27 Mayıs 2014 Yeni Müfredat Sınıfı Ehliyet Test Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Yeni Müfredat
1.

Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.

Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?

Antifriz
Motor yağı
Fren hidroliği
Akü elektroliti
2.

Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?

Viraja sert girmesi
Takip mesafesini artırması
Takip mesafesini azaltması
Ani fren yaparak durmaya çalışması
3.

Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?

Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
Kaza yapma riskinin azalması
Sürüş yeteneğinin artması
4.

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

U dönüşü yapmalı
2 numaralı araca yol vermeli
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
2 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
5.

Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

Sağlık Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
6.

Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir.

Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

Tiner ile yıkamak
Bol su ile yıkamak
Antifriz ile yıkamak
Fren hidroliği ile yıkamak
2
Yeni Müfredat
7.

Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
8.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
9.

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası şekildeki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?

Emme zamanı
Sıkıştırma zamanı
Ateşleme zamanı
Egzoz zamanı
10.

Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi
Geçmek için en sol şeridi kullanması
En sağ şeride geçerek seyretmesi
11.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Geç
Hızlan
Yavaşla
Sağa yanaş ve dur
12.

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
3
Yeni Müfredat
13.

Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

Trafikten süresiz men
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
14.

Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
Kavşağa yaklaşırken hızın artırılması gerektiğini
Yaya geçidi işgal edilecek şekilde durulması gerektiğini
15.

Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

Işıklara 50 m kaldığını
Asgari (en az) hız sınırını
Azami (en yüksek) hız sınırını
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
16.

Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?

Emniyet Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Trafik Kazalarını Önleme Derneği
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
17.

I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
18.

Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
Yarayı temiz pamukla kapatmak
4
Yeni Müfredat
19.

Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?

Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak
Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
Yeni kırıkların oluşmasını engellemek
20.

Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

Toplardamar kanamaları
Bacak bölgesi kanamaları
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
21.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
Periyodik bakım kartının doldurulması
Muayenesinin yaptırılmamış olması
Kayıt ve tescilinin onaylanması
22.

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
23.

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Yüklerin bağlanması
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
24.

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

Pazı kemiği
Kaval kemiği
Kaburga kemiği
Uyluk kemiği
5
Yeni Müfredat
25.

Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Damarı genişletip kan basıncının artmasını sağlamak
Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak
Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
26.

Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

Sürücünün araç kullanma, dinlenme süreleri ile araç kullanırken yaptığı hızı tespit etmek
Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmek
Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmek
Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek
27.

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

Far ayarı
Rot ayarı
Fren ayarı
Rölanti ayarı
28.

I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

I ve II
I ve III
II ve II
I, II ve III
29.

• Bulantı ve kusma olması
• Burun ve kulaktan kan gelmesi
• Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?

Kalp spazmı
Dalak yırtılması
Baş yaralanması
Akciğer delinmesi
30.

Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

6
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)