2 Kasım 2013 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?

Yolları ve kaldırımları onarmak
Araçların bakım ve onarımını önemsemek
Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak
Kurallara uymayı alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirmek
2.

Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzda hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

Sinir sistemi
Sindirim sistemi
Solunum sistemi
Boşaltım sistemi
3.

Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
Kaza yapan araca hasar verilmemesine
Hızlı ve aceleci davranmaya
4.

Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?

Kalbi düzensiz çalışanlara
Öksürük ve hıçkırığı olanlara
Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
5.

Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?

5 - 10
12 - 20
25 - 30
35 - 40
6.

Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamasının özelliğidir?

Koyu kırmızı renkli ve yayılarak akması
Açık parlak kırmızı renkte olması
Kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda olması
Küçük kabarcıklar yaparak, sızıntı şeklinde akması
2
İlk Yardım
7.

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

Zihinsel aktivitenin artması
Cildin soğuk ve nemli olması
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
8.

Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kaburganın sağ alt bölgesi ---> 1 cm
Karnın sol üst bölgesi ---> 3 cm
Göğüs kemiğinin ortası ---> 5 cm
Kaburganın sol alt bölgesi ---> 7 cm
9.

Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
Kanama varsa şoka karşı önlem almak
Yaraya pamuk koyarak sarmak
Yaraya merhem sürmek
10.

Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

Meyve suyu içirilmesi
Şoka karşı önlem alınması
Yara yerinin soğuk tutulması
Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi
11.

Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

El
Kalça
Omuz
Göğüs
12.

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
3
İlk Yardım
13.

Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

Turnike uygulanan
Ayağında çıkık olan
Solunum zorluğu çeken
Birinci derecede yanığı olan
14.

Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

Terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybı olması
Sindirim sisteminin çalışmaması
Kan dolaşımının yavaşlaması
Nabız sayısının azalması
15.

Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?

Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
4
Trafik
1.

Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

Şoför
Sürücü
İşleten
Araç sahibi
2.

Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
3.

Trafik görevlisinin hangi hareketi "trafiği yavaşlatma" işaretidir?

4.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Ehlî hayvanların giremeyeceğini
Ehlî hayvanların yola çıkabileceğini
Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini
Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini
5.

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücüye neyi bildirir?

Yolun daralmakta olduğunu
200 m ileride köprü olduğunu
200 m ileride kavşak olduğunu
200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
6.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

5
Trafik
7.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Kamyon garajını
Kamyonun giremeyeceğini
Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
8.

Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

9.

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

Araç uzunluğunun üç katı kadar
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
10.

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?

11.

Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

Aynı
Yarısı kadar
10 km/saat daha az
10 km/saat daha fazla
12.

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

6
7
8
9
6
Trafik
13.

Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
14.

Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Hızlarını azaltmaları
Dar bir kavisle dönmeleri
Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
15.

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Geçiş hakkını kendi kullanmalı
Hızlanarak yoluna devam etmeli
Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
16.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

1. aracın doğru geçen araca yol vermediği
1. aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
2. aracın takip mesafesine uymadığı
2. aracın yanlış şeritte seyrettiği
7
Trafik
17.

Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hâllerden hangisi park etmeye örnektir?

5 dakikadan az beklemek
5 dakikadan fazla beklemek
Yük yüklemek veya boşaltmak
Yolun kapalı olması durumunda beklemek
18.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
Park veya sis ışıkları ile seyretmek
19.

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
Diğer sürücülerin korkutulması
Hız kurallarına uyulması
Yayalara su sıçratılması
20.

Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Hızlarını artırarak geçmesi
Uygun mesafede mutlaka durması
Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
21.

Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?

Orta şeridi
Hızlanma şeridini
Tırmanma şeridini
Yavaşlama şeridini
22.

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

Sürücü belgesi
Araç tescil belgesi
Araç imalat belgesi
Servis bakım belgesi
8
Trafik
23.

I- Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar.
II- Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadırlar.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

I. doğru, II. yanlıştır.
Her ikisi de yanlıştır.
I. yanlış, II. doğrudur.
Her ikisi de doğrudur.
24.

Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?

Yalnız 4
1 ve 7
1, 3 ve 6
2, 6 ve 7
25.

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

Çevre
Çevre hakkı
Çevre koruma
Çevre düzeni
9
Motor
1.

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

Egzoz supabı
Emme manifoldu
Egzoz manifoldu
Katalitik konvertör
2.

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

Dizel motor
Marş motoru
Benzinli motor
Buhar makinesi
3.

Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir?

Karter
Motor bloğu
Manifold
Silindir kapağı
4.

Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası yandaki gibidir.
Buna göre, hangi zamanda sadece hava silindire emilir?

Emme zamanında
Sıkıştırma zamanında
Ateşleme zamanında
Egzoz zamanında
5.

Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir?

Flaşör
Sigorta
Marş motoru
Endüksiyon bobini
6.

Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

Yağ seviyesine
Antifriz seviyesine
Elektrolit seviyesine
Hidrolik yağ seviyesine
7.

Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlarda yakıt sisteminin görevidir?

Silindire benzin-hava karışımı göndermek
Silindirdeki benzin-hava karışımını ateşlemek
Yayların salınımını kontrol altına almak
Yayların salınımını kontrol altına almak
8.

Motorda hava filtresinin görevi nedir?

Araç yakıtını temizlemek
Motor yağını temizlemek
Silindire alınan havayı temizlemek
Motor soğutma suyunu temizlemek
10
Motor
9.

Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına neden olur?

Rot başlarının aşınması
Karışım oranının bozulması
Balata ve disk yüzeyinin ıslanması
Motorun çalışma sıcaklığına ulaşması
10.

Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Şarj sistemi
Marş sistemi
Yağlama sistemi
Ateşleme sistemi
11.

Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Enjektörlerin arızalanması
Hava filtresinin kirlenmesi
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
Akü şarj durumunun yeterli olmaması
12.

Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine hareket iletir?

Yağ pompası
Alternatör
Marş motoru
Silecek motoru
13.

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sürekli yanıp sönmesi, sağa dönüş sinyal lambalarının çalışıyor olduğunu bildirir?

14.

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

Şarj sisteminin çalışmadığını
Yağ basıncının çok düştüğünü
Lastikte basınç kaybı olduğunu
Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini
15.

Aşağıdakilerden hangisi motor hararet yaptığında yapılması gereken işlemlerdendir?

Motor kaputunun açılması
Motorun üzerine su dökülmesi
Motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi
Motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi
11
Motor
16.

Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?

Rot ayarı
Far ayarı
Supap ayarı
Rölanti ayarı
17.

Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Debriyaj telinin kopması
Debriyaj pedalına hiç basılmaması
Debriyaj pedal boşluğunun artması
Taşıt hareket hâlindeyken ayağın devamlı olarak debriyaj pedalı üzerinde tutulması
18.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

Volan
Aks
Kavrama
Vites kutusu
19.

Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması kampanaların aşırı ısınmasına neden olur?

Fren ayarının
Motor ayarının
Diferansiyel ayarının
Vites kutusu ayarının
20.

Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Hava yastığı
Hidrolik fren
Hidrolik direksiyon
Otomatik hız kontrol
12
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)