8 Mart 2014 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.
Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır.
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarlardakinden fazladır.
2.

Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Araç donanımını tamamlamak
Araç muayenelerinde göstermek
Trafik denetimlerinde göstermek
Kazalarda ilk yardım için kullanmak
3.

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?

Çenenin kasılması
Vücudun kasılması
Dilin geriye kaçması
Baş-çene pozisyonu verilmesi
4.

"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
5.

Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?

Mide
Dalak
Akciğer
Karaciğer
6.

İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar.

Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?

Bilinci
Ağız içi
Solunumu
Göğüs hareketi
7.

1- Suni solunum uygulanması
2- Dolaşımın değerlendirilmesi
3- Kalp masajı uygulanması
4- Hava yolu açıklığının sağlanması

Yukarıda karışık olarak verilen yeniden canlandırma basamaklarının doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

1 - 2 - 3 - 4
2 - 3 - 1 - 4
3 - 2 - 1 - 4
4 - 1 - 2 - 3
8.

• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

Baş
Karın
Göğüs
Omurga
9.

Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Bilinci yerinde ise bol su verilmesi
Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması
Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması
Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi
2
İlk Yardım
10.

Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Şişliği azaltmak için buz tatbik edilmesi
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
11.

Üzerinde yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

Yaralının isteğine göre değişir.
Yaralının yarasına göre değişir.
Yaralının başı gidiş yönünde olacak şekilde
Yaralının ayakları gidiş yönünde olacak şekilde
12.

Egzoz gazına maruz kalmanın sonucu olarak yetersiz soluyan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Kusturmak
Tuzlu su içirmek
Yoğurt yedirmek
Açık havaya çıkarmak
13.

Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

Dinç ve zinde olma
Reflekslerinde zayıflama
Manevra kabiliyetinde artma
Aşırı hareketli ve uyumlu olma
3
Trafik
1.

Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

Şerit
Banket
Bölünmüş yol
İki yönlü yol
2.

Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

Sarı ışıkta
Kırmızı ışıkta
Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
3.

Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

Yalnız 1
Yalnız 2
1 ve 3
2 ve 4
4.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

Hızını artırmalı
Geriye dönmeli
Hızını azaltmalı
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
5.

Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?

6.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Yolun tek yönlü olduğunu
Yolun iki taraftan daraldığını
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
7.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

4
Trafik
8.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
9.

I- İdari para cezası verilir.
II- Sürücü belgesi 6 ay süre ile geri alınır.
III- Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.

Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye yukarıdaki işlemlerden hangileri uygulanır?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
10.

Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?

80
90
110
120
11.

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Çok dikkatli olduğu
Çok tecrübeli olduğu
Trafik kuralına uymadığı
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
12.

Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
13.

Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi
Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
Dar kavisle dönülmesi
Geniş kavisle dönülmesi
14.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Motosiklet
Kamyonet
Otomobil
At arabası
5
Trafik
15.

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

Eskort eşliğinde
Sesli ve ışıklı işaretler vererek
Seyyar tepe lambası taktırarak
Araçlarında bir gözcü bulundurarak
16.

Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Duraklamak
Araç içi ışıkları yakmak
Uzağı gösteren ışıkları yakmak
Sadece park veya sis ışıklarını yakmak
17.

Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerdendir?

Vitesin boşa alınması
Aracın kapılarının açık tutulması
Uzağı gösteren ışıkların açık tutulması
Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması
18.

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Gabarinin aşılması
Araç dengesinin korunması
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
19.

Ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?

Yolu trafiğe açmaları
İlk yardım önlemlerini almaları
Araçların yerlerini değiştirmeleri
Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri
20.

"Taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

asli kusur
tali kusur
şeride tecavüz
kusuru paylaştırma
21.

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?

Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
6
Motor
1.

Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne ad verilir?

Marş sistemi
Yağlama sistemi
Soğutma sistemi
Aktarma organları
2.

Aşağıdakilerden hangisi kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?

Emniyet kemeri
Polen filtresi
Açılabilir tavan
Park sensörü
3.

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?

Rot
Şaft
Silindir bloğu
Direksiyon mili
4.

Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır.

Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisi olur?

Direksiyon daha rahat döner.
Direksiyon kilitlenir.
Akü tam şarj olur.
Sürüş kolaylaşır.
5.

Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır?

Akü kutup başının
Marş motorunun
Distribütörün
Alternatörün
6.

Aracın aşırı nemli ve tozlu ortamlarda kullanılması durumunda aşağıdaki parçalardan hangisinin bakımı daha sık yapılmalıdır?

Soğutma suyu antifrizi
Araç içi dikiz aynası
Hız göstergesi
Hava filtresi
7.

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?

Yağ filtresi
Hava filtresi
Yakıt filtresi
Polen filtresi
8.

Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Akünün boşalması
Far ampullerinin patlaması
Endüksiyon bobininin arızalanması
Motor devir göstergesinin arızalanması
9.

Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Yakıt tüketimini artırmak
Motorun erken ısınmasını sağlamak
Debriyaj balatasının aşınmasını önlemek
Sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak
10.

Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

Her türlü iklim şartlarında
Sadece sıcak yaz aylarında
Sadece zorlu kış koşullarında
Donma gerçekleştikten sonra
7
Motor
11.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

Kompresör
Radyatör
Vantilatör
Hararet müşiri
12.

Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?

Distribütör
Kondansatör
Alternatör
Marş motoru
13.

Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

14.

Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

Motorun hararet yapması
Motor yağına su karışması
Manifoldlarda kaçakların oluşması
Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması
15.

Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

El freni
Motor freni
Egzoz freni
Kompresyon freni
16.

Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

Şarj sistemi
Süspansiyon sistemi
Direksiyon sistemi
Soğutma sistemi
8
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)