27 Ağustos 2016 Birinci Grup Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Birinci Grup
1.

Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

Sürücü
İlk yardımcı
Girişimci
Trafik polisi
2.

Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

Sinir sisteminde
Hareket sisteminde
Solunum sisteminde
Boşaltım sisteminde
3.

İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

şok pozisyonu
turnike uygulaması
Heimlich manevrası
bak-dinle-hisset yöntemi
4.

Aşağıdakilerden hangisi, "kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi" işlemini kapsar?

Koruma
Bildirme
Kurtarma
Müdahale
5.

Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
6.

Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

2
5
8
11
7.

Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
8.

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

Düz olarak yüzüstü yatırılması
Vücuduna soğuk uygulama yapılması
Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi
Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması
9.

I. Spor ve iş kazaları
II. Yüksek bir yerden düşme
III. Otomobil ya da motosiklet kazaları

Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
10.

Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi
2
Birinci Grup
11.

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

Eklem çevresinin şişmesi
Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
12.

• Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

Bayılma
Şok
Kansızlık
Koma
13.

"Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır."

Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?

İtfaiyeci yöntemi
Rentek manevrası
Sürükleme yöntemi
Heimlich manevrası
14.

Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

Aracın arıza yapması
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
15.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek
Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip, işaretlemek
Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmek
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
16.

Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

Banket
Bağlantı yolu
Ana yol
Geçiş yolu
17.

Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?

18.

• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

Sarı
Yeşil
Kırmızı
Kırmızı oklu
19.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez.
Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.
6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez.
6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez.
3
Birinci Grup
20.

Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

21.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Gizli buzlanma
Yandan rüzgâr
Dönel kavşak
Gevşek şev
22.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Havalimanına
Açılan köprüye
Işıklı işaret cihazına
Ana yol-tali yol kavşağına
23.

Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

Işıklara 50 m kaldığını
Asgari (en az) hız sınırını
Azami (en yüksek) hız sınırını
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
24.

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

1,5
2,5
3,5
4,5
25.

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1, 2 ve 3
26.

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?

10
20
30
40
27.

Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

20
30
40
50
28.

I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi

Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
4
Birinci Grup
29.

Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

Hızını artırması
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
30.

Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

Takip mesafesine
Kavşaklarda geçiş hakkına
Öndeki aracı geçme kuralına
Farların kullanılacağı yer ve hâllere
31.

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

Halkın can ve mal güvenliğinin korunması
Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi
Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
Geçiş üstünlüğü hakkının görev hâlinde iken kullanılması
32.

Aşağıdakilerden hangisi, araç kusurlarından kaynaklanan trafik kazalarının azalmasına olumlu katkı sağlar?

Kalitesiz yedek parça kullanılması
Araç muayene süresinin geciktirilmesi
Araçların kazalara karşı sigortalanması
Araç bakımlarının zamanında yaptırılması
33.

Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

5
10
15
20
34.

Geceleyin öndeki araç yakından izlenirken hangi ışıkların yakılması mecburidir?

Sis lambalarının
Kısa hüzmeli farların
Uzun hüzmeli farların
Dörtlü ikaz lambalarının
35.

Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?

Orta şeridi
Hızlanma şeridini
Tırmanma şeridini
Yavaşlama şeridini
36.

Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

Kask
Eldiven
Yansıtıcı giysi
Dayanıklı bot
37.

Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

1
2
3
4
38.

Aşağıdakilerden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması hâlinde sürücü belgesi verilmez?

Diş çürüğü
Renk körlüğü
Gece körlüğü
Alkol bağımlılığı
5
Birinci Grup
39.

İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

Ses
Duyuru
Gürültü
Konuşma
40.

I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması

Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
41.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

Volan
Aks
Kavrama
Vites kutusu
42.

Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

El freni
Motor freni
Egzoz freni
Kompresyon freni
43.

I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I, II ve III
44.

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

45.

Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

Yağdanlık
Yağ çubuğu
Yağ filtresi
Yağ pompası
46.

Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

asit
saf su
antifriz
elektrolit
47.

Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

El freninin arızalanmasına
Sürüş güvenliğinin artmasına
Bijon somunlarının gevşemesine
Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına
6
Birinci Grup
48.

Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.
Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.
Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir.
Herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir.
49.

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?

Motor kaputunun açık kaldığını
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu
50.

Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

Yakıt tüketiminin artması
Yakıt tüketiminin düşmesi
Motorun sarsıntılı çalışması
Motorda yağlamanın olmaması
7
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)