8 Mart 2014 Yeni Müfredat Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Yeni Müfredat
1.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

Şokun önlenmesi
Kazaların önlenmesi
Acil yardım istenmesi
Kanamanın durdurulması
2.

Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

Sistem - Doku - Organ - Hücre
Organ - Hücre - Doku - Sistem
Hücre - Doku - Organ - Sistem
Hücre - Organ - Doku - Sistem
3.

Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?

Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
Kaç yaralı olduğuna bakılması
4.

Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
5.

Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

10 dakika
15 dakika
Kalbi daha hızlı çalışana kadar
Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
6.

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?

Açık kırmızı renkte olması ve fışkırarak akması
Çok hafif olup sızarak akması
Kısa sürede pıhtılaşması
Yavaş akması
7.

Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

Kasık bölgesine
Şakak bölgesine
Çene altı bölgesine
Köprücük kemiğinin iç kısmına
8.

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

Nabız atışının güçlü olması
Cildin kuru ve sıcak olması
Kan basıncının düşmesi
Zihinsel aktivitenin artması
9.

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
2
Yeni Müfredat
10.

Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
11.

Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

El
Omuz
Kalça
Göğüs
12.

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
13.

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

Kendi sağlığını riske atması
Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi
Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
14.

Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?

Adli tıp
Kazazede
Trafik psikolojisi
İlk yardımcı
15.

I- Araçların tescil edilmesi
II- Sürücü belgelerinin verilmesi
III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
16.

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

Bağlantı yolu
İki yönlü kara yolu
Tek yönlü kara yolu
Bölünmüş kara yolu
17.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Dur
Hızlan
Yavaşla
Sağa yanaş
18.

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

Aracını durdurmalı
Durmadan geçmeli
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
3
Yeni Müfredat
19.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Ehlî hayvanların giremeyeceğini
Ehlî hayvanların yola çıkabileceğini
Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini
Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini
20.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

21.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Geçme yasağının sona erdiğini
Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
22.

Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

23.

Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.
II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.
III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
24.

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

Taşıma sınırının üstünde yolcu alınmışsa
Taşıma sınırının üstünde yük yüklenmişse
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa
25.

Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?

I- Sağa dönüş
II- Sola dönüş
III- Aynı yönde ilerleme

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
4
Yeni Müfredat
26.

Zorunlu hâller dışında şehirler arası kara yolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?

5
10
15
20
27.

Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

Takip mesafesi kadar
Araç uzunluğunun üç katı kadar
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
28.

Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.

Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

Devamlı yol çizgisi
Diğer aracın sürücüsü
Yol kenarındaki banketler
Hız kontrolü yapan uyarı cihazları
29.

Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

Lastik tekerlekli traktöre
İş makinesine
Kamyonete
Kamyona
30.

Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

1 numaralı aracın sola dönüş yapması
3 numaralı aracın sola dönüş yapması
2 numaralı aracın sağa dönüş yapması
1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi
31.

Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Hızlarını azaltmaları
Dar bir kavisle dönmeleri
Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
32.

• Kırmızı ışık yanması
• Yolun trafiğe kapanması
• Yetkililerin dur işareti vermesi

Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?

Durma
Park etme
Duraklama
Trafikten men
5
Yeni Müfredat
33.

Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

1 - 3 - 4 - 2
3 - 1 - 4 - 2
3 - 4 - 1 - 2
4 - 1 - 3 - 2
34.

Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

Sis ışıkları
Park ışıkları
Acil uyarı ışıkları
Yakını gösteren ışıklar
35.

Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

Kriko
Reflektör
Emniyet kemeri
Çekme halatı
36.

Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.

Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?

Elde cep telefonu ile konuşulması
Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
Trafik yoğunluğu düşük olan alternatif güzergâhların seçilmesi
37.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
Periyodik bakım kartının doldurulması
Muayenesinin yaptırılmamış olması
Kayıt ve tescilinin onaylanması
38.

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
Sadece aracı kullananın bildiği bir yerde
Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde
Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
39.

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

2
3
4
5
40.

Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar.

Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Radyasyon
Hava kirliliği
Su kirliliği
Toprak kirliliği
6
Yeni Müfredat
41.

Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Hava yastığı
Hidrolik fren
Hidrolik direksiyon
Otomatik hız kontrol
42.

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası şekildeki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?

Emme zamanı
Sıkıştırma zamanı
Ateşleme zamanı
Egzoz zamanı
43.

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

44.

Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

Alaşımlı jant
Motor yağı kalitesi
Doğru yapılmış far ayarı
Delinmiş egzoz susturucusu
45.

Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar?

Geri vites lambaları
Sinyal lambaları
Park lambaları
Sis lambaları
46.

I- Basıncı
II- Diş derinliği
III- Hasarlı olup olmadığı

Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
47.

Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir.

Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

Tiner ile yıkamak
Bol su ile yıkamak
Antifriz ile yıkamak
Fren hidroliği ile yıkamak
48.

Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?

Antifriz kontrolü
Yağ seviyesi kontrolü
Elektrolit seviyesi kontrolü
Hidrolik yağ seviyesi kontrolü
49.

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Fan motorunda
Marş motorunda
Alternatörde
Far ampüllerinde
50.

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

Far ayarı
Rot ayarı
Fren ayarı
Rölanti ayarı
7
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)