8 Aralık 2013 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

İlaçla tedavi etmek
Tıbbi yardım için iletişim kurmak
Durumun kötüleşmesini engellemek
Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlamak
2.

Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

Sinir sisteminde
Dolaşım sisteminde
Sindirim sisteminde
Solunum sisteminde
3.

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Kollarının baş hizasında durmasına
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
4.

Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
5.

Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?

Yüzünün sararmasından
Nabız sayısının azalmasından
Vücut sıcaklığının azalmasından
Göğüs kafesinin yükselmesinden
6.

Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?

Burun kanamaları
Atardamar kanamaları
Kılcal damar kanamaları
Toplardamar kanamaları
2
İlk Yardım
7.

Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

1-2 dakika
5-10 dakika
15-20 dakika
30-40 dakika
8.

Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
9.

Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkıca sarılır.
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
10.

Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Kan dolaşımını yavaşlatmak
Solunum sıkıntısını azaltmak
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
11.

Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?

Topuktan dize kadar
Dizden kalçaya kadar
Topuktan kalçaya kadar
Topuktan koltuk altına kadar
12.

Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

Hareketsiz eklem bölgelerinde
Hareketli eklem bölgelerinde
Sadece bacak eklemlerinde
Sadece kol eklemlerinde
3
İlk Yardım
13.

Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

Omurgasında kırık olan
Kaburgasında kırık olan
Birinci derece yanığı olan
Kolunda yara ve kırık olan
14.

Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

Bilinci yerinde olmayan hastanın kusturulmaması
Zehirlenmenin neden kaynaklandığının belirlenmesi
Besin zehirlenmesi 2 saati geçmiş ise hastanın hemen kusturulması
Çamaşır suyu zehirlenmelerinde hastanın kesinlikle kusturulmaması ve bol su içirilmesi
15.

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
4
Trafik
1.

Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?

2.

Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Yavaş ve dikkatli geçmeli
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli
3.

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Hızlandırma işareti
Yavaşlatma işareti
Geç işareti
Dur işareti
4.

Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

1 - 2
1 - 3
2 - 4
3 - 4
5
Trafik
5.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Hızını artırması
Sert fren yapması
Vitesi boşa alması
Uygun vitesle inmesi
6.

Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

7.

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Azami hız sınırını
Geçme yasağı sonunu
Taşıtın giremeyeceğini
Hız sınırlaması sonunu
8.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Duraklama ve park etme yasağını
Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
9.

Taşıt yolu üzerine çizilen "devamlı yol çizgisi" sürücüye neyi bildirir?

Öndeki araçların geçilemeyeceğini
Hiçbir sebeple durulamayacağını
Sağ bankette durulamayacağını
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
10.

Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

1
2
3
4
6
Trafik
11.

I- Aracın yük ve teknik özelliğine
II- Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
III- Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

Sürücüler, hızlarını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
12.

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

Geçiş mesafesi
Takip mesafesi
Görüş mesafesi
İntikal mesafesi
13.

Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

Sağ şeride geçmek
Sığınma cebine girmek
Önündeki aracı geçmek
Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak
14.

Kavşaklara yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları doğrudur?

Park etmeleri
Şerit değiştirmeleri
Hızlarını azaltmaları
Yolcu indirip bindirmeleri
15.

Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Şerit değiştirilmesi
Öndeki aracın geçilmesi
Aracın hızının artırılması
Geçiş hakkı kuralına uyulması
16.

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
Çevreyi rahatsız etmemeye
Trafik yasaklarına
Hız sınırlamasına
17.

Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hâllerden hangisi durmaya örnektir?

Park etmek için manevra yapılması
Aracın arızalanması nedeniyle durulması
10 dakika süre ile beklenmesi
Yolcu indirilip bindirilmesi
7
Trafik
18.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Sis ışıklarının
Park ışıklarının
Uzağı gösteren ışıkların
Acil uyarı ışıklarının
19.

Şekildeki banketli yoldan geceleyin faydalanmak isteyen yayanın, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Açık renkte elbise giymesi
Kendi gidiş yönüne göre sağ bankette yürümesi
Kendi gidiş yönüne göre sol bankette yürümesi
El fenerini sürücülerin dikkatini dağıtmadan kullanması
20.

Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işaretinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?

Aracını durdurmalı
Diğer sürücüleri uyarmalı
Dikkatli ve yavaş geçmeli
Hızını artırarak uzaklaşmalı
21.

Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri (%) verilmiştir.

Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
Trafikteki araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
22.

B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

Kamyon
Minibüs
Otomobil
Kamyonet
8
Trafik
23.

Trafik kazalarında olay yerine ışıklı işaret veya yansıtıcı koymanın amacı nedir?

Yardım istemek
Çok sayıda yaralının olduğunu bildirmek
Diğer sürücülerin dikkatini çekerek uyarmak
Kazanın sadece maddi hasarlı olduğunu bildirmek
24.

I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri

Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

I ve II
I, II ve III
II, III ve IV
I, II, III ve IV
25.

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?

Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
9
Motor
1.

Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Fren
Motor
Egzoz
Diferansiyel
2.

Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?

Marş dişlisinin
Volan dişlisinin
Triger kayışının
Endüksiyon bobininin
3.

Aşağıdakilerden hangisi, silindirdeki yanmış gazın egzoz borusu ve susturucu yoluyla dışarı atılmasını sağlar?

Hava filtresi
Emme supabı
Emme manifoldu
Egzoz manifoldu
4.

Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?

Buji
Flaşör
Distribütör
Kontak anahtarı
5.

Akü sülfürik asit içerdiğinden, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir.
Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

Tiner ile yıkamak
Bol su ile yıkamak
Antifriz ile yıkamak
Fren hidroliği ile yıkamak
6.

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

Far ayarı
Buji ayarı
Avans ayarı
Rölanti ayarı
7.

Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?

Diferansiyel
Alaşımlı jant
Fren hidroliği
Isıtma bujisi
8.

Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?

Konjektör
Alternatör
Marş motoru
Şarj dinamosu
10
Motor
9.

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
10.

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?

Radyatör
Vantilatör
Termostat
Hararet göstergesi
11.

I- Motor soğutma suyunun eksilmesi
II- Devridaim pompası kayışının
III- Radyatör üzerinde bulunan fan motorunun arızalanması
Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
12.

Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.
Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Akü şarj ikaz ışığının ampülünde
Motor devir göstergesinde
Soğutma fanında
Marş motorunda
13.

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?

Flaşör
Sigorta
Far anahtarı
Sinyal ampulü
14.

Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

Sis lambaları
Plaka lambaları
İç aydınlatma lambaları
Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları
11
Motor
15.

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar?

Arka sis lambası
Kısa hüzmeli farlar
Uzun hüzmeli farlar
Sol sinyal lambaları
16.

Kavrama (debriyaj) sistemi, motorun hareketinin aşağıdakilerden hangisine iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar?

Vites kutusuna
Alternatöre
Marş motoruna
Fren balatalarına
17.

Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

El freninin arızalanmasına
Yakıt tüketiminin artmasına
Şarj lambasının yanmasına
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
18.

Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?

Debriyajın kaçırması
Fren balatalarının yeni olması
Fren lambalarının yanmaması
Fren hidrolik sisteminde sızıntı olması
19.

Aşağıdakilerden hangisinin bozulması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?

Buji ayarının
Rot ayarının
Avans ayarının
Rölanti ayarının
20.

Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Uzun yolda aynı hızla gidilmeli
Sürekli sert ve ani fren yapılmalı
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılmalı
Motor soğukken çok çabuk hızlanılmalı
12
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)