30 Haziran 2014 Yeni Müfredat Sınıfı Ehliyet Test Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Yeni Müfredat
1.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Yolun tek yönlü olduğunu
Yolun iki taraftan daraldığını
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
2.

Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

Hava filtresinin kirlenmesi
Yakıt deposunun delinmesi
Yakıt sisteminin hava yapması
Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi
3.

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

U dönüşü yapmalı
2 numaralı araca yol vermeli
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
2 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
4.

Yanda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Kırık kontrolünün yapılması
Kanamanın kontrol edilmesi
Şok pozisyonunun verilmesi
Hava yolu açıklığının sağlanması
5.

Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Sadece para cezası verilir.
Araçları trafikten men edilir.
Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir.
3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
6.

I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
2
Yeni Müfredat
7.

Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?

Akü
Marş motoru
Silecek motoru
Otomatik klima
8.

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

Saç dökülmesi
Bedensel aktivitede artma
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
9.

Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

Sinyal ampulü
Hava filtresi
Hız göstergesi
Yakıt göstergesi
10.

I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
11.

Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

Yaraya merhem sürmek
Yaraya pamuk koyarak sarmak
Kanama varsa şoka karşı önlem almak
Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
12.

Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?

Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak
Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
Batan cisim varsa çıkarmamak
Yarı oturur duruma getirmek
3
Yeni Müfredat
13.

Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?

Antifriz kontrolü
Yağ seviyesi kontrolü
Elektrolit seviyesi kontrolü
Hidrolik yağ seviyesi kontrolü
14.

Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?

Erişme
Ulaşım
Trafik
Taşıma
15.

Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.
Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.
Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.
Hız arttıkça takip mesafesi azalır.
16.

Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

Yağdanlık
Yağ filtresi
Yağ çubuğu
Yağ pompası
17.

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

2
3
4
5
18.

Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Trafikten men
Hurdaya ayırma
Sürücüsüne ağır hapis
Başkasına devir etme şartı
4
Yeni Müfredat
19.

Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.

Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?

Elde cep telefonu ile konuşulması
Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
Trafik yoğunluğu düşük olan alternatif güzergâhların seçilmesi
20.

Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

Ani olarak gaz verilmesi
Yan aynaların kontrol edilmesi
Sol sinyal lambalarının yakılması
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
21.

I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
22.

Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

Batı-Doğu
Kuzey-Güney
Kuzeydoğu-Kuzeybatı
Kuzeybatı-Güneydoğu
23.

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Dik oturuş
Yarı oturuş
Yarı yüzüstü yan yatış
Sırtüstü yatış
24.

Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması
5
Yeni Müfredat
25.

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

30 gün
3 ay
6 ay
2 yıl
26.

Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

Toplardamar kanamaları
Bacak bölgesi kanamaları
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
27.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Ehli hayvanlar giremez.
Ehli hayvanlar geçebilir.
Vahşi hayvanlar giremez.
Vahşi hayvanlar geçebilir.
28.

Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

Sis ışıkları
Park ışıkları
Acil uyarı ışıkları
Yakını gösteren ışıklar
29.

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

Far ayarı
Rot ayarı
Fren ayarı
Rölanti ayarı
30.

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

Aracını durdurmalı
Durmadan geçmeli
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
6
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)