29 Haziran 2013 A2 Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

Hastanede
Olay yerinde
Ambulans içinde
Sağlık merkezinde
2.

Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?

Kalp
Mide
Böbrek
Karaciğer
3.

İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

Aracın modeline
Yaralıların cinsiyetlerine
Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
4.

Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

Deri renginin gözlenmesi
Soluk verişinin hissedilmesi
Solunum sesinin dinlenmesi
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
5.

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?

Burun kanaması olan
Bulantı ve kusması olan
Solunum yolu tıkalı olan
Boyun omurunda zedelenme olan
6.

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.

Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

Kılcal damar
Atardamar
Toplardamar
Yırtık kanaması
7.

Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?

Kalbi duran
Bilinç kaybı olan
Solunum güçlüğü olan
Nabız sayısı düşük olan
2
İlk Yardım
8.

Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

Kasık bölgesine
Şakak bölgesine
Çene altı bölgesine
Köprücük kemiğinin iç kısmına
9.

Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi
Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması
10.

Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
Solunum sıkıntısını azaltmak
Kan dolaşımını yavaşlatmak
11.

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

Eklem çevresinin şişmesi
Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
12.

Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Üşümeyi engellemek
Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek
Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek
Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek
3
İlk Yardım
13.

Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

Ölmüş olan
Ayağında çıkık olan
Solunum zorluğu çeken
Birinci derece yanığı olan
14.

• Hastanın serin yere alınması
•Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi

Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır?

Bayılma
Sıcak çarpması
El bileğinin burkulması
Kafa ve beyin yaralanması
15.

İşitme yetersizliği olan sürücü adayı hangi durumda B sınıfı sürücü belgesi alabilir?

Belli bir hızdan fazla seyretmeme şartı ile
Sadece şehir içinde araç kullanma şartı ile
Araç kullanırken yanında birisini bulundurma şartı ile
İşitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşma şartı ile
4
Trafik
1.

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

Geçiş hakkı
Geçiş yolu
Geçiş kolaylığı
Geçiş üstünlüğü
2.

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Sola dönebilir.
Sağa dönebilir.
İleri yönde gidebilir.
Sol şeride geçebilir.
3.

Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi "daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı" anlamındadır?

4.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Hızını azaltması
Yolu kontrol etmesi
Takip mesafesini azaltması
O bölgeden dikkatli geçmesi
5.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Hızını artırmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
6.

Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?

5
Trafik
7.

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Hızın 70 km/saat´i geçmeyeceğini
70 metreden sonra yolun daralacağını
70 metreden sonra park alanı olduğunu
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
8.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

9.

Kara yollarında araçların seyretmelerine izin verilen en alt hız sınırına ne denir?

Seyir hızı
Uygun hız
Azami hız
Asgari hız
10.

Şekildeki devamlı yol çizgisi sürücülere neyi bildirir?

Karşı şeride geçilebileceğini
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
Hiçbir sebeple durulamayacağını
11.

Şekildeki aracın sürücüsü dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

İstediği şeridi
1 numaralı şeridi
2 numaralı şeridi
3 numaralı şeridi
6
Trafik
12.

Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

Takip mesafesi kadar
Araç uzunluğunun üç katı kadar
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
13.

Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yapabilmek için dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

Trafik ve yol durumu
Geçilecek aracın hızı
Geçilecek aracın uzunluğu
Geçilecek aracın markası
14.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
İkazda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalı
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
Hızlanıp kavşağa girmeli
15.

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Geçiş hakkını kendi kullanmalı
Hızlanarak yoluna devam etmeli
1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
16.

Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Yayanın geçmesini beklemesi
Yayayı ikaz ederek beklemesini istemesi
Yaya geçidine uygun mesafede durması
Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması
7
Trafik
17.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, geceleyin yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Sis ışıklarının
Park ışıklarının
Acil uyarı ışıklarının
Uzağı gösteren ışıkların
18.

Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?

Okul taşıtı yazısı ve DUR ışıklı işareti
Park lambası ve yangın söndürücü
Park lambası ve ilk yardım çantası
Park lambası ve sis ışıkları
19.

E sınıfı sürücü belgesine sahip olan aşağıdaki araçlardan hangisini süremez?

Otobüs
Kamyon
Minibüs
Motosiklet
20.

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?

Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
8
Motor
1.

Motosikletin gösterge panelinde bulunan "kilometre saati" sürücüye aşağıdakileren hangisini bildirir?

Sürüş hızını
Vites konumunu
Kalan yakıt miktarını
Sinyal lambalarının çalıştığını
2.

Aşağıdakilerden hangisi hava soğutmalı motorun parçasıdır?

Radyatör
Termostat
Hava kanatçıkları
Devridaim pompası
3.

Bujide kıvılcım meydana gelmiyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Benzinin bitmesi
Motor yağının eksilmesi
Fren ayarının bozulması
Endüksiyon bobini kablosunun çıkması
4.

Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?

Far ayarı
Buji ayarı
Fren ayarı
Rölanti ayarı
5.

Motosiklette yakıt ekonomisi için belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisi değiştirilir?

Hava filtresi
Sinyal ampulü
Kilometre saati
Yakıt göstergesi
6.

Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
Sol sinyal lambalarının yakılması
Yan aynaların kontrol edilmesi
Ani olarak gaz verilmesi
7.

Motosikletin elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.
Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.
Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir.
Her hangi bir amperde sigorta ile değiştirilir.
8.

Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt sarfiyatına sebep olur?

Akünün şarjlı olması
Fren ayarının sıkı olması
Hava filtresinin temiz olması
Motorun çalışma sıcaklığında olması
9
Motor
9.

Motosikletin debriyaj teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?

Hız artar.
Güç artar.
Fren tutmaz.
Vites değiştirilemez.
10.

Motosiklette, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?

Alaşımlı jant
Tam şarjlı akü
Eski ve aşınmış lastikler
Uzun yakıt boruları
10
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)