8 Aralık 2013 Yeni Müfredat Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Yeni Müfredat
1.

I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli
II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli
III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
2.

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

Akciğer
Mide
Karaciğer
Beyin
3.

Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

10 - 20
40 - 50
60 - 100
100 - 120
4.

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?

Burun kanaması olan
Bulantı ve kusması olan
Solunum yolu tıkalı olan
Boyun omurunda zedelenme olan
5.

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?

Sırtüstü, sert bir zemine
Yüzüstü, sert bir zemine
Sırtüstü, yumuşak bir zemine
Yüzüstü, yumuşak bir zemine
6.

Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?

Burun
Atardamar
Kılcal damar
Toplardamar
7.

Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

Toplardamar kanamaları
Bacak bölgesi kanamaları
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
8.

Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Şok
Tıkanma
Kalp durması
Soluk durması
2
Yeni Müfredat
9.

Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması
Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi
10.

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

Saç dökülmesi
Bedensel aktivitede artma
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
11.

Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?

Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak
Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
Yeni kırıkların oluşmasını engellemek
12.

Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?

13.

Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

Kafatası eklemlerinde
Hareketli eklem yerlerinde
Diz ile kalça arasındaki kemikte
Dirsek ile omuz arasındaki kemikte
14.

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
3
Yeni Müfredat
15.

Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Solunum ve nabız kontrolü
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
16.

Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

Bulantı ve kusması olan
Kalça kemiğinde kırık olan
Omurilik zedelenmesi olan
Göğüs kemiğinde kırık olan
17.

İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?

Adli tıp
Kazazede
İlk yardımcı
Trafik psikolojisi
18.

Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
19.

Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?

Emniyet Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Trafik Kazalarını Önleme Derneği
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
20.

Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?

Erişme
Ulaşım
Trafik
Taşıma
21.

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Dur işareti
Dönüş işareti
Yavaşlatma işareti
Hızlandırma işareti
4
Yeni Müfredat
22.

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.

Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Düz gidilebileceğini
Sadece sağa dönülebileceğini
Sadece sola dönülebileceğini
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
23.

Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Yol yüzeyi arızalıdır.
Yolda tümsek vardır.
Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.
Yolda yapım çalışması vardır.
24.

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

25.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Kaygan yola yaklaşıldığını
Sağa dönmenin yasaklandığını
Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını
Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini
26.

Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

27.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

5
Yeni Müfredat
28.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
29.

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?

20
25
35
45
30.

Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?

Viraja sert girmesi
Takip mesafesini artırması
Takip mesafesini azaltması
Ani fren yaparak durmaya çalışması
31.

Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

90
100
110
120
32.

Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.
Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.
Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.
Hız arttıkça takip mesafesi azalır.
6
Yeni Müfredat
33.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği
34.

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
35.

Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

Traktör
Yaya
Otomobil
Motosiklet
36.

Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

Ambulans
Polis aracı
İş makinesi
İtfaiye aracı
7
Yeni Müfredat
37.

Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
38.

Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

Önünde
Arkasında
Yol tarafındaki yanında
Ön ve arkasına 50 metre mesafede
39.

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Park ışıklarının
Acil uyarı ışıklarının
Uzağı gösteren ışıkların
Yakını gösteren ışıkların
40.

Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

Trafikteki görevli sayısı
Şehir içindeki trafik kazaları
Trafik kazalarındaki ölüm oranı
Şehirler arasındaki trafik kazaları
41.

- Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
- Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Mola verilmeli
Yola devam edilmeli
Gözler ovuşturulmalı
Baş dik tutmaya çalışılmalı
42.

Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?

Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.
8
Yeni Müfredat
43.

Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

İdari para cezası
Ağır hapis cezası
Aracı en sağ şeritten sürme cezası
Sürücü belgesi almaktan men cezası
44.

Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

1
2
3
4
45.

Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

Arka bagajda
Torpido gözünde
Arka camın önünde
Sürücünün hemen yanında
46.

B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A2
E
F
G
47.

Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

Trafik yoğunluğunun azalması
Trafik yoğunluğunun artması
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
Yakıt tüketiminin azalması
48.

Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?

Uşak
Sivas
Konya
Trabzon
49.

Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?

Kavrama
Karoseri
Manifold
Süspansiyon
9
Yeni Müfredat
50.

Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?

Marş motoru
Elektrik motoru
İçten yanmalı motor
Dıştan yanmalı motor
51.

Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

Radyonun açılması
Koltuğun ayarlanması
Aynaların ayarlanması
Emniyet kemerinin takılması
52.

Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

53.

Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

Rölantide
Yüksek devirde
Zengin karışımla
Düzensiz, tekleyerek
54.

Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

Motor yağı
Antifriz
Fren hidroliği
Akü elektroliti
55.

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

Günde bir
Haftada bir
Altı ayda bir
Araca binileceği zaman
56.

Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

Sis lambaları
Park lambaları
Fren lambaları
İç aydınlatma lambaları
57.

Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

Asit
Alkol
Antifriz
Saf su
10
Yeni Müfredat
58.

Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

Her türlü iklim şartlarında
Sadece sıcak yaz aylarında
Sadece zorlu kış koşullarında
Donma gerçekleştikten sonra
59.

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

60.

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?

Yağ filtresi
Hava filtresi
Yakıt filtresi
Polen filtresi
11
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)