8 Ekim 2016 Birinci Grup Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Birinci Grup
1.

Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Kimin, hangi numaradan aradığının bildirilmesi
Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması
112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi
2.

Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

Sinir sistemi
Hareket sistemi
Boşaltım sistemi
Dolaşım sistemi
3.

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

Yaşı
Boyu
Cinsiyeti
Vücut ısısı
4.

Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

Koruma
Bildirme
Kurtarma
Tedavi etme
5.

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

Zihinsel aktivitenin artması
Cildin soğuk ve nemli olması
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
6.

Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Öksürmesinin engellenmesi
Gevşemiş takma dişlerinin varsa çıkarılması
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulması
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanması
7.

Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır.

Buna göre,

I. Boyun
II. Koltuk altı
III. Köprücük kemiği üzeri

verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?

Yalnız I
I ve II
I ve III
I, II ve III
8.

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
9.

• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

Baş
Karın
Göğüs
Omurga
2
Birinci Grup
10.

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

Kalp durması
Bacak kemiği kırılması
Delici göğüs yaralanması
Solunum yolu tıkanması
11.

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

Kazazedenin hareket ettirilmesi
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
12.

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

Şok
Koma
Üşüme
Bayılma
13.

Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?

İtfaiyeci yöntemi
Rentek manevrası
Sürükleme yöntemi
Heimlich manevrası
14.

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

Aşırı hız yapmak
Alkollü olarak araç kullanmak
Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
Elinde cep telefonu varken araç kullanmak
15.

Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?

Sürücülerin belgelerini vermek
Araçların muayenelerini yapmak
Muayene istasyonlarını denetlemek
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
16.

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

Trafik suçu
Trafik terörü
Trafik kusuru
Trafikten men
17.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Dur
Hızlan
Yavaşla
Sağa yanaş
18.

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.

Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Düz gidilebileceğini
Sadece sola dönülebileceğini
Sadece sağa dönülebileceğini
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
19.

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

İki şeridi birden kullanması
Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
3
Birinci Grup
20.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

21.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

70 metreden sonra yolun daralacağını
70 metreden sonra park alanı olduğunu
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
22.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
23.

Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

Özürlü sürücü yolu
Özürlü taşıtı giremez
Özürlü sürücüler çıkabilir
Özürlü sürücüler için park yeri
24.

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

Sadece para cezası verilir.
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin verilir.
25.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Okul geçidine
Yürüyüş yoluna
Gençlik kampına
Alt veya üst geçitlere
26.

Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

20
30
40
45
27.

Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

10
20
30
40
4
Birinci Grup
28.

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
29.

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

1 numaralı araca yol vermeli
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
30.

I. Şerit değiştirmelerde
II. Sağa ve sola dönüşlerde
III. Bir aracın geçilmesi esnasında

Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
31.

Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

Ambulans
Polis aracı
İş makinesi
İtfaiye aracı
32.

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

Park etmek
Kırmızı ışıkta beklemek
Yolcu indirmek ve bindirmek
Yük boşaltmak için beklemek
33.

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Park ışıklarının
Acil uyarı ışıklarının
Yakını gösteren ışıkların
Uzağı gösteren ışıkların
5
Birinci Grup
34.

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Gabarinin aşılması
Araç dengesinin korunması
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
35.

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Geçme yaparken sinyal verilmesi
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
36.

• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

Araç kusurları
Yaya kusurları
Yolcu kusurları
Sürücü kusurları
37.

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

Sahibi değiştiğinde
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
38.

Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
39.

Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

Atık
Kireç
Yanıcı madde
Yakıcı madde
40.

Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

Stepne
Havalı korna
Güneş gözlüğü
Emniyet kemeri
41.

Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Rotil
Aks
Amortisör
Şaft
42.

ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Kalkışta patinajı önler.
Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.
Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler.
Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır.
43.

İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

Isı enerjisini
Hidrolik enerjiyi
Nükleer enerjiyi
Elektrik enerjisini
44.

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

Motor yağ basıncını
Depodaki yakıt miktarını
Fren hidrolik seviyesini
Motor soğutma suyu sıcaklığını
6
Birinci Grup
45.

Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?

Şarj sistemi
Marş sistemi
Yağlama sistemi
Ateşleme sistemi
46.

Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?

Altında
Üzerinde
Ortasında
Hizasında
47.

Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

Farların
Jantların
Aynaların
Araç lastiklerinin
48.

Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

Bujilerdeki
Distribütördeki
Far anahtarındaki
Endüksiyon bobinindeki
49.

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

50.

Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

Fakir
Zengin
Normal
Az yakıtlı
7
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)