29 Ağustos 2013 B Sınıfı Ehliyet Test Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

Hastanede
Olay yerinde
Ambulans içinde
Sağlık merkezinde
2.

Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de- ğerlendirmelerden biri değildir?

Deri renginin gözlenmesi
Soluk verişinin hissedilmesi
Solunum sesinin dinlenmesi
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
3.

Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?

Kalbi duran
Bilinç kaybı olan
Solunum güçlüğü olan
Nabız sayısı düşük olan
4.

Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtma- dan ve hareket ettirmeden sağlık kurulu- şuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir

Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
Solunum sıkıntısını azaltmak
Kan dolaşımını yavaşlatmak
5.

I- Koruma
II- Bildirme
III- Kurtarma

Verilenlerden hangileri "kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi" işlemini kapsar

Yalnız I
Yalnız II
II ve III
I, II ve III
6.

Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışmas
Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışmas
2
İlk Yardım
7.

Kanama olan bölgeye turnike uygulaken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Eklem bölgesi olmasına
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
8.

Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

Tıbbi birimleri haberdar etmek
Kazazedenin bilincini açık tutmaya çalışmak
Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak
9.

Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

Yaralıları belirlemek
Yaralıları araçtan çıkarmak
Kazayı yetkililere haber vermek
Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
10.

Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?

Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
Kaç yaralı olduğuna bakılması
3
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)