20 Kasım 2016 İkinci Grup Sınıfı Ehliyet Test Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İkinci Grup
1.

I. Şerit değiştirmelerde
II. Sağa ve sola dönüşlerde
III. Bir aracın geçilmesi esnasında

Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
2.

Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?

İtfaiyeci yöntemi
Rentek manevrası
Sürükleme yöntemi
Heimlich manevrası
3.

Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Rotil
Aks
Amortisör
Şaft
4.

Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

5.

I. Spor ve iş kazaları
II. Yüksek bir yerden düşme
III. Otomobil ya da motosiklet kazaları

Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
6.

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

Trafik işaretlerinin hasar görmesi
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
2
İkinci Grup
7.

Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi
8.

Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine, sırt üstü yatırılması
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 1 dakika süre ile kontrol edilmesi
Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi
9.

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır

Kazazedenin hareket ettirilmesi
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
10.

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Şok
Havale
Epilepsi
Bayılma
11.

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

12.

"Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır."

Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?

İtfaiyeci yöntemi
Rentek manevrası
Heimlich manevrası
Sürükleme yöntemi
3
İkinci Grup
13.

Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
14.

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?

Adı ve soyadının öğrenilmesi
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
Solunum sayısının değerlendirilmesi
15.

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
16.

Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

Öfke
Bencillik
Diğergamlık
Sabırsızlık
17.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Otomobil
Kamyonet
Motosiklet
At arabası
18.

I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.
II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.

Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
4
İkinci Grup
19.

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

Öfke
Sabır
İnatlaşma
Aşırı tepki
20.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Okul geçidine
Yürüyüş yoluna
Gençlik kampına
Alt veya üst geçitlere
21.

Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

Emme susturucusu
Egzoz susturucusu
Emme manifoldu
Egzoz supabı
22.

Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

Özürlü sürücüler için park yeri
Özürlü sürücüler çıkabilir
Özürlü taşıtı giremez
Özürlü sürücü yolu
23.

Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

Hızını artırması
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
24.

“Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.”

Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

Hareket sistemi
Sindirim sistemi
Dolaşım sistemi
Boşaltım sistemi
5
İkinci Grup
25.

Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

El freninin arızalanmasına
Sürüş güvenliğinin artmasına
Bijon somunlarının gevşemesine
Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına
26.

Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

Periyodik bakım kartı
Araç tescil belgesi
Yağ değişim kartı
Kasko poliçesi
27.

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Sahibi değiştiğinde
28.

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

Yaşı
Boyu
Cinsiyeti
Vücut ısısı
29.

Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

Şerit
Banket
Geçiş yolu
Bağlantı yolu
30.

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

Motor yağ basıncı ikaz ışığı
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
6
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)