2 Kasım 2013 A2 Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?

Yolları ve kaldırımları onarmak
Araçların bakım ve onarımını önemsemek
Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak
Kurallara uymayı alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirmek
2.

Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzda hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

Sinir sistemi
Sindirim sistemi
Solunum sistemi
Boşaltım sistemi
3.

Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
Kaza yapan araca hasar verilmemesine
Hızlı ve aceleci davranmaya
4.

Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?

Kalbi düzensiz çalışanlara
Öksürük ve hıçkırığı olanlara
Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
5.

Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?

5 - 10
12 - 20
25 - 30
35 - 40
6.

Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamasının özelliğidir?

Koyu kırmızı renkli ve yayılarak akması
Açık parlak kırmızı renkte olması
Kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda olması
Küçük kabarcıklar yaparak, sızıntı şeklinde akması
2
İlk Yardım
7.

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

Zihinsel aktivitenin artması
Cildin soğuk ve nemli olması
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
8.

Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kaburganın sağ alt bölgesi ---> 1 cm
Karnın sol üst bölgesi ---> 3 cm
Göğüs kemiğinin ortası ---> 5 cm
Kaburganın sol alt bölgesi ---> 7 cm
9.

Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
Kanama varsa şoka karşı önlem almak
Yaraya pamuk koyarak sarmak
Yaraya merhem sürmek
10.

Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

Meyve suyu içirilmesi
Şoka karşı önlem alınması
Yara yerinin soğuk tutulması
Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi
11.

Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

El
Kalça
Omuz
Göğüs
12.

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
3
İlk Yardım
13.

Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

Turnike uygulanan
Ayağında çıkık olan
Solunum zorluğu çeken
Birinci derecede yanığı olan
14.

Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

Terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybı olması
Sindirim sisteminin çalışmaması
Kan dolaşımının yavaşlaması
Nabız sayısının azalması
15.

Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?

Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
4
Trafik
1.

Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir?

Araç
Ticari taşıt
Arazi taşıtı
Taşıt katarı
2.

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır.
Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Düz gitmeleri
Düz gideceklerse beklemeleri
Sağa döneceklerse beklemeleri
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
3.

Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Yol, bütün yönlere açıktır.
Yol, bütün yönlere kapalıdır.
Yol, kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
Yol, polisin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır.
4.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Kasisli yola girileceğini
Yolda çalışma olduğunu
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
5.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Demir yolu alt geçidine
Demir yolu üst geçidine
Kontrollü demir yolu geçidine
Kontrolsüz demir yolu geçidine
6.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

5
Trafik
7.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Mopet yolunu
Bisiklet yolunu
Mopetin giremeyeceğini
Motosikletin giremeyeceğini
8.

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

9.

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; ikinci defasında sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

30 gün
3 ay
6 ay
2 yıl
10.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Araçların bulundukları şeritlerde seyretmesi
1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi
2 numaralı aracın şerit değiştirmesi
3 numaralı aracın şerit değiştirmesi
11.

Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

Şerit değiştirmek yasaktır.
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
6
Trafik
12.

Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücülerin ilk yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak
Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek
Selektör yapmak
Hızını artırmak
13.

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğü hakkı ile ilgili kurallardan biri değildir?

Can ve mal güvenliğinin korunması
Görev hâlinde hız sınırlarının aşılabilmesi
Bu hakkın sesli ve ışıklı cihazlarla belirtilmesi
Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
14.

Şekle göre, sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Geçiş hakkını kendi kullanmalı
Hızını artırarak dönüşünü yapmalı
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
15.

Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

1 - 2 - 3
1 - 3 - 2
3 - 1 - 2
3 - 2 - 1
16.

Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

Yavaşlamaları
Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
Geçitteki yayaları ikaz ederek geçmeleri
Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
17.

Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır?

Taşıt kırmızı ışıkta beklerken
Sadece öğrenci indirip bindirirken
Taşıt arızalanıp yolda kaldığı zaman
Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
7
Trafik
18.

Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
Zarar verdiği aracın sahibini bulması
Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
Anlaşma sağlanamadığında trafik görevlisine haber vermesi
19.

Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

Sürülecek araç başkasına aitse
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
20.

Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Korkutmadan uyarması
Ses tonunun sabit olması
Uyarı amacı dışında kullanılması
Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması
8
Motor
1.

Motosikletin hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Egzoz
Balata
Motor
Kampana
2.

Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak motosikletin rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Süspansiyon sistemi
Aydınlatma sistemi
Direksiyon sistemi
Yağlama sistemi
3.

I- Lastikler
II- Yakıt seviyesi
III- Ön ve arka frenler

Motosikleti kullanmaya başlamadan önce yukarıdakilerden hangileri kontrol edilmelidir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
4.

• Buji
• Piston
• Silindir kapağı

Verilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir?

Motor
Debriyaj
Vites kutusu
Yakıt deposu
5.

Motosiklet, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Jantın eğilmesi
Akünün boşalması
Fren balatalarının aşınması
Lastik hava basıncının düşmesi
6.

Tek silindirli motora sahip bir motosikletin buji kablosu çıkmış ise aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Motor yüksek rölantide çalışır.
Motor sarsıntısız çalışır.
Motor sarsıntılı çalışır.
Motor çalışmaz.
9
Motor
7.

Bujide elektrot aşınması veya aşırı karbon birikintisi varsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Su ile yıkanmalı
Yenisi ile değiştirilmeli
Fren balataları değiştirilmeli
Lastik hava basınçları kontrol edilmeli
8.

Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur?

Bujilerin yeni olması
Depodaki yakıtın azalması
Hava filtresinin kirli olması
Yakıt borularının uzun olması
9.

Motosikletin farı yanmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalı olabilir?

Buji
Flaşör
Amortisör
Far anahtarı
10.

Motosiklette tahrik zincirinin kullanım ömrü uygun yağlama ve ayarına bağlıdır.

Buna göre, yetersiz tahrik zinciri bakımı aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Zamanından önce aşınmaya ve hasara
Tekerleğe gelen yükün hafiflemesine
Kullanım ömrünün artmasına
Direksiyonun hafiflemesine
10
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)