2 Şubat 2013 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için
Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için
Hastaları iyileştirici tıbbi tedaviyi uygulamak için
Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapabilmek için
2.

İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.
Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır.
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarlardakinden fazladır.
3.

Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

Ayaklarından çekilerek
Baş-çene pozisyonu verilerek
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
4.

Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
5.

Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

Bilinç kaybının düzelmesini
Kalbin çalışmasını
Nefes vermesini
Nefes almasını
6.

İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

Şok
Beyin kanaması
Ayakta olan kanamalar
Ayak bileğinin burkulması
2
İlk Yardım
7.

Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Kasık iç kısmı
Bacak dış kısmı
Dizin ön üst kısmı
Karnın ön üst kısmı
8.

Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

Bilinç kaybı olması
Reflekslerin kaybolması
Sesli uyaranlara tepki vermemesi
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
9.

• Bulantı ve kusma olması
• Burun ve kulaktan kan gelmesi
• Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?

Akciğer delinmesi
Baş yaralanması
Dalak yırtılması
Kalp spazmı
10.

Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

Bol su ile yıkamak
Yara merhemi sürmek
Kuru sargı bezi ile kapatmak
Oksijenli su ile yıkayıp, sarmak
11.

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

Topuktan dize kadar
Dizden kalçaya kadar
Topuktan kalçaya kadar
Topuktan koltuk altına kadar
12.

Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

Kolunda yara ve kırık olan
Birinci derece yanığı olan
Omurgasında kırık olan
Kaburgasında kırık olan
3
İlk Yardım
13.

I- Kanın oksijen taşımasının engellenmesi
II- Fiziksel aktivitenin artması
III- Boğucu etki yapması

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir?

I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
14.

Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli
Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı
Sıcak içecekler verilmeli
Sıcak duş yaptırılmalı
15.

Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?

G sınıfı
A1 ve A2 sınıfı
C, D ve E sınıfı
B sınıfı (hususi araç)
4
Trafik
1.

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
İki yönlü kara yolu
Tek yönlü kara yolu
Bölünmüş kara yolu
2.

Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

Durma
Bekleme
Duraklama
Park etme
3.

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Düz gidilebileceğini
Sadece sağa dönülebileceğini
Sadece sola dönülebileceğini
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
4.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Geç
Hızlan
Yavaşla
Sağa yanaş ve dur
5.

Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

Hız azaltılır, varsa geçme yasağına uyulur.
Hız artırılır, sağa sinyal verilir.
Hız azaltılır, sola sinyal verilir.
Hız sabit tutulur.
6.

Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?

5
Trafik
7.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Otobüs yolunu
Otobüslerin park yerini
Otobüsün giremeyeceğini
Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu
8.

Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

9.

Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

10.

Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını
Devamlı çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçemeyeceğini
Kesik çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçebileceğini
Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini
11.

Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

90
100
110
120
6
Trafik
12.

Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

En sağ şeride geçerek seyretmesi
Geçmek için en sol şeridi kullanması
Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi
Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
13.

Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü, şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

5 numaralı aracın geçmesini
4 numaralı aracın yavaşlamasını
1 numaralı aracın sağa geçmesini
2 numaralı aracın şerit değiştirmesini
14.

Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Hızlarını azaltmaları
Dar bir kavisle dönmeleri
Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
15.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
7
Trafik
16.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

At arabası
Otomobil
Motosiklet
Kamyonet
17.

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

Araçlarında bir gözcü bulundurarak
Seyyar tepe lambası taktırarak
Sesli ve ışıklı işaretler vererek
Eskort eşliğinde
18.

Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Uzağı gösteren ışıkların
Acil uyarı ışıklarının
Park ışıklarının
Sis ışıklarının
19.

Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

2
3
4
5
20.

Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Yavaşlamaları
Yavaşlamaları
Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
21.

Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Kandaki alkol miktarı
(Promil)
Kaza riski artışı
(Misli))
0.50 2
1.0 10
2.0 25

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmakta olduğu
Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği
8
Trafik
22.

Hangi durumda bir aracın tescil belgesi geçersiz sayılır?

Muayene süresi geçirildiğinde
Bakımı düzenli olarak yapılmadığında
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Tescil belgesi araçta bulundurulmadığında
23.

B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

Traktör
Minibüs
Kamyonet
Motosiklet
24.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

Kırmızı ışıkta geçmek
Taşıma sınırının üzerinde yük taşımak
Zorunlu olmadıkça aracını yavaş sürmek
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
25.

Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

Yakıt sarfiyatının artmasına
Çevre kirliliğinin azalmasına
Gürültü kirliliğinin artmasına
Trafik yoğunluğunun artmasına
9
Motor
1.

Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?

Marş sistemi
Yakıt sistemi
Ateşleme sistemi
Direksiyon sistemi
2.

Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

Egzoz susturucusu
Katalitik konvertör
Egzoz manifoldu
Egzoz supabı
3.

Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?

Marş motoru
Elektrik motoru
İçten yanmalı motor
Dıştan yanmalı motor
4.

Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir?

Karter
Manifold
Silindir kapağı
Motor bloğu
5.

Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?

Buji
Flaşör
Distribütör
Kontak anahtarı
6.

Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır.
Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisi olur?

Sürüş kolaylaşır.
Akü tam şarj olur.
Direksiyon kilitlenir.
Direksiyon daha rahat döner.
7.

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?

Yağ filtresi
Hava filtresi
Yakıt filtresi
Polen filtresi
10
Motor
8.

Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

Antifriz
Motor yağı
Fren hidroliği
Akü elektroliti
9.

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
10.

Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?

Soğutma sistemi
Ateşleme sistemi
Aydınlatma sistemi
Göstergeler sistemi
11.

Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?

Radyatör
Termostat
Yağ filtresi
Devridaim pompası
12.

Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.
Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

Her türlü iklim şartlarında
Sadece sıcak yaz aylarında
Sadece zorlu kış koşullarında
Donma gerçekleştikten sonra
13.

Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?

Sarı
Yeşil
Siyah
Kırmızı
11
Motor
14.

Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Motordaki yağ seviyesi
Ateşleme sistemindeki ilgili buji
Sigorta panelindeki ilgili sigorta
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi
15.

Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

Sis lambaları
Plaka lambaları
İç aydınlatma lambaları
Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları
16.

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar?

Arka sis lambası
Kısa hüzmeli farlar
Uzun hüzmeli farlar
Sol sinyal lambaları
17.

Aşağıdakilerden hangisi balanssıztekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

Motorun hararet yapması
Motor yağına su karışması
Manifoldlarda kaçakların oluşması
Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması
18.

Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Fren sistemi
Marş sistemi
Ateşleme sistemi
Süspansiyon sistemi
19.

Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

Şarj sistemi
Soğutma sistemi
Direksiyon sistemi
Süspansiyon sistemi
12
Motor
20.

Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Uzun yolda aynı hızla gidilmesi
Tam gaz vermekten kaçınılması
Sürekli sert ve ani fren yapılması
Motor soğukken çok çabuk hızlanılması
13
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)