2 Kasım 2013 Yeni Müfredat Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Yeni Müfredat
1.

Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?

110
112
155
156
2.

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

Organ
Hücre
Sistem
Destek doku
3.

Yanda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Kırık kontrolünün yapılması
Kanamanın kontrol edilmesi
Şok pozisyonunun verilmesi
Hava yolu açıklığının sağlanması
4.

Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Yan yatış
Yarı oturuş
Sırtüstü yatış
Yüzüstü yatış
5.

Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

Bilinç kaybı olması
Reflekslerin kaybolması
Sesli uyaranlara tepki vermemesi
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?

Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
Kanamanın sızıntı şeklinde olması
7.

Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?

Beyin kanaması riski artar.
Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
Atardamarlardan nabız hissedilemez.
8.

Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
2
Yeni Müfredat
9.

Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
Yarayı temiz pamukla kapatmak
10.

Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Başı sıcak su ile yıkanır.
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
11.

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

Pazı kemiği
Kaval kemiği
Kaburga kemiği
Uyluk kemiği
12.

Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

Kaburgalarında kırık olanlar
Kalça kemiğinde kırık olanlar
Açık göğüs yaralanması olanlar
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
13.

Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?

Eklemde morarma ve şişlik
Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
14.

Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması
15.

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

Şok
Koma
Hâlsizlik
Zehirlenme
16.

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

Açık karın yarası olan
Bilinci yerinde olmayan
Ayak kemiğinde kırık olan
Solunum yolu zehirlenmesi olan
3
Yeni Müfredat
17.

I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
18.

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Başkalarının haklarına saygı göstermek
Kurallara uymaya özen göstermek
Hırslı ve kızgın olmamak
19.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?

İl Özel İdareleri
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
20.

Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?

Şoför
Sürücü
İşleten
Araç sahibi
21.

Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

Yalnız 1
Yalnız 2
1 ve 3
2 ve 4
22.

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?

Geri dönmesini
Motoru durdurmasını
Harekete hazırlanmasını
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
23.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

Hızını artırmalı
Hızını azaltmalı
Geriye dönmeli
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
4
Yeni Müfredat
24.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Ehli hayvanlar giremez.
Ehli hayvanlar geçebilir.
Vahşi hayvanlar giremez.
Vahşi hayvanlar geçebilir.
25.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

26.

Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

Otobüs
Kamyon
Motosiklet
Otomobil
27.

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

28.

Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

Işıklara 50 m kaldığını
Asgari (en az) hız sınırını
Azami (en yüksek) hız sınırını
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
29.

Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?

2
3
4
6
5
Yeni Müfredat
30.

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

En sağ şeritte
Bankette
En sol şeritte
Orta şeritte
31.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

Hızını artırması
Hızını azaltması
Şerit değiştirmesi
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
32.

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?

20
30
40
50
33.

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?

I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
34.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Motosiklet
Kamyonet
Otomobil
At arabası
6
Yeni Müfredat
35.

Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
Arkadan gelen araçlara yol vermek
36.

Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Otomobilin tali yolda olması
Ambulansın ana yolda olması
Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması
37.

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

Otomobil, otobüse
Otobüs, otomobile
Şeridi daralmış olan, diğerine
Azami ağırlığı az olan, diğerine
38.

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?

Yolcu indirirken beklemek
5 dakikadan fazla beklemek
Kırmızı ışık yanarken beklemek
Görevlilerce verilen emirle durmak
39.

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

Dönüş ışıklarını yakarak
Birkaç defa korna çalarak
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Birkaç defa selektör yaparak
40.

Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

Açılabilir tavan
Emniyet kemeri
Panoramik cam
Hidrolik direksiyon
41.

" İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

tali kusur
asli kusur
yol kusuru
kusuru paylaştırma
7
Yeni Müfredat
42.

I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
43.

Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

Trafikten süresiz men
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
44.

Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Trafikten men
Hurdaya ayırma
Sürücüsüne ağır hapis
Başkasına devir etme şartı
45.

• Reflektör
• İlk yardım çantası
•Yangın söndürme cihazı

Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?

Otobüs
Kamyon
Otomobil
Lastik tekerlekli traktör
46.

Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
Sürülecek araç başkasına aitse
47.

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
8
Yeni Müfredat
48.

Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

Batı-Doğu
Kuzey-Güney
Kuzeydoğu-Kuzeybatı
Kuzeybatı-Güneydoğu
49.

Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?

Akü
Marş motoru
Silecek motoru
Otomatik klima
50.

Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?

Buji kıvılcımı ile
Elektrik motoru ile
Dışarıdan ısıtılarak
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
51.

I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi

Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
52.

Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

Kabin
Gösterge paneli
Başlık
Sigorta tablası
53.

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?

Yağ filtresi
Polen filtresi
Yakıt filtresi
Ekran filtresi
54.

Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

El freninin daha iyi tutmasına
Motor parçalarının zarar görmesine
Egzoz susturucusunun delinmesine
Lastik hava basınçlarının düşmesine
9
Yeni Müfredat
55.

Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?

Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
Yakıt deposunun dolu olması
Bujilerin ayarsız olması
Aracın hızlı sürülmesi
56.

Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Flaşör arızalıdır.
Akü gerilimi düşüktür.
Geri vites müşiri arızalıdır.
Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
57.

Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Asit ilave edilmeli
Saf su ilave edilmeli
Hava filtresi değiştirilmeli
Kutup başları gevşetilmeli
58.

Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.

Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?

Antifriz
Motor yağı
Fren hidroliği
Akü elektroliti
59.

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
60.

Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

Sinyal ampulü
Hava filtresi
Hız göstergesi
Yakıt göstergesi
10
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)