8 Şubat 2014 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

Yaralıları belirlemek
Yaralıları araçtan çıkarmak
Kazayı yetkililere haber vermek
Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
2.

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

Pazı kemiği
Kaval kemiği
Kaburga kemiği
Uyluk kemiği
3.

Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması
Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması
4.

Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Şoka karşı önlem alınması
Ağzından bol sıvı verilmesi
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
5.

Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

Diz ile kalça arası
Ayak bileğinin alt kısmı
Ayak bileğinin üst kısmı
Diz kapağının olduğu bölge
6.

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

Şok
Koma
Hâlsizlik
Zehirlenme
7.

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

Saç dökülmesi
Bedensel aktivitede artma
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
8.

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?

Bilincini kaybeden
Açık karın yarası olan
Solunum zorluğu olan
Ayak bileğinde çıkık olan
2
İlk Yardım
9.

Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?

Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak
Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
Yeni kırıkların oluşmasını engellemek
10.

Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

Tıbbi birimleri haberdar etmek
Kazazedenin bilincini açık tutmaya çalışmak
Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak
11.

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
12.

I- Yanıklar
II- Kas krampları ve kırıklar
III- Kalp ve solunum durması

Yukarıda verilenlerden hangileri elektrik çarpması sonucu oluşabilir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
13.

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
3
Trafik
1.

Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?

Sürücü
Şoför
İşleten
Araç sahibi
2.

Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?

Yolda bakım çalışması olduğunu
İleride hemzemin geçit bulunduğunu
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
3.

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Dur işareti
Geç işareti
Yavaşlatma işareti
Hızlandırma işareti
4.

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Banketten gitmeli
Takip mesafesini artırmalı
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli
5.

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Kavşağa
Tali yola
Köprüye
Demir yoluna
6.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Yaya yolunu
Yaya geçidini
Yola yayanın çıkabileceğini
Yola yayanın giremeyeceğini
7.

Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

8.

Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

2,5
3,5
4,5
5,5
4
Trafik
9.

Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

İki yönlü kara yolu olduğu
Öndeki aracın geçilebileceği
Diğer şeride geçilemeyeceği
Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı
10.

Kara yollarında araçların seyretmelerine izin verilen en üst hız sınırına ne denir?

Azami hız
Seyir hızı
Asgari hız
Uygun hız
11.

70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

25
35
45
55
12.

Kontrolsüz kavşakta sola dönmek isteyen sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Yolun sağına yanaşmalı
Arkadan gelen araçlara yol vermeli
Sağdan gelen araçlara yol vermeli
Karşıya geçecek yayaları uyararak geçmelerini engellemeli
13.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
14.

1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek
2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek
3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek
4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek

Araç geçme ile ilgili yukarıda verilen kurallar hangi sıra ile uygulanmalıdır?

1 - 2 - 3 - 4
2 - 1 - 3 - 4
2 - 3 - 1 - 4
3 - 4 - 1 - 2
15.

Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
5
Trafik
16.

Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

Sis ışıklarını
Acil uyarı ışıklarını
Uzağı gösteren ışıkları
Yakını gösteren ışıkları
17.

Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Korna çalıp yayayı uyarması
Geçiş hakkını yayaya vermesi
Geçiş hakkını kendisinin kullanması
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşması
18.

I- Trafik kurallarına uymaları
II- Aceleci ve dikkatsiz olmaları
III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri trafik kazalarının azalmasına katkı sağlar?

Yalnız I
I ve II
I ve III
I, II ve III
19.

B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor.

Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?

20.

I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
21.

Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
6
Motor
1.

Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

Hava yastığı
Alaşımlı jant
Açılabilir tavan
Elektrikli koltuk
2.

Aşağıdakilerden hangisi egzoz manifoldunun görevidir?

Egzozdan çıkan gaz miktarını azaltmak
Silindirdeki yanmış gazın egzoz borusu ve susturucu yolu ile dışarı atılmasını sağlamak
Su kanallarında paslanma ve kireçlenmeyi önlemek
Silindire alınan yakıt-hava karışımını ayarlamak
3.

Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?

Hidrolik yağı
Sadece hava
Yakıt-hava karışımı
Sadece yakıt
4.

Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Antifriz ilave edilir.
Plakaları temizlenir.
Suyu boşaltılıp yağlanır.
Kutup başlarının oksitleri temizlenir.
5.

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?

Yağ filtresi
Hava filtresi
Yakıt filtresi
Polen filtresi
6.

Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?

Isıtma bujisinin arızalı olması
Hararet müşirinin arızalı olması
Enjeksiyon basıncının yüksek olması
Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi
7.

Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?

Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
Motora ilk hareketi vermek
Araca ilk hareketi vermek
Aküyü şarj etmek
8.

Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

Motor devir göstergesi
Hararet göstergesi
Yakıt göstergesi
Yağ göstergesi
7
Motor
9.

Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

Şarj göstergesi
Yakıt göstergesi
Hararet göstergesi
Fren hidroliği göstergesi
10.

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

11.

Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

Sis lambaları
Park lambaları
İç aydınlatma lambaları
Fren lambaları
12.

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

13.

Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

Direksiyonun titremesi
Sürüş konforunun artması
Motor yakıtına yağ karışması
Fren disk yüzeyinin çabuk soğuması
14.

Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

Balataların ıslanması
Motor yağının kirlenmesi
Araç lastiklerinin yeni olması
Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması
15.

Aşağıdakilerden hangisinin aşınması direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?

Pistonların
Rot başlarının
Krank milinin
Vites kutusunun
16.

Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?

Şaft
Direksiyon
Helezon yaylar
Vites kutusu
8
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)