29 Haziran 2013 A2 Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

Hastanede
Olay yerinde
Ambulans içinde
Sağlık merkezinde
2.

Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?

Kalp
Mide
Böbrek
Karaciğer
3.

İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

Aracın modeline
Yaralıların cinsiyetlerine
Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
4.

Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

Deri renginin gözlenmesi
Soluk verişinin hissedilmesi
Solunum sesinin dinlenmesi
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
5.

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?

Burun kanaması olan
Bulantı ve kusması olan
Solunum yolu tıkalı olan
Boyun omurunda zedelenme olan
6.

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.

Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

Kılcal damar
Atardamar
Toplardamar
Yırtık kanaması
7.

Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?

Kalbi duran
Bilinç kaybı olan
Solunum güçlüğü olan
Nabız sayısı düşük olan
2
İlk Yardım
8.

Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

Kasık bölgesine
Şakak bölgesine
Çene altı bölgesine
Köprücük kemiğinin iç kısmına
9.

Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi
Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması
10.

Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
Solunum sıkıntısını azaltmak
Kan dolaşımını yavaşlatmak
11.

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

Eklem çevresinin şişmesi
Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
12.

Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Üşümeyi engellemek
Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek
Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek
Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek
3
İlk Yardım
13.

Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

Ölmüş olan
Ayağında çıkık olan
Solunum zorluğu çeken
Birinci derece yanığı olan
14.

• Hastanın serin yere alınması
•Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi

Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır?

Bayılma
Sıcak çarpması
El bileğinin burkulması
Kafa ve beyin yaralanması
15.

İşitme yetersizliği olan sürücü adayı hangi durumda B sınıfı sürücü belgesi alabilir?

Belli bir hızdan fazla seyretmeme şartı ile
Sadece şehir içinde araç kullanma şartı ile
Araç kullanırken yanında birisini bulundurma şartı ile
İşitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşma şartı ile
4
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)