29 Haziran 2013 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

Hastanede
Olay yerinde
Ambulans içinde
Sağlık merkezinde
2.

Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?

Kalp
Mide
Böbrek
Karaciğer
3.

İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikledikkat etmelidir?

Aracın modeline
Yaralıların cinsiyetlerine
Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
4.

Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

Deri renginin gözlenmesi
Soluk verişinin hissedilmesi
Solunum sesinin dinlenmesi
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
5.

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?

Burun kanaması olan
Bulantı ve kusması olan
Solunum yolu tıkalı olan
Boyun omurunda zedelenme olan
6.

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

Kılcal damar
Atardamar
Toplardamar
Yırtık kanaması
7.

Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?

Kalbi duran
Bilinç kaybı olan
Solunum güçlüğü olan
Nabız sayısı düşük olan
2
İlk Yardım
8.

Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

Kasık bölgesine
Şakak bölgesine
Çene altı bölgesine
Köprücük kemiğinin iç kısmına
9.

Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi
Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması
10.

Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir

Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
Solunum sıkıntısını azaltmak
Kan dolaşımını yavaşlatmak
11.

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

Eklem çevresinin şişmesi
Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
12.

Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Üşümeyi engellemek
Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek
Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek
Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek
3
İlk Yardım
13.

Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

Ölmüş olan
Ayağında çıkık olan
Solunum zorluğu çeken
Birinci derece yanığı olan
14.

• Hastanın serin yere alınması
• Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi

Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır?

Bayılma
Sıcak çarpması
El bileğinin burkulması
Kafa ve beyin yaralanması
15.

İşitme yetersizliği olan sürücü adayı hangi durumda B sınıfı sürücü belgesi alabilir?

Belli bir hızdan fazla seyretmeme şartı ile
Sadece şehir içinde araç kullanma şartı ile
Araç kullanırken yanında birisini bulundurma şartı ile
İşitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşma şartı ile
4
Trafik
1.

Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?

Gabari
Taşıma sınırı
Dingil ağırlığı
Hız sınırlayıcı
2.

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
Durmadan geçmeli
Aracını durdurmalı
3.

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?

4.

Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası sürücüye neyi bildirir?

Bölünmüş yola gireceğini
Tali yol kavşağına yaklaştığını
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
5.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Taşıt yolunun soldan daralacağını
Taşıt yolunun sağdan daralacağını
Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
İki yönlü yoldan tek yönlü yola yaklaşıldığını
6.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Geçme yasağının sona erdiğini
Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
5
Trafik
7.

Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır

8.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Yaya geçidi
Bisiklet yolu
Bölünmüş yol başlangıcı
Trafiği hızlandırma işareti
9.

I- Hafif para cezası
II- Sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınması
III- Araç kullanmaktan men cezası
Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; yönetmelikte belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüye, birinci defada yukarıdakilerden hangileri uygulanır?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
10.

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

30
50
70
80
11.

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

Yalnız 1
Yalnız 3
1 ve 3
2 ve 4
6
Trafik
12.

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.
Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

Takip mesafesini
Yakıt sarfiyatını
Asfalt kalitesini
Motor gücünü
13.

Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

1 numaralı araç
2 numaralı araç
Hızı az olan araç
Hızı fazla olan araç
14.

Şekildeki 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

1 numaralı araca yol vermeli
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
15.

Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Otomobilin tali yolda olması
İtfaiye aracının ana yolda olması
İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
7
Trafik
16.

Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?

Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
17.

I- Şerit değiştirmelerde
II- Sağa ve sola dönüşlerde
III- Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
18.

Arızalanan aracın ön ve arkasına, 150 metre mesafeden açıkça görülebilecek şekilde aşağıdakilerden hangisinin konulması zorunludur?

Beyaz renkte taş
Yeşil ışıklı yansıtıcı
Kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz
Devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler
19.

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Yakını gösteren ışıkların
Uzağı gösteren ışıkların
Acil uyarı ışıklarının
Park ışıklarının
20.

Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Hızın azaltılması
Öndeki aracın geçilmesi
Bariyer kapalı ise durulması
Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
21.

Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı
Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli
Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmeli
Etkili şekilde korna çalmalı
8
Trafik
22.

Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

Sürücü belgesi
Araç tescil belgesi
Araç imalat belgesi
Motorlu araç trafik belgesi
23.

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

Ölümlü kazalarda
Yaralanmalı kazalarda
Maddi hasarlı kazalarda
Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
24.

Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

25.

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?

Duyuru
Gürültü
Konuşma
Sesli ilan
9
Motor
1.

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

Şaft
Motor
Tekerlek
Vites kutusu
2.

Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Camın patlamasını önlemek
Radyo ve televizyon anteni olarak kullanmak
Camda oluşan donma ve buğulanmayı önlemek
Cam yapışkanının cama ve gövdeye sağlam tutunmasını sağlamak
3.

Benzinli motorlarda kullanılan buji hangi sistemin elemanıdır?

Şarj sisteminin
Yağlama sisteminin
Soğutma sisteminin
Ateşleme sisteminin
4.

Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

Asit
Alkol
Saf su
Antifriz
5.

Aşağıdakilerden hangisi egzoz manifoldunun görevidir?

Silindirdeki yanmış gazın egzoz borusu ve susturucu yolu ile dışarı atılmasını sağlama
Su kanallarında paslanma ve kireçlenmeyi önlemek
Silindire alınan yakıt-hava karışımını ayarlamak
Egzozdan çıkan gaz miktarını azaltmak
6.

Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Ani duruş, kalkış yapmak
Devamlı düşük vites ile gitmek
Devamlı büyük vites ile gitmek
Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
7.

Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

10
Motor
8.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi veren parça hangisidir?

Alternatör
Distribütör
Marş motoru
Şarj dinamosu
9.

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Fren hidroliğinin eksilmesi
Karterde yağın kalmaması
Depodaki yakıtın azalması
Radyatörde antifrizin olmaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi termostatın görevidir?

Motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutmak
Karterdeki yağı yağ kanallarına göndermek
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
Yakıt-hava karışımını ayarlamak
11.

Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur?

Fren hidroliğinin eksilmesi
Araç deposundaki yakıtın az olması
Motor soğutma suyunun eksilmesi
Lastiklerin hava basıncının fazla olması
12.

Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Yağın azalması
Akünün boşalması
Fren hidroliğinin bitmesi
Marş motorunun arızalanması
13.

Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

Buji
Soket
Ampul
Sigorta
11
Motor
14.

Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

Sis lambaları
Park lambaları
Fren lambaları
İç aydınlatma lambaları
15.

Aracın gösterge panelinde, aşağıdakilerden hangisinin yanıyor olması park lambalarının açık olduğunu bildirir?

16.

Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

El freninin arızalanmasına
Yakıt tüketiminin artmasına
Şarj lambasının yanmasına
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
17.

Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) sisteminin görevidir?

Motorun hareketini supaplara iletmek veya kesmek
Motorun hareketini altenatöre iletmek veya kesmek
Motorun hareketini marş motoruna iletmek veya kesmek
Motorun hareketini vites kutusuna iletmek veya kesmek
18.

I- Yol koşulları
II- Kullanım süresi
III- Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
19.

Araçlarda rot ayarı yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Aracı yavaş kullanmak için
Aracın hareket etmesini engellemek için
Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için
Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
12
Motor
20.

Araçta yeni motorun alıştırılması (rodaj) döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır?

Fazla süratten kaçınılmalı
Ani duruş ve kalkış yapılmalı
Sürekli sert ve ani fren yapılmalı
Motor yüksek devirde çalıştırılmalı
13
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)