24 Ağustos 2013 A2 Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir?

Havanın yağışlı olması
Aracın bakımsız olması
Yol yapımında hata olması
Alkollü olarak araç kullanması
2.

Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

Doku
Hücre
Sistem
Gövde
3.

Aşağıdakilerin hangisinde ilk yardım çantasını bulundurmak zorunludur?

Otomobil
Motosiklet
Motorlu bisiklet
Lastik tekerlekli traktör
4.

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?

Kanamanın durdurulmasını
Dolaşımın değerlendirilmesini
Solunumun değerlendirilmesini
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
5.

" Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
7.

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
2
İlk Yardım
8.

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
9.

Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
10.

Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

Kol kemiği
Kalça kemiği
Uyluk kemiği
Kaburga kemiği
11.

Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

Çıkık
Kırık
İncinme
Burkulma
12.

Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

Ölmüş olan
Ağır kanamalı olan
Ayağında kırık olan
Dirseğinde çıkık olan
13.

Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

Şoka girmiş olan
Omurga kırığı olan
Kol kemiği kırık olan
Kalça kemiği kırık olan
14.

Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir?

Kalp
Beyin
Böbrek
Akciğer
3
İlk Yardım
15.

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Başkalarının haklarına saygı göstermek
Kurallara uymaya özen göstermek
Hırslı ve kızgın olmamak
4
Trafik
1.

Silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen içten yanmalı veya elektrik motoruyla donatılmış ve imal hızı saatte 45 km'den az olan motorlu araca ne ad verilir?

Traktör
Motosiklet
Arazi taşıtı
Motorlu bisiklet
2.

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

Durup beklemeli
Durmadan geçmeli
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
3.

Trafik görevlisinin hangi hareketi "trafiği yavaşlatma" işaretidir?

4.

Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

Hız sabit tutulur.
Hız azaltılır, sola sinyal verilir.
Hız artırılır, sağa sinyal verilir.
Hız azaltılır, varsa geçme yasağına uyulur.
5.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Sola tehlikeli devamlı virajı
Tünele yaklaşıldığını
Sola mecburi yönü
6.

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?

5
Trafik
7.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Duraklama ve park etme yasağını
Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
8.

Aşağıdakilerden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol işaretidir?

9.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

Bisiklet yolu
Motosiklet yolu
Bisiklet giremez
Motorlu bisiklet yolu
10.

Kara yolunda 40 km/saat hızla seyreden motorlu bisikletin önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

10
20
40
80
11.

Kontrolsüz kavşakta sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Şerit değiştirmesi
Öndeki aracı geçmesi
Aracın hızını artırması
Geçiş hakkı kuralına uyması
12.

Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Diğer araçların durmasını sağlamalı
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araçtan önce dönmeli
6
Trafik
13.

Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Geçme sırasında azami hız sınırı ihlaline ceza verilmez.
Geçişler geçilecek aracın sağındaki şeritten yapılmalıdır.
Geceleyin, geçme sırasında yakını gösteren ışıklar yakılmalıdır.
Geçmeye başlamadan önce sol dönüş lambası ile işaret verilmelidir.
14.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştığı
1 numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştığı
3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyrettiği
1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı
15.

Yaralı veya acil hasta taşıyan cankurtaran dışındaki özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

Eskort eşliğinde
Sesli ve ışıklı işaret vererek
Seyyar tepe lâmbası taktırarak
Araçlarında bir gözcü bulundurarak
16.

Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin, giriş çıkış kapılarının her iki yönünden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?

5
10
15
20
17.

Aşağıdakilerden hangisi bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerle ilgili trafik suçudur?

Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Geçme yaparken azami hız sınırının aşılması
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
7
Trafik
18.

Okul taşıtlarının arkasındaki DUR ışıklı işaretinin yanması neyi bildirir?

Taşıtın arıza yaptığını
Taşıtın geri manevra yaptığını
Öğrencilerin indirilip bindirildiğini
Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
19.

Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan biri değildir?

Dikkatin dağılması
İş veriminin artması
Ruh sağlığının bozulması
Beden sağlığının bozulması
20.

I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması
II- Koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması
III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması

Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
8
Motor
1.

Motosiklette, egzozdan fazla ses çıkıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Motor yağı fazladır.
Hava filtresi yenidir.
Motor hararet yapmıştır.
Motor hararet yapmıştır.
2.

Aşağıdakilerden hangisi hava ile soğutmalı benzinli motorlarda yoktur?

Buji
Karbüratör
Su pompası
Silindir kapağı
3.

Ateşleme için yeterli akım oluşmaz ise egzoz dumanı hangi renkte olur?

Siyah
Mavi
Beyaz
Kırmızı
4.

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?

Aşırı hız yapılması
Ani duruş ve kalkış yapılması
Bujinin arızalı ve ayarsız olması
Düşük kalitede yakıt kullanılması
5.

Hava filtresi belirli bir zamanda değiştirilmez ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

Fakir
Zengin
Normal
Az yakıtlı
6.

Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

Jantın
Amortisörün
Motor yağının
Gösterge panelinin
7.

Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?

Karbüratör
Sigorta kutusu
Far anahtarı
Yakıt göstergesi
8.

Motosiklette, aşınma durumuna göre aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

Akünün
Jantların
Aynaların
Fren balatalarının
9
Motor
9.

Vites değiştirmede zorluk oluyorsa aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılmalıdır?

Debriyaj ayarı
Fren ayarı
Buji ayarı
Far ayarı
10.

I- Basıncı
II- Diş derinliği
III- Hasarlı olup olmadığı

Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
10
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)