24 Ağustos 2013 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir?

Havanın yağışlı olması
Aracın bakımsız olması
Yol yapımında hata olması
Alkollü olarak araç kullanması
2.

Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

Doku
Hücre
Sistem
Gövde
3.

Aşağıdakilerin hangisinde ilk yardım çantasını bulundurmak zorunludur?

Otomobil
Motosiklet
Motorlu bisiklet
Lastik tekerlekli traktör
4.

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?

Kanamanın durdurulmasını
Dolaşımın değerlendirilmesini
Solunumun değerlendirilmesini
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
5.

" Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
7.

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
2
İlk Yardım
8.

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
9.

Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
10.

Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

Kol kemiği
Kalça kemiği
Uyluk kemiği
Kaburga kemiği
11.

Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

Çıkık
Kırık
İncinme
Burkulma
12.

Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

Ölmüş olan
Ağır kanamalı olan
Ayağında kırık olan
Dirseğinde çıkık olan
13.

Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

Şoka girmiş olan
Omurga kırığı olan
Kol kemiği kırık olan
Kalça kemiği kırık olan
14.

Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir?

Kalp
Beyin
Böbrek
Akciğer
3
İlk Yardım
15.

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Başkalarının haklarına saygı göstermek
Kurallara uymaya özen göstermek
Hırslı ve kızgın olmamak
4
Trafik
1.

Aşağıdakilerden hangisi taşıt katarına örnektir?

2.

Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması "trafiğin hızlanması" işaretidir?

3.

Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
Kırmızı ışıkta
Sarı ışıkta
4.

Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

Virajlı
Eğimli
Kasisli
Kaygan
5.

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Banketten gitmeli
Takip mesafesini artırmalı
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli
5
Trafik
6.

Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

7.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Sola dönülmez
Sola dönülmez
Sola zorunlu yön
Sağa zorunlu yön
8.

Aşağıdakilerden hangisi, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

9.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

3 numaralı aracın şerit değiştirmesi
2 numaralı aracın şerit değiştirmesi
1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi
Araçların bulundukları şeritlerde seyretmesi
10.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi
4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
6
Trafik
11.

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

15
35
40
50
12.

Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

13.

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Öndeki aracın durması
Öndeki aracın yavaşlaması
Görüş mesafesinin kötü olması
Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
14.

Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?

Bağlantı yollarında seyrederken
Tek yönlü yollarda duraklarken
Tek yönlü yollarda park ederken
İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
15.

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Korna çalıp 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Hızını artırıp kavşağa girmeli
7
Trafik
16.

Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Otobüs
Traktör
Otomobil
İş makinesi
17.

Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

Tepe üstlerine yakın yerlerde
Yaya ve okul geçitlerinde
Dönemeçlerde
Banketlerde
18.

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Otomobil, kamyona
Kamyon, otomobile
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
19.

Hangi durumda aracın iki yönüne reflektör (yansıtıcı) konulmalıdır?

Park edildiğinde
Duraklama yapıldığında
Taşıt yolunda arızalandığında
Yolcu almak için durulduğunda
20.

Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

Yavaşlamaları
Hızlarını artırmaları
Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
21.

Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir?

1
2
3
4
8
Trafik
22.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına daha çok neden olmaktadır?

Aşırı hız yapılması
Trafiğin yoğun olması
Öndeki aracın geçilmesi
Öndeki aracın yavaşlaması
23.

" Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

tali kusur
asli kusur
yol kusuru
kusuru paylaştırma
24.

Araçlarında teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?

30
40
50
60
25.

Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar.
Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Radyasyon
Su kirliliği
Hava kirliliği
Toprak kirliliği
9
Motor
1.

Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından biri değildir?

Yakıt tüketiminin azaltılması
Araç içi nem oranının ayarlanması
Hava sirkülasyonunun sağlanması
Sıcaklığın istenilen değere ayarlanması
2.

Motorlar zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?

Bir ve iki zamanlı
Bir ve üç zamanlı
İki ve dört zamanlı
Üç ve dört zamanlı
3.

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?

Aks
Karter
Rotil
Şaft
4.

Aküden gelen düşük gerilimi, buji tırnakları arasında kıvılcım oluşturacak şekilde yüksek gerilime dönüştüren ateşleme sistemi elemanına ne ad verilir?

Sigorta
Konjektör
Kontak anahtarı
Endüksiyon bobini
5.

Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?

Sarsıntılı
Çalışmaz
Sarsıntısız
Yüksek rölantide
6.

Aşağıdakilerden hangisi akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?

Kutup başlarının sıkı olması
Kutup başlarının temiz olması
Akü reklam etiketinin yırtılması
Üst kısmında pisliklerin birikmesi
7.

Aracın belli bir mesafe gidebileceği kadar yakıtın araç üzerinde bulundurulmasına yarayan parça hangisidir?

Bagaj
Karter
Yakıt deposu
Torpido
8.

Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

Zengin karışımla
Düzensiz, tekleyerek
Yüksek devirde
Rölantide
10
Motor
9.

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

Far ayarı
Rot ayarı
Rölanti ayarı
Fren ayarı
10.

Dizel motorlarda depodaki yakıtı yakıt enjeksiyon pompasına gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?

Enjektör
Yakıt filtresi
Yakıt göstergesi
Besleme pompası
11.

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması otomatik vitesli araç için sakıncalıdır?

İterek veya çekerek çalıştırılması
Hava filtresinin değiştirilmesi
Buji kablolarının yenilenmesi
Aküsünün tam şarj edilmesi
12.

Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir?

Yağ müşiri
Yağ filtresi
Yağ pompası
Yağ çubuğu
13.

Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Radyatördeki suyu kartere göndermek
Radyatördeki suyu su kanallarına göndermek
Radyatördeki suyu yağ kanallarına göndermek
Radyatördeki suyu yanma odasına göndermek
14.

Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

Motor yağı
Fren hidroliği
Akü elektroliti
Motor soğutma suyu
15.

Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Flaşör arızalıdır.
Distribütör arızalıdır.
Fren müşiri arızalıdır.
Geri vites müşiri arızalıdır.
11
Motor
16.

Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Akü
Sigorta
Platin
Alternatör
17.

Hangisi, alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altında tutan şarj sistemi parçasıdır?

Regülatör
Sigorta
Karbüratör
Marş motoru
18.

Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?

Kornaya
Vites koluna
Fren pedalına
Debriyaj pedalına
19.

Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere neden takoz konulmalıdır?

Aracın motorunu çalıştırabilmek için
Aracın hareket etmesini engellemek için
Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek için
Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak için
20.

ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır.
Frenlemede duruş mesafesini uzatır.
Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.
Kalkışta patinajı önler.
12
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)