8 Şubat 2014 Yeni Müfredat Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Yeni Müfredat
1.

İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Hastaları tedavi etmek
Trafik kazalarını önlemek
Temel yaşam desteği sağlamak
Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak
2.

İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar.

Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?

Ağız içi
Bilinci
Göğüs hareketi
Solunumu
3.

Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

Yaralıları belirlemek
Yaralıları araçtan çıkarmak
Kazayı yetkililere haber vermek
Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
4.

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması
Kişinin aktif ve huzursuz olması
Göz bebeklerinin küçülmesi
5.

Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?

Kalbi düzensiz çalışanlara
Öksürük ve hıçkırığı olanlara
Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
6.

Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

Bacak bölgesinde olan kanamalarda
Karın bölgesinde olan kanamalarda
Yüz bölgesinde olan kanamalarda
Kol bölgesinde olan kanamalarda
7.

İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

Şok
Beyin kanaması
Ayakta olan kanamalar
Ayak bileğinin burkulması
8.

I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?

Yalnız I
Yalnız II
I ve III
II ve III
9.

Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Oturuş pozisyonu
Baş-çene pozisyonu
Sırtüstü yatış pozisyonu
Yüzüstü yatış pozisyonu
10.

Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
2
Yeni Müfredat
11.

Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?

Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak
Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
Batan cisim varsa çıkarmamak
Yarı oturur duruma getirmek
12.

I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
13.

Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
Baş-çene pozisyonu verilerek
Ayaklarından çekilerek
14.

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

Hırçın
Öfkeli
Stresli
Saygılı
15.

Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?

Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
Kaza yapma riskinin azalması
Sürüş yeteneğinin artması
16.

Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

Sağlık Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
17.

Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

3
Yeni Müfredat
18.

I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

I ve II
I ve III
II ve II
I, II ve III
19.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Sağa yanaş
Yavaşla
Hızlan
Dur
20.

Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
Kavşağa yaklaşırken hızın artırılması gerektiğini
Yaya geçidi işgal edilecek şekilde durulması gerektiğini
21.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Yolu kontrol etmesi
Aracının hızını azaltması
Yayaları ikaz ederek geçmesi
Geçiş hakkını yayalara vermesi
22.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
23.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Yol ver
İleri mecburi yön
Girişi olmayan yol
Taşıt trafiğine kapalı yol
24.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Sola dönülmez
Sağa dönülmez
Sola zorunlu yön
Sağa zorunlu yön
25.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Yaya geçidi
Sağa tehlikeli viraj
Taralı alana girilmez.
Taralı alan içine park edilebilir.
26.

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

6
7
8
9
27.

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
1 numaralı araca yol vermeli
U dönüşü yapmalı
Hızını artırmalı
4
Yeni Müfredat
28.

Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?

Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli
2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli
İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli
2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
29.

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
Görüş mesafesinin kötü olması
Öndeki aracın yavaşlaması
Öndeki aracın durması
30.

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

İstediği şeridi
1 numaralı şeridi
2 numaralı şeridi
3 numaralı şeridi
31.

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
32.

Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

1 numaralı araç
2 numaralı araç
Hızı az olan araç
Hızı fazla olan araç
33.

Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

Aracın kapılarının açık tutulması
Trafik görevlisine haber verilmesi
Motor çalışır halde farların yakılması
Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
34.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
Park veya sis ışıkları ile seyretmek
5
Yeni Müfredat
35.

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Yüklerin bağlanması
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
36.

Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.
37.

Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

Sürücü belgesi
Araç tescil belgesi
Araç imalat belgesi
Motorlu araç trafik belgesi
38.

Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

Sürücünün araç kullanma, dinlenme süreleri ile araç kullanırken yaptığı hızı tespit etmek
Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmek
Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmek
Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek
39.

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, kara yollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?

Yeni bir iş kurmak
Kasko sigortası yaptırmak
Motor tamirciliği eğitimi almak
Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak
40.

Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?

Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
Araçlarının bakımını zamanında yaptırmaları
Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
41.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Rot
Fren
Motor
Direransiyel
42.

Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?

Hava
Benzin
Motorin
Karışım
6
Yeni Müfredat
43.

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Araç hızını
Yakıt miktarını
Motor sıcaklığını
Motor devir sayısını
44.

Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?

Kornaya
Vites koluna
Fren pedalına
Debriyaj pedalına
45.

Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

Yağdanlık
Yağ filtresi
Yağ çubuğu
Yağ pompası
46.

Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Jantın eğilmesi
Akünün boşalması
Fren balatalarının aşınması
Lastik hava basıncının düşmesi
47.

Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

Motor yağı
Fren hidroliği
Akü elektroliti
Motor soğutma suyu
48.

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Motor devri düşürülür.
Motor devri yükseltilir.
Motor hemen durdurulur.
Motor rölantide çalıştırılır.
49.

Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt kokusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Açık camlar kapatılır.
Önemsenmez yola devam edilir.
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
50.

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

Aşırı hız yapılması
Frenlerin ayarsız olması
Rölanti ayarının bozuk olması
Lastiklerin havasının az olması
7
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)