8 Şubat 2014 A2 Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

Yaralıları belirlemek
Yaralıları araçtan çıkarmak
Kazayı yetkililere haber vermek
Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
2.

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

Pazı kemiği
Kaval kemiği
Kaburga kemiği
Uyluk kemiği
3.

Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması
Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması
4.

Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

Hiç zaman kaybetmeden, hemen
Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
Aracın cinsi ve modeli tespit edildikten sonra
Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
5.

Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

Bilinç kaybının düzelmesini
Kalbin çalışmasını
Nefes vermesini
Nefes almasını
6.

Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Şoka karşı önlem alınması
Ağzından bol sıvı verilmesi
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
2
İlk Yardım
7.

Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

Diz ile kalça arası
Ayak bileğinin alt kısmı
Ayak bileğinin üst kısmı
Diz kapağının olduğu bölge
8.

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

Şok
Koma
Hâlsizlik
Zehirlenme
9.

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

Saç dökülmesi
Bedensel aktivitede artma
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
10.

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?

Bilincini kaybeden
Açık karın yarası olan
Solunum zorluğu olan
Ayak bileğinde çıkık olan
11.

Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?

Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak
Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
Yeni kırıkların oluşmasını engellemek
12.

Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

Tıbbi birimleri haberdar etmek
Kazazedenin bilincini açık tutmaya çalışmak
Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak
13.

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
3
İlk Yardım
14.

I- Yanıklar
II- Kas krampları ve kırıklar
III- Kalp ve solunum durması

Yukarıda verilenlerden hangileri elektrik çarpması sonucu oluşabilir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
15.

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
4
Trafik
1.

Araçların niteliklerinin tespit ve kontrol edildiği, bunun için gerekli cihaz ve personeli bulunan, araç muayenesinin yapıldığı sabit yapıdaki tesislere ne ad verilir?

Garaj
Terminal
Servis istasyonu
Muayene istasyonu
2.

Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
Sürücü belgesi varsa geri alınır.
Trafikten ömür boyu men edilir.
6 ay hapis cezası verilir.
3.

Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

Oklu ışık sarı yandığında
Oklu ışık yeşil yandığında
Oklu ışık kırmızı yandığında
Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında
4.

Trafik görevlisinin hangi hareketi "trafiği hızlandırma" işaretidir?

5.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
Kaygan yola yaklaşıldığını
6.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Yolda kasis olduğunu
Yolda çalışma olduğunu
Yolda gizli buzlanma olabileceğini
Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını
5
Trafik
7.

Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?

8.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Geçme yasağı sonunu
Hız sınırlaması sonunu
Araç trafiğine kapalı yolu
Öndeki taşıtı geçme yasağını
9.

Aşağıdakilerden hangisi yol ver trafik işaretidir?

10.

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Trafik görevlisi
Trafik ışıkları
Trafik levhaları
Yer işaretlemeleri
11.

Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa, motosikletler için azami hız saatte kaç kilometredir?

20
30
40
50
12.

Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir?

Bağlantı yollarında
Tek yönlü yollarda park manevrası dışında
İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlamak için
Tek yönlü yollarda duraklama manevrası dışında
13.

Aşağıdakilerden hangisinin şerit değiştirme sırasında yapılması doğrudur?

Girilecek şerit boş olduğunda işaret vermek
Öndeki aracın "geç" işaretini beklemek
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
Girilecek şerit boşsa işaret vermeden geçmek
6
Trafik
14.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1 numaralı aracın hızını artırarak ana yola girmesi
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
15.

Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

Geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol verilmesi kuralına
Dönüş ışıklarının kullanılacağı yer ve hâllere
Kavşaklarda geçiş hakkı kurallarına
Takip mesafesine
16.

Demir yolu (hemzemin) geçidinde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Duraklaması
Uygun hızla seyretmesi
Bulunduğu şeridi izlemesi
Geçiş hakkı kuralına uyması
17.

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

Dönüş ışıklarını yakarak
Birkaç defa korna çalarak
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Birkaç defa selektör yaparak
18.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

Fazla yolcu almak
Aşırı yük yüklemek
Karşı şeride tecavüz etmek
Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek
7
Trafik
19.

Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

Kasko poliçesi
Yağ değişim kartı
Periyodik bakım kartı
Araç tescil belgesi
20.

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?

Duyuru
Gürültü
Konuşma
Sesli ilan
8
Motor
1.

Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak motosikletin rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Yağlama sistemi
Direksiyon sistemi
Aydınlatma sistemi
Süspansiyon sistemi
2.

Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?

Motor
Dinamo
Diferansiyel
Vites kutusu
3.

I- LPG
II- Benzin
III- Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
4.

Motosikletin gaz kolu çevrilmemiş vaziyette iken motor hangi devirde çalışır?

Güç
Kapış
Rölanti
Yüksek hız
5.

Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?

Buji
Enjektör
Karbüratör
Kontak anahtarı
6.

Akünün iki kutup başına, aynı anda bir madeni parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Motorun çalışması kolaylaşır.
Akü kısa devre olur, patlar.
Akü daha iyi şarj olur.
Akünün ömrü artar.
7.

Aşağıdakilerden hangisi hava filtresinin temizlenmesinde kullanılır?

Ilık su
Soğuk su
Basınçlı hava
Sodalı su
8.

Motosiklette "rölanti ayarı" motor hangi durumda iken yapılmalıdır?

Ilık
Soğuk
Oda sıcaklığında
Çalışma sıcaklığında
9
Motor
9.

Sinyal anahtarının şekildeki konumda olması, motosiklette hangi yöndeki sinyallerin yandığını gösterir?

Sol
Sağ
Sadece ön
Sadece arka
10.

Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?

Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
Egzozdan siyah renkte duman çıkmasına
Motorun sarsıntılı çalışmasına
Motorun yağ yakmasına
10
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)