
3
4
27.

Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Dar bir kavisle dönmeli
Hızını azaltmadan kavşağa girmeli
Karşıya geçen yayaya yol vermeli
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
28.

I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması
II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması
III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
29.

Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

LPG
Benzin
Motorin
Biyodizel
30.

Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

Trafik kazalarının
Trafik işaret levhalarının
Trafikteki görevli sayısının
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların
31.

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

Eskort eşliğinde
Seyyar tepe lambası taktırarak
Sesli ve ışıklı işaretler vererek
Araçlarında bir gözcü bulundurarak
32.

I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas)kusurlarından sayılır?

I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
33.

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

Çevre
Çevre hakkı
Çevre düzeni
Çevre koruma
34.

Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

Periyodik bakım kartı
Araç tescil belgesi
Yağ değişim kartı
Kasko poliçesi
5
İkinci Grup
35.

I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
36.

Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

Akünün boşalmasından
Akünün tam şarjlı olmasından
Hava filtresinin kirlenmesinden
Akü kutup başlarının sıkı olmasından
37.

Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?

Alarm
Hava yastığı
Merkezi kilit
Hız sabitleyici
38.

Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.

Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Marş motorunda
Soğutma fanında
Motor devir göstergesinde
Akü şarj ikaz ışığının ampülünde
39.

Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?

Yağ
Asit
Saf su
Antifriz
40.

Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Flaşör arızalıdır.
Distribütör arızalıdır.
Fren müşiri arızalıdır.
Geri vites müşiri arızalıdır.
41.

Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

Sürüş konforunu
Trafik kazası riskini
Direksiyon hâkimiyetini
Aracın yol üzerinde tutunmasını
42.

Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

Antifriz
Fren hidroliği
Motor yağı
Akü elektroliti
43.

Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?

Şaft
Volan
Kavrama
Amortisör
44.

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

Far ayarı
Buji ayarı
Avans ayarı
Rölanti ayarı
6
İkinci Grup
45.

Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

Mizaç
Beden dili
Trafik adabı
Konuşma üslubu
46.

Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır.

Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

Hırçınlık
Sorumluluk
Bencillik
Hoşnutsuzluk
47.

Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

Hoşgörülü olması
Bencil davranması
Aşırı stres yapması
Sürekli kornaya basması
48.

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

İnatlaşmaya
Aşırı tepki göstermeye
Kaba ve saldırgan davranmaya
Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
49.

Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

Empati düzeyi yüksek
Görgü seviyesi düşük
Sorumsuz
Bencil
50.

Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Karşısındaki kişiyi suçlaması
Empati kurmaktan kaçınması
Karşısındaki kişiye saygı duyması
Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması
7
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)